Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief extra 2 december 2005
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Nogmaals nieuwe site voor nieuw examenprogramma geschiedenis

Niet te snel oordelen, dat blijkt maar weer eens. In de extra nieuwsbrief van december (afgelopen zaterdag verzonden) schreef ik dat er op de nieuwe site van Wolters-Noordhoff nog geen informatie te vinden was. Ten onrechte, zoals Wolters Niooordhoff mij liet weten. In de rubriek nieuw examen staat al allerlei nuttige informatie over het nieuwe examen en in de rubriek Wolters-Noordhoff informatie over producten van deze uitgever.

Mega

MEGA is de nieuwe vmbo-methode voor het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw van NijghVersluys. In MEGA worden de vakken Maatschappijleer, Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde in één leergebied geïntegreerd. De delen 1 en 2 van MEGA zijn inmiddels verschenen. De leerwerkboeken 3 en 4 zullen in het voorjaar van 2006 verschijnen. Daarmee is de eerste complete lijn vmbo-materialen voor het leergebied Mens & Maatschappij een feit!

De behandelde thema’s in de leerwerkboeken van MEGA zijn nu ook afzonderlijk verkrijgbaar, zowel per stuk voor € 4,- als in voordelige leerlingensets van 25 exemplaren voor € 90,-. Hiermee kunen één of meerdere projecten in het kader van de nieuwe onderbouw worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn de volgende zes thema’s beschikbaar:

De Gouden Eeuw
Een eeuw is natuurlijk niet echt van goud. ‘De Gouden Eeuw’ wil zeggen, dat het in die eeuw heel goed ging met Nederland. Door de handel met andere landen werden handelaren héél rijk. In dit project maken leerlingen kennis met ontdekkingsreizigers, het ontdekken van nieuwe gebieden en het overnemen en leren
van anderen culturen.

Geld
Elke dag heb je met geld te maken. Bijvoorbeeld in de pauze op school en in de winkel. Ook gebruik je geld om berekeningen en planningen te maken. Waar denk jij aan als je het woord ‘geld’ leest? Denk je alleen aan betalen, of schieten er je nog meer woorden te binnen? In dit project wordt onder andere aandacht besteed aan ruilhandel, budgetteren, sparen en waardevolle schilderijen.

Polen in de Europese Unie
Polen is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Vergelijk je Polen met andere Europese landen, dan is Polen een arm land. Opvallend is ook dat de inwoners van Polen minder oud worden dan de inwoners van de West-Europese landen. In dit project maken leerlingen kennis met de geschiedenis van Polen, maar ook met de verschillen tussen Polen en andere Europese landen.

Wonen
Op zaterdagmiddag is het ontzettend druk in de winkelstraten. ’s Avonds is het druk op de terrasjes, maar middenin de nacht is het rustig op straat. Dan hebben de mensen hun woningen opgezocht. Wonen is een normale zaak. Met uitzondering van enkele duizenden daklozen woont iedereen wel ergens.

Met vakantie
‘Wij zijn van 3 juli tot 24 juli wegens vakantie gesloten’. Lastig voor de klant, maar prettig voor de winkelier. Die heeft even een paar weken helemaal geen zorgen aan zijn hoofd. In dit project gaat het over met vakantie gaan.

Lekker slecht (Genotsmiddelen)
Hoe gezond leef jij? Snoep je veel of eet je liever fruit? Ongezonde gewoontes zijn er genoeg. Denk maar aan roken, drinken (alcohol), blowen en snuiven. Vaak gaat een gewoonte over in een verslaving. Dan heb je een probleem! Hoe sterk sta jij in je schoenen? Bepaal jij zélf wat je doet, of doe je wat anderen van je verwachten?

Meer informatie
Meer informatie over de methode MEGA en de projectmatige thema’s vindt u op de methodesite www.mega-online.nl

NijghVersluys geeft daarnaast in samenwerking met National Geographic DVD's uit met lesbrieven die als project kunnen worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u op deze site. 

 

Zet je brein online.......

Illegale pamfletten, verzonken schatten en Nederlandse emancipatie. Laat je leerlingen met ThinkQuest een website bouwen over cultureel erfgoed. Zij maken kans op 5.000 euro en op een extra prijs: een digitale camera! Aanmelden kan nog tot 1 januari op www.thinkquest.nl

ThinkQuest is educatief teamwork
ThinkQuest is een spannende wedstrijd van Kennisnet tussen teams. Zij bouwen een educatieve website over een zelfgekozen onderwerp. Meedoen betekent leerzaam teamwork met een interessant eindresultaat. Het proces leert de teamleden samenwerken, plannen, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Achter elk team staat een coach: een boeiende taak voor de docent.  ThinkQuest ondersteunt de coaches met een stappenplan en een lesbrief. Verder staat er een deskundige ICT-helpdesk voor je klaar.

Het Geheugen van Nederland
Teams maken kans op fantastische prijzen: voor de hoofdprijswinnaar is er een geldbedrag van 5.000 euro weggelegd. En er is een extra prijs, de Pix-prijs! Teams die beelden gebruiken van Het Geheugen van Nederland maken kans op een digitale camera voor elk teamlid!
Op www.hetgeheugenvannederland.nl van de Koninklijke Bibliotheek zijn meer dan 330.000 beelden te vinden van erfgoedstukken.

Nieuwsgierig: volg ook de ThinkQuest Training
Tijdens deze training staat leren door samenwerken centraal. Het accent ligt op activerende werkvormen, zoals discussie voeren en uitwisselen en verwerken van informatie. Met als doel om gezamenlijk tot een product te komen. Gedurende twee dagdelen loop je stap voor stap het proces door om met leerlingen een website te bouwen. Een ervaringsdeskundige doet zijn verhaal en je leert werken met applicaties voor websites en HTML.

Datum training: vrijdag 10 februari 2006
Tijdsduur:          2 dagdelen
Kosten:              geen

Meer informatie: Geheugen van Nederland  en www.thinkquest.nl
 
Wetstrijd
 
Het Onderwijsmuseum heeft een leuke digitale les ontwikkeld: Wetstrijd. Docenten in het voortgezet onderwijs kunnen de les gebruiken om leerlingen Havo en Vwo in te leiden in het examenthema ‘Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780 - 1901)’. De les bevat vijf korte filmpjes met een schets van de politieke en sociaal-economische omstandigheden rond de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901. Na elk filmpje volgen vijf concrete opdrachten. Dan barst de échte strijd los: welke leerling scoort met zijn of haar antwoorden de meeste punten?
 
Te vinden op: Geheugen van Nederland
 
Spanning én historische bronnen
Leerlingen worden uitgedaagd Wetstrijd binnen 40 minuten te spelen en hun score te mailen naar de top tien op www.onderwijsmuseum.nl.  Zo gaan ze de strijd aan met andere examenkandidaten. Wetstrijd is niet alleen spannend, maar biedt vooral een schat aan historische informatie. Op de site zijn onder meer fragmenten te vinden uit de jeugdboeken ‘Kleine Gedigten voor kinderen’ en ‘Brave Hendrik’. Ze vormen een waardevol extraatje bij de verdieping van het examenthema. 
 
Wetstrijd, méér dan ‘n wedstrijd
Allerlei onderwerpen komen in Wetstrijd aan bod: de Verlichting, de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de leerplichtwet en de ongelijkheid in de financiering tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Maar er is ook aandacht voor de ideeën van John Locke, Hiëronymus van Alphen, Thorbecke, Abraham Kuyper, Van Houten en de onderwijsvernieuwers Jan Ligthart en Theo Thijssen, en de tekenaars Jetses en Isings.
 
Voor de docent bevat de site een compacte handleiding met daarin, behalve tips voor gebruik, een praktische opdracht en een suggestie voor een profielwerkstuk (geschiedenis - Nederlands - maatschappijleer).
 
Door wie?
Wetstrijd is ontwikkeld door het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam, i.s.m Metamorfoze en Het Geheugen van Nederland, twee nationale programma’s van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
 
De les in het kort
Digitale les (40 minuten) in spelvorm met competitie-element
Motiverende inleiding op het examenthema geschiedenis Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780 - 1901)
Aandacht voor de politieke en sociaal-economische omstandigheden rond de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901. Historische bronnen waar de leerlingen zelf in kunnen ‘bladeren’. Compacte docentenhandleiding met praktische opdracht en suggestie voor profielwerkstuk.