histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Examens
Alle gegevens over het examen 2009 vindt u op deze pagina van Histoforum.

Examenbesprekingen
Overzicht van de examenbesprekingen vmbo

Examen Forum
Ook dit jaar heeft de VGN weer een examen forum geopend.

Nederland op eigen benen. Het Bestand van 1609
De Verdieping van Nederland (eerste verdieping van het verbindingsgebied tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag) toont tot 16 augustus 2009 in een tentoonstellingt unieke documenten die de basis vormen voor wat Nederland nu is. Zoals natuurlijk het Bestandstraktaat uit 1609, maar ook de Unie van Utrecht, het Plakkaat van Verlatinge, de Vrede van Munster en nog veel meer. In deze expositie zijn tevens belangrijke documenten van het Algemeen Rijksarchief Brussel en het Stadsarchief Gent te zien.

Kind aan de ketting; kinderen in slavernij
Kind aan de ketting is een tentoonstelling in het NiNsee (schuin tegenover het Tropenmuseum en het Oosterpark in Amsterdam) over het lot van kinderen in slavernij. Bij de tentoonstelling is lesmateriaal ontwikkeld.

De eerste vijf dagen
Op W.O.II Online is een online tentoonstelling te zien over de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Tijdlijn technologische ontwikkelingen vanaf 1943 tot heden
Vader en zoon Van den Berg, respectievelijk vormgever en interactieontwerper  hebben uit interesse een interactieve tijdlijn gemaakt over ontwikkelingen in het digitale tijdperk. Door middel van korte verhalen, aangevuld met beeldmateriaal en YouTube videoclips wordt een beeld geschetst van digitale technologische ontwikkelingen vanaf 1943 tot heden.

Gratis wintoetsen voor docenten Geschiedenis
De makers van WinToets, De Rode Planeet in Zuidhorn, zijn gestart met het zelf maken en verzamelen van toetsen voor het vak geschiedenis. Vrijwel elke school voor voortgezet onderwijs heeft een licentie op WinToets, maar het blijft moeilijk gratis wintoetsen te vinden. We zijn daarom aan het werk gegaan met het zelf online plaatsen van toetsen. Het volgende staat sinds april 2009 online:

- Voorbeeldexamen VMBO BB, HAVO en VWO 2008. Op aanvraag zetten wij ook andere examens om.
- Voorbeeldtoetsen [50] bij de Geschiedenis Canon.
- Voorbeeldtoetsen voor het primair onderwijs.
- Meer toetsen volgen maandelijks.

Heeft u zelf toetsen? Als u naar DRP stuurt, dan worden ze volledig gecheckt en geoptimaliseerd voor WinToets 4.0. Wij doen dat gratis als we deze toetsen daarna ook mogen aanbieden aan uw collega's.

Naar de downloadsite: www.wintoets.nl
Verdere informatie bij WinToets: www.drp.nl/wintoets/
Bij vragen of verzoeken, e-mail naar info@drp.nl

Studiedag Geschiedenis vmbo-docenten staatsinrichting en activerende didactiek
In het najaar van 2009 zal de Universiteit Utrecht/IVLOS weer een studiedag aanbieden voor docenten geschiedenis van het vmbo.
In 2008 hebben we een studiedag georganiseerd over het Historisch Overzicht vanaf 1900, nu zal er aandacht worden besteed aan het andere examenonderwerp voor het vmbo, namelijk staatsinrichting.
We zullen daarbij ook kijken naar de samenhang met het Historisch Overzicht.
Paul Kalma (PVDA Tweede Kamer), Jan de Vries (ILS Nijmegen), Huub Kurstjens (CITO), Jaap Patist (HU) en de vmbo-cie van de VGN hebben hun medewerking toegezegd. Er zullen informatieve lezingen zijn en workshops met als thema ‘hoe je staatsinrichting op een activerende manier kunt overbrengen aan vmbo-leerlingen’.
Plaats en tijd: vrijdag 6 november 2009 van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten:150 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met achtergrondliteratuur en werkmateriaal) voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 15 euro.
Voor meer informatie en opgave:
Iris Bleeker, i.bleeker@uu.nl of 030-2533224 of Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl of 030-2533220 of Bjorn Wansink; B.G.J.Wansink@uu.nl, zie ook www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis.

Chinese slachtoffers Shell-staking WO II herdacht met gedenkbord op Curaçao
Sinds 2003 wordt jaarlijks op 20 april door de SEOC een herdenking georganiseerd voor de vijftien Rotterdam-Chinezen die op 20 april 1942 bij een stakingsactie werden doodgeschoten door ordebewakers. De vijftien stakers waren werkzaam bij de Koninklijke Shell en streden samen met honderden lotgenoten voor betere arbeidsomstandigheden en betere bescherming van de olietankers waarop zij werkten. Ze werden na hun dood anoniem begraven in ongewijde grond nabij Kolebra Bèrdè. Er werd nooit een officieel onderzoek ingesteld naar de toedracht van dit drama, waar Nederlandse autoriteiten nadrukkelijk bij betrokken waren. Pas in 2008 zijn de gebeurtenissen beschreven en opgenomen in de geschiedschrijving door Nizaar Makdoembaks, de huidige voorzitter van de SEOC. 
Meer dan 60 jaar na dato werden de namen van de vijftien slachtoffers alsnog door de SEOC getraceerd en daarmee konden zij ook gerehabiliteerd worden. Hun begraafplaats werd in 2003 gewijd en in 2007 als Nationaal Monument aangemerkt.  
Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking wordt er dit jaar een gedenkbord geplaatst bij de begraafplaats. Op het bord staat een beschrijving van de gebeurtenissen in 1942. Deze is samengesteld uit de werken van Junnes Sint Jago (2000) en Nizaar Makdoembaks (2008), bestuursleden van de SEOC.

