histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Beste collega's
Ik realiseer me dat het invullen van een enquête tijd kost. Toch ik denk dat het invullen van de enquête over het nieuwe examenprogramma in de tweede fase zeer de moeite loont. Deze enquête geeft namelijk inzicht in:

* de inrichting/organisatie van het vak geschiedenis in de tweede fase
* de keuzes die collega's hebben gemaakt
* de knelpunten die uw collega's ervaren
* de wensen die zij hebben voor de toekomst

Deze informatie is zowel voor de geschiedenis docenten als voor het ministerie van OC&W van belang. Het ministerie heeft al aangegeven benieuwd te zijn naar de resultaten. Om gewicht in de schaal te leggen is het echter wel noodzakelijk dat de enquête representatief is. Daarom is het belangrijk dat zoveeel mogelijk collega's de enquête invullen.

De resultaten worden uiterlijk in juni bekend gemaakt, o.a. via de community website.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking

Albert van der Kaap

Cito zoekt docenten
Voor de constructie van examens zoekt Cito voor het vak geschiedenis docenten uit vmbo-gtl, havo en vwo zowel voor het  'gewone' examen als voor het pilotexamen. De termijn om te reageren is verlengd tot 23 maart a.s.
Zie de advertentie

Schoolgids
Op 15 maart presenteerde Digischool de Schoolgids, een website waar leerlingen en hun ouders op een tiental punten een oordeel over de school kunnen geven. Leerlingen en ouders die op het punt staan een nieuwe school te kiezen kunnen de beoordelingen bekijken en meenemen in hun schoolkeuze.  

Geschiedenisposter
Stamboeck, een nieuwe uitgever, brengt een poster met cartoons van 25 hoofdrolspelers en 45 gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog op de markt. De poster vertelt in het kort de bijbehorende verhalen. Ter ondersteuning van uw les biedt de website een korte diashow.
Het eerste exemplaar van de poster zal worden onthuld door de bekende
cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk die, zoals wij van
hem gewend zijn, ter plekke ook zijn mening prijs zal geven. Daarnaast
wordt een drankje geschonken en kunt u met collega's van gedachten wisselen.
U bent hierbij van harte uitgenodigd op 28 maart a.s., om 16.00 uur in Stadscafe De Waag, Markt 11 te Delft.  Graag uw komst onder vermelding van uw naam bevestigen naar info@stamboeck.nl
De website gaat op 28 maart online.

Cuyperscode
De Cuyperscode is een bijzonder en innovatief computerspel rondom architect Pierre Cuypers. Een spannende speurtocht met hindernissen die de speler stap voor stap naar de ontknoping van het mysterie leidt. De historische verhaallijn in het spel gaat terug tot ver in de middeleeuwen. De leerlingen doen zo lopende het verhaal kennis op over een architect van landelijke naam en faam, over de negentiende en vroege twintigste eeuw, maar ook over de lotgevallen vaneen nationaal topmonument als de Roermondse Munsterkerk. Voor één van de meest ingewikkelde raadsels is dan ook een bezoek aan verschillende ontwerpen van Cuypers in Roermond nodig.
Meer informatie

 

Jaargang 8, nummer 108, maart 2009 extra 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

WO2Online.nl
Alle betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog in één klik vindbaar? Dat kan vanaf 16 maart 16.00 uur. WO2Online.nl fungeert vanaf dat moment als een webgids voor de Tweede Wereldoorlog, waarbij bezoekers aan de hand van twaalf thema’s gericht ‘toegang tot toen’ krijgen. Naast een startpagina, heeft de site ook wisselende, virtuele, interactieve en filmische tentoonstellingen.
De eerste digitale tentoonstelling wordt bij de lancering van WO2Online geopend en heeft als titel ‘De Eerste Vijf Dagen’. Op 10 mei 1940 schrok Nederland wakker uit een neutrale droom en capituleerde na een korte strijd, waarover weinig bekend is. Van de weinige informatie die er is, ligt bovendien nog unieke informatie diep ingevroren verstopt in archieven. ‘De Eerste Vijf Dagen’  laat bezoekers de Duitse inval beleven vanuit een interactieve (3D en Flash) omgeving, waarin oorspronkelijk bronmateriaal een plek heeft gekregen.

De Nederlandse Republiek in Teleblik
De online beeldbronnenbank van Teleblik, bevat sinds kort een een uitgebreid dossier over de geschiedenis van de Nederlandse Republiek. Het bestrijkt de jaren vanaf de opkomst rond 1500 tot aan het einde in 1806. De fragmenten zijn ingedeeld in verschillende invalshoeken en met zorg geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. 'Dynamiek en stagnatie in de Republiek' is in 2009 en 2010 een eindexamenonderwerp in het voortgezet onderwijs (VWO en HAVO). De fragmenten in dit dossier dienen ter illustratie, inspiratie en als informatiebron naast de officiële examenstof.

Anne Frank en de nationale dagboekwedstrijd
Op 12 maart start een nationale Dagboekwedstrijd. Het Doorgeefdagboek maakt onderdeel uit van het lespakket van de Anne Frank Krant 2009. Leerlingen vullen samen het lege Doorgeefdagboek met verhalen, gedichten, tekeningen en foto’s uit hun eigen leefwereld. De groep die het mooiste Doorgeefdagboek instuurt, wint een speciale VIP-ontvangst in het Anne Frank Huis.

Het Doorgeefdagboek maakt deel uit van een lespakket. Het lespakket bestaat uit 30 Anne Frank Kranten, het Doorgeefdagboek en een docentenhandleiding. De Anne Frank Krant werd dertig jaar geleden voor het eerst uitgegeven. Inmiddels ontvangt ruim vijftig procent van alle leerlingen van groep 7 en 8 elk jaar deze krant – vaak met financiële steun van de gemeente. De Anne Frank Krant 2009 staat in het teken van het 80ste geboortejaar van Anne Frank, daarnaast is er aandacht voor het thema: daders, slachtoffers, helpers en toeschouwers. Meer informatie over de Anne Frank Krant 2009 is te vinden op: www.annefrankkrant.nl

Bijzondere tentoonstelling 
EEN SOLDATENLEVEN, De Eerste Wereldoorlog van dag tot dag,  de notitieboekjes van grenadier Gustave Groleau (1914-1918) is een tentoonstelling in het museum Mariemont in België.
26 februari – 30 augustus 2009.