Community Geschiedenis

 
     

Nieuwsbrief extra december 2005
De nieuwsbrief verschijnt minimaal tien keer per jaar. Alle leden van de Community ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Na verschijnen wordt de nieuwsbrief in het archief geplaatst.

 
community    -   geschiedenis lokaal leerlingen

contact

 
Nieuwe site voor nieuw examenprogramma geschiedenis

Wolters-Noordhoff heeft een site geopend voor het nieuwe geschiedenis examenprogramma vanaf 2007. Via deze site willen zij docenten op de hoogte houden van deze veranderingen. Hopelijk wordt deze site binnenkort ook daadwerkelijk gevuld, want nu staat er nog niets op.

Plein M

Plein M is de nieuwe methode voor het leergebied Mens en Maatschappij van Wolters-Noordhoff.

Expeditie M&M!

Voor het leergebied mens en maatschappij heeft EPN Expeditie M&M ontwikkeld. Een nieuwe methode waarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie worden geïntegreerd en gecombineerd, maar nog wél herkenbaar zijn. De leerlingen krijgen zo een goede basis van alledrie de vakken: een historisch overzicht, een wereldbeeld en inzicht in consumeren en budgetteren.

Rembrandt

Op 31 oktober 2005, ruim voor het begin van zijn 400e geboortejaar, verscheen de Rembrandt DVD. In deze internationale productie in 8 talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans en Chinees) worden het leven en werk van de Hollandse meester interactief toegankelijk gemaakt. De DVD verschijnt ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maar blijft ook na 2006 een belangrijke informatiebron over de wereld en de techniek van Rembrandt. Klik hier voor een preview.

Klik hier om de DVD met korting te bestellen.

CKPlus biedt een site met zeer veel informatie over tentoonstellingen en links naar sites over Rembrandt.

Metacognitieve vaardigheden

Het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam is op zoek naar scholen, die willen deelnemen aan een onderzoek naar metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in vijfde klassen havo en vwo. Metacognitieve vaardigheden spelen een belangrijke rol bij het sturen van zelfstandig leren. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar J.Meijer@uva.nl. U krijgt dan een korte beschrijving van het onderzoek alsmede een kort overzicht van de consequenties van deelname toegestuurd.

Wat weten Nederlanders van mensenrechten?   

De Liga voor de Rechten van de Mens heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met steun van de NCDO een landelijk onderzoek uitgevoerd naar wat de Nederlander van mensenrechten weet en vindt. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander weinig kennis heeft van mensenrechten. Bovendien weet een grote groep niet hoe bij te dragen aan het beschermen van mensenrechten. De volledige onderzoeksresultaten zijn te vinden op www.ligarechtenvandemens.nl 

Lees verder

Leermiddelen en de Nieuwe Onderbouw
  Hoe verbind je de schoolvisie op de nieuwe onderbouw en het leermateriaal? Wat zijn de didactische gevolgen? Wie bepaalt welk leermateriaal wordt gebruikt? Wat past bij de vakken en leergebieden in de verschillende scenario’s? Wat zijn de organisatorische gevolgen? Hoe zien de nieuwe leermiddelen eruit? En hoe gebruik je het materiaal in de praktijk?

60 workshops en presentaties voor álle leergebieden en vakken

Onderbouw-VO en GEU, de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen, bieden docenten en schoolleiders een programma aan waarin concrete informatie wordt geboden over de rol van leermiddelen in het onderwijsproces van de nieuwe onderbouw. Op vier locaties kunt u kennismaken met de nieuwe leermiddelen. Met: 60 workshops met best practices van scholen die al ervaring hebben opgedaan met nieuwe leermiddelen in de onderbouw en productpresentaties. Ook is er een informatiemarkt.
  • 18 januari 2006 Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit
  • 25 januari 2006 Eindhoven, Koningshof Veldhoven
  • 31 januari 2006 Rotterdam, Beurs-WTC
  • 7 februari 2006 Utrecht, Jaarbeurs Congrescentrum

Klik hier voor het programma

Digitale proefwerken

Docenten in het voortgezet onderwijs hoeven voortaan geen proefwerken meer handmatig na te kijken. Educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff introduceert Digitale Proefwerken. Deze on line dienst maakt het mogelijk om digitaal proefwerken samen te stellen, te plannen, af te nemen én na te laten kijken. Dit levert scholen en docenten tijdswinst, efficiency en gemak op, zonder dat zij op kwaliteit hoeven in te leveren.

Momenteel wordt met een aantal scholen getest om de landelijke introductie voor te bereiden. Vanaf de zomer van 2006 kunnen scholen tegen betaling van deze dienst gebruik maken.

Digitale Proefwerken is een systeem voor het digitaal samenstellen, plannen, afnemen en nakijken van proefwerken in een beveiligde internetomgeving. Het systeem is volledig inpasbaar in de schoolomgeving. De digitale proefwerken zijn o.a.  verkrijgbaar bij de geschiedenis methode van Wolters-Noordhoff.

De proefwerken die worden aangeboden bevatten een grote variëteit aan vragen. Niet alleen multiple-choice vragen, maar ook kunnen luister- en kijkproefwerken worden afgenomen.

Stuur uw beste geschiedenisproject in!

Anno is op zoek naar succesvolle geschiedenisprojecten die u in en voor de klas heeft ontwikkeld. Wij vragen u om nog dit jaar uw succesprojecten in te sturen. De vijf beste projecten worden beloond! Bovendien zullen deze projecten worden uitgevoerd op andere scholen.
Hoe u zich kunt aanmelden en aan welke eisen het project moet voldoen leest u op onze website
www.anno.nl. onder onderwijs. Voor meer informatie kunt u mailen naar Toos Kruithof, toos.kruithof@anno.nl.