Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 95, september 2008

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Zestig jaar mensenrechten

Op 10 december a.s. is het zestig jaar geleden dat de  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Het Platform Mensenrechteneducatie en de Stichting 60 jaar UVRM hebben daarvoor de wedstrijd 'Mijn rechten = jouw rechten!' in het leven geroepen. Doelgroepen zijn vmbo 3,4 en bovenbouw havo/vwo.
Lees verder

Oproep I-clips

Graag zou ik met een collega Geschiedenis spreken die net is begonnen met het werken met I-clips van de methode Werkplaats bovenbouw of bezig is dit op te starten. Kan ik via u een oproep hiervoor doen?
Vriendelijke groeten
Tineke van Duuren, B.C. Broekhin Roermond.
E-mail: tinekevanduuren@hotmail.com

Lesmateriaal De Opstand

Zijn er docenten onderbouw die behoefte hebben aan zelf ontwikkeld lesmateriaal over de Opstand (apart havo en vwo materiaal) met daarbij behorende vragen en eventueel ander materiaal? Ik heb dit materiaal zelf ontwikkeld voor onze tweede klas en wij zijn daarbij op excursie geweest in Delft en afgelopen 2 jaar in Den Bosch. Ook hiervoor is apart excursie materiaal te bestellen. Bij ons op school is het een vakoverstijgend project waar Nederlands en beeldende vorming ook aan deelnemen. Het boekje is prima alleen voor geschiedenis te gebruiken. De kosten van het boekje (inclusief opdrachten) bedragen 2 euro per leerling. Indien je interesse hebt kun je contact opnemen met drs. Adrienne van Pelt-Kamphuis adrienne.vanpelt@wanadoo.nl. Ook is er materiaal ontwikkeld voor de eerste en derde klas. Mocht je daarover meer willen weten kun je ook via bovenstaand e-mail adres contact opnemen.

Stofomschrijving 2010

Op de website van CEVO staat de stofomschrijving havo/vwo voor het examenjaar 2010.

De Amsterdamse canon

Amsterdam heeft sinds 3 september 2008 zijn eigen canon in 50 vensters.

Tentoonstellingen in Foam

Het Fotografiemuseum Amsterdam (FOAM) heeft komend jaar allerlei interessante tentoonstellingen en workshops voor zowel primair- als voortgezet onderwijs.
Lees verder

Oproep PTA
Ik ga dit jaar voor het eerst aan de slag met de geschiedenisklas 3 VMBO-T (en volgend jaar 4 VMBO-TL). Dit betekent dat er een PTA moet komen... Ben er nog niet uit hoe en wat.. 
Ik zou het fijn vinden om een voorbeeldje te hebben. Wie van jullie wil zijn/haar PTA met mij delen?!
Reacties graag naar beakroeze@hotmail.com

Onderzoek lesmethoden


Enkele maanden geleden vroegen we uw medewerking aan een onderzoek naar lesmethoden. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn te lezen op internet. Het artikel heet 'Terug naar de tijdbalk' en staat op www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis, onder het kopje 'info vak geschiedenis' > 'onderzoeken van docenten in opleiding'.

Festival Leve(n)de Geschiedenis

Dompel je onder in 2000 jaar verleden. Op zaterdag 27 en zondag 28 september herleeft de geschiedenis op historische gronden van het Landgoed De Barendonk in het Noord-Brabantse Beers. Op 4,4 hectare zullen ruim 600 deelnemers in authentieke kledij zich uitleven in historische re-enactment.