Online beoordelen van digitaal leermateriaal
Op internet is een hoop leermateriaal beschikbaar. En dit aantal breidt alleen maar uit. Hoe zorgen we dat u het beste materiaal weet te vinden? Een manier daarvoor is het laten beoordelen van lesmateriaal door gebruikers, door u als leraren. Wat vind u hiervan? Hoe zou dit moeten? U kunt nu uw mening geven: doe mee aan de online enquête!

DansTijd
DansTijd is een SLO website over de geschiedenis van de (Westerse) dans van de oudheid tot nu, inclusief opdrachten.

Geschiedenis forum voor docenten
De website van de Vlaamse vereniging van geschiedenisleraren heeft een eigen forum voor het geschiedenisonderwijs. U moet zich wel (gratis) registreren om van het forum gebruik te kunnen maken.

Canon van Amsterdam
De canon van Amsterdam heeft een eigen website.

Jaargang 8, nummer 112, mei 2009 
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Stemwijzer Europa
Ook voor de verkiezingen voor het Europees parlement is er weer een stemwijzer.

Dorestad, Wereldstad in de middeleeuwen
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is tot 1 november 2009 de tentoonstelling Dorestad, Wereldstad in de middeleeuwen te zien.

Oproep
Ter afsluiting van de educatieve master aan de Universiteit Utrecht (IVLOS) doen vier docenten in opleiding onderzoek naar het nut van huiswerk in de bovenbouw van het vwo. Graag willen we u vragen een enquête in te vullen aangaande dit onderwerp. Het duurt ongeveer 5 minuten. Klik op deze link om de vragenlijst te openen.

Scholtenhuis Groningen
De website Het Scholtenhuis is een virtuele reconstructie van het Scholtenhuis, in de Tweede Wereldoorlog het gehate hoofdkwartier van de SD in Groningen.

Vacaturebank docenten en LIO stages
Digischool start met een online vacaturebank voor docenten en lio's.

Stille getuigen
Hoe ging men vroeger om met de dood en wat is er door de eeuwen heen veranderd? Daarover gaat het artikel ‘Stille Getuigen’op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Stille Getuigen, isgeschreven door Babs Bakels, conservator van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover. Zij beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van begraven en rouw van de middeleeuwen tot tegenwoordig. Zo werd men in de middeleeuwen in de kerk begraven, maar vanwege ruimtegebrek en om hygiënische redenen werd dat in 1830 verboden. Daarna werden begraafplaatsen aangelegd die ruim van opzet waren, met veel groen. Crematie was lange tijd omstreden en werd pas in 1955 wettelijk mogelijk. Op de site zijn foto’s te zien van onder meer rouwkleding, treurzangen en grafmonumenten, maar ook van een bijzonder schilderij met daarop de omstreden begrafenis die de Leidse schout Willem de Bont in 1634 voor zijn hond organiseerde.

HotPotatoes - Een beetje variatie in de digitale leskeuken
Online leermiddelen worden steeds meer gebruikt in ELO's en op websites.
Maar hoe creëer je als docent zelf spannende oefeningen? En hoe verwerk je bijvoorbeeld van internet gedownloade filmpjes in het lesmateriaal?
Het gratis programma 'HotPotatoes' is eenvoudig te gebruiken en biedt toch veel mogelijkheden. Leer op de 'Aardappelbeurs' van woensdag 10 juni hoe snel je zelf digitale oefeningen kunt maken. Meld je aan op http://hotpotatoes.digischool.nl. Zowel voor beginners als voor gevorderden.

Training Geschiedenis op een digitaal schoolbord
Op 10 juni organiseert De Rode Planeet een training SMART Board voor docenten Geschiedenis. In deze training maken we de stap van het digitaal schoolbord als medium om te schrijven (het gebruik als traditioneel schoolbord), via de extra digitale mogelijkheden, (zoals het opslaan en bewerken van bordlessen) naar het gebruik van het bord als klassikaal computerscherm met alle bijbehorende multimediale mogelijkheden, specifiek gericht op het vak Geschiedenis. Er zal voldoende gelegenheid zijn om zelf te oefenen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Datum en tijd: Dinsdag 10 juni 2009 van 10.30 tot 15.00 uur.
Plaats: De training vindt plaats in ons trainingscentrum aan de Hooiweg in Zuidhorn. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (ons gebouw ligt meteen naast het station) en per auto. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Kosten: 145 euro per persoon, inclusief koffie en lunch. 2e persoon van dezelfde instelling 10% korting, 3e persoon 15% korting, 4e persoon 20% korting, 5e persoon 25% korting.
Meer informatie: http://www.drp.nl/Trainingen/Trainingen-heden/aanbodperonderwerp/SMART-Board--Thema-Ges.html
Aanmelden: U kunt zich aanmelden door op onderstaande link te klikken:
http://www.drp.nl/Trainingen