Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief 97, september 2008 extra

De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 

 

Amerika 1

Struinend op internet kwam ik deze website tegen bedoeld voor leerlingen in de V.S., maar gezien het onderwerp ook zeker bruikbaar in Nederland en België. Het gaat om opdrachten bij een van de belangrijkste kaarten uit de geschiedenis van de cartografie, de wereldkaart van Waldseemuller uit 1507.

Amerika 2

Wie, in verband met de naderende presidentsverkiezingen in de V.S., een thema behandeld over de geschiedenis van Amerika, biedt deze pagina, gemaakt naar aanleiding van de ondertekening van de Amerikaanse grondwet op 17 september 1787, mogelijk interessante informatie.

Profielwerkstuk wedstrijd 

Op 21 april 2009 organiseert SLO voor de tweede keer de landelijke wedstrijd profielmeesterstuk.
Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om het profielwerkstuk op te waarderen naar een meesterstuk. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.
Lees verder

Florence

Het afgelopen jaar heb ik, Waldemar H. de Boer, in Florence, Italië, regelmatig bezoek gehad van leraren die ideeën op willen doen voor een Italië-reis voor school of hun kennis op het gebied van de kunstgeschiedenis willen uitbreiden. Aangezien dit voor veel mensen nuttig is gebleken, hoop ik dat ik nog meer geschiedenisleraren kan helpen. Op www.arthistoryflorence.com is mijn cursusaanbod opgenomen. Vrijblijvend een email sturen naar info@arthistoryflorence.com is zeker ook mogelijk. Telefoon: 0039-055 59335

Week van de geschiedenis

Op 11 oktober start alweer de vijfde Week van de Geschiedenis. Meer dan 600 musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen organiseren leuke activiteiten rondom het thema ‘Verhalen van Nederland’. Diverse van deze activiteiten richten zich speciaal op het onderwijs. Kijk in het programma op www.weekvandegeschiedenis.nl onder het kopje onderwijs. (vanaf 22 september is het programma online)

Koude Oorlog

Nu Rusland zijn tanden weer laat zien, blikt Anno terug naar de tijd dat de Russen nog de grootste vijand van de Amerikanen waren. Hoe was het om op reis te gaan naar het gebeid van de vijand? Waarom zong Doe Maar over De Bom? Hoe was het om communist in Nederland te zijn? En waarom heet de Koude Oorlog eigenlijk Koude Oorlog? Daarnaast roepen we mensen op hun Koude Oorlogsherinnering aan ons te sturen. De inzenders maken kans op een mooi Koude Oorlog overlevingspakket:  
2 blikken bruine bonen
1 pak maďzena
1 fles water
1 blikopener
1 x het geschiedenisspel Vroeger / Later
1 x origineel voorlichtingsmateriaal uit 1961
Kijk verder op de website van Anno.

De Bunker

Op 24 oktober opent De Bunker in Breda. De Bunker is een rondreizende multimediale tentoonstelling over de moeilijke keuzes die gewone burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog vaak moesten maken. Het draait om de vraag: Wat zou jij doen? Bij de Bunker hoort een gratis onderwijsprogramma. Kijk op www.tweedewereldoorlog.nl onder educatie. De Bunker blijft zes weken in Breda staan en reist daarna door naar Amsterdam, Groningen, Maastricht en Middelburg.

 

Oproep VGN

Het VGN bestuur is op zoek naar collega's die  willen werken in een ontwikkelgroep voor het zogenaamde lerarenregister.Het werk begint in september en zal de eerste maanden van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. Als u geďnteresseerd bent, kunt u vragen stellen of u opgeven bij de secretaris van de VGN, mw. Wendy Hinke mwhinke@hotmail.com

De ontwikkelgroep komt 3 á 4 x  bijeen gedurende 2 ˝ uur (met 2 ˝ uur voor- en nazorg). Per deelnemende docent betekent dat een tijdsinvestering van pakweg 20 uur. Uit de groep wordt een “trekker” benoemd die 2 extra-bijeenkomsten heeft met andere tegelijk begonnen ontwikkelgroepen (10 uur extra). De vergoeding voor het werk bedraagt 34 euro per uur exclusief reis- en onkosten.

Meer informatie is te vinden op de VGN-site

Studiemiddag Geschiedeniswerkplaats Tweede Fase

U gaat naar huis met kant-en-klare formulieren hierin leggen uw leerlingen snel en gemakkelijk oriëntatiekennis vast!
Afgelopen schooljaar is er gestart met het nieuwe examenprogramma geschiedenis. Veel docenten maken daarbij gebruik van Geschiedeniswerkplaats. Nu we een jaar verder zijn en ervaring hebben opgedaan met dat nieuwe examenprogramma, willen wij graag een middag organiseren waarbij we het afgelopen schooljaar gaan evalueren. Deze middag is bedoeld voor alle docenten geschiedenis die lesgeven met Geschiedeniswerkplaats Tweede Fase.

Onderwerpen die worden behandeld:
• Hoe plan ik de behandeling van het historisch overzicht en de thema's en hoe kan ik daarbij een doelgericht onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken?
• Hoe leer ik leerlingen onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken bij de behandeling van de tien tijdvakken en de thema's?
• Hoe zorg ik met Geschiedeniswerkplaats voor een doorlopende leerlijn van vaardigheden van de onderbouw naar de tweede fase?
 
U krijgt handvatten over deze onderwerpen aangereikt. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips.

Praktische informatie
Datum: woensdag 24 september 2008
Aanvang: 13.00 uur tot 17.00 uur
Plaats: De Eenhoorn in Amersfoort
Kosten: geen

U kunt zich aanmelden via de site www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl.

Lesbrieven geschiedenis over Rotterdam

Ter gelegenheidvan Maasvakte2 is er een lesbrief gemaakt over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Agenda september