histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Online enquête over het nieuwe geschiedenisprogramma Tweede Fase
Bent u nieuwsgierig naar het aantal contacturen van uw collega's, wilt u graag weten welke keuzes andere docenten hebben gemaakt en welke knelpunten zij ervaren? Heeft u interesse in de mening van collega's over het nieuwe examen? Vul dan de online enquête (met gesloten vragen) over het geschiedenisprogramma in de Tweede Fase in. De resultaten worden ruim voor de zomervakantie gepubliceerd in een brochure op de website van SLO.

Ook het ministerie van OC&W heeft grote belangstelling voor de resultaten en wil bijvoorbeeld graag uw mening weten over (het tijdstip van) de invoering van het nieuwe examenprogramma in het centraal examen. Dit is uw kans om uw mening te laten horen over de toekomst van ons vak. 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw deelname.

Neanderthalers
In July 2006, kondigde het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Duitsland en 454 Life Sciences in de V.S. dat zij de komende jaren de DNA structuur van de Neanderthalers zouden ontrafelen. Met ongeveer 3.2 miljard basen paren is de Neanderthaler voor 99,5% gelijk aan de moderne mens.
In Februari 2009, meldde het onderzoeksteam, geleid door geneticus Svante Pääbo, dat zij het eerste gedeelte (63%) van het genoom hebben voltooid. 

Profielwerkstuk prijs
Het Alfasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert ook dit jaar een prijs voor het beste profielwerkstuk Cultuur & Maatschappij. Naast 200 euro kunnen de scholieren een publicatie in het scholierentijdschrift JONGGELEERD winnen en krijgen zij de kans om hun onderzoek aan de universiteit van Groningen te presenteren. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 3 april te Groningen, insturen van de werkstukken kan tot uiterlijk 2 maart.

Toetsen
Aan de rubriek tijdvaktoetsen is een toets toegevoegd over Dynamiek en Stagnatie en Ten Oorlog!.

Digital bibliografie Nederlandse Geschiedenis
De DBNG maakt publicaties over de Nederlandse geschiedenis van prehistorie tot heden toegankelijk. Het is de actuele gids voor het werk van geschiedschrijvers. In deze grote verzameling vindt u beschrijvingen van boeken, tijdschriften, artikelen en online publicaties, afkomstig uit verschillende Nederlandse collecties.

Damiaan heilig op 11 oktober
Het consistorie in Rome heeft bepaald dat pater Damiaan op 11 okotober heilig wordt verklaard. Pater Damiaan, geboren in 1840 in Tremelo als Jozef De Veuster, zette zich tijdens zijn leven in voor de lepralijders. Hij overleed in Molokaï aan lepra in 1889.

World War II test
Op deze Canadese website kunnen leerlingen nagaan hoe goed zij cartoons kunnen interpreteren. Zij moeten meerkeuzevragen beantwoorden bij tien spotprenten.

Cartoons
Op deze Canadese website vindt u een grote hoeveel spotprenten over de Koude Oorlog.

Holocaustontkenning
Een collega wees me, naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief op een Italiaanse reactie op de Holocaust ontkenning van bisschop Williamson. In deze reactie roepen de opstellers mensen op een e-mail met informatie (in het Italiaans en Engels) over de Holocaust door te sturen naar zoveel mogelijk mensen. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoeling van de opstellers van het bericht, zit er een grote onjuistheid in. Engeland heeft de holocaust helemaal niet uit het curriculum geschrapt. zie de pagina op de website van de BBC.
Lees de e-mail.


Jaargang 8, nummer 107, maart 2009

Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

De tien tijdvakken van....
De tien tijdvakken van.. is een (gratis) digitaal instrument, ontwikkeld door SLO,  waarmee leerlingen een eigen invulling kunnen geven aan de canon of de tien tijdvakken. Voor bijvoorbeeld internationaliseringsprojecten is er ook een Engelstalige versie.

Het artikel De tien tijdvakken van...  gaat in op achtergronden en mogelijkheden.

Is Atlantis gevonden?
Op een beeld van Google Ocean is een perfecte rechthoek te zien, met een oppervlakte van circa 20.000 km (België heeft een oppervlakte van circa 30.000 vierkante km). De rechthoek bevindt zich op zo'n 1.000 kilometer van de kust van Marokko, op een diepte van 5,6 kilometer. Is dit de verdwenen stad Atlantis?
De locatie komt overeen met een plaats die de Griekse filosoof Plato al aangaf als mogelijke locatie voor Atlantis. Plato geloofde dat Atlantis een bewoond eiland was dat ten gevolge van een aardbeving en overstromingen zo'n 12.000 jaar geleden overspoeld werd door de zee. Onderzoekers noemen de ontdekking alvast "fascinerend". Bekijk ook deze YouTube-video.
Dit bericht stond in de Gazet van Antwerpen. Google Earth helpt de 'belivers'uit de droom. Twee wetenschappers leggen in een blog uit dat de lijnen simpelweg het patroon laten zien dat een schip dat de oceaanbodem scnat heeft gevolgd. (Trouw, 28 februari 2009)
Toch een mooie reden om Atlantis weer ens ter sprake te brengen in de les.
Lees op deze website alle mogelijke theoriëen rond de verzonken stad.

Verloren tombe gevonden bij Luxor
Een Belgische onderzoeksmissie heeft bij het Zuid-Egyptische Luxor een tombe ontdekt die eind 19e eeuw was gesignaleerd maar weer in het woestijnzand was verdwenen. Het is het graf van een hoge koninklijke functionaris in de tijd van farao Tutmosis III (1479-1425 voor Christus), zegelbewaarder Amenhote.
Lees verder

IPON

Op 8 en 9 april a.s. wordt de tweede editie gehouden van de IPON, de grootse Onderwijs & ICT vakbeurs en congres.

Anne Frank krant
Begin maart verschijnt de Anne Frank Krant 2009 voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Een speciale uitgave, want Anne zou op 12 juni van dit jaar 80 zijn geworden. Centraal staat het thema: daders, slachtoffers, helpers en toeschouwers. Mede dankzij de steun van veel gemeentebesturen ontvangt ruim 50 procent van alle leerlingen van groep 7 en 8 in Nederland elk jaar deze krant .
Naast de Anne Frank Krant maakt een Doorgeefdagboek deel uit van het lespakket. Het is een dagboek dat leerlingen samen kunnen vullen en vervolgens insturen om mee te doen aan een Nationale Schrijfwedstrijd. De groep die het beste Doorgeefdagboek instuurt, wint een speciale Vipontvangst in het Anne Frank Huis. In zijn voorwoord in het Doorgeefdagboek legt Minister Plasterk uit waarom het bijhouden van een dagboek ook in onze tijd van belang is en roept hij scholen op om deel te nemen aan de wedstrijd.
De lespakketten worden vanaf begin maart uitgeleverd.
Op www.annefrankkrant.nl vindt u alle informatie over o.a. bestelmogelijkheden, de Schrijfwedstrijd en inhoud van de lespakketten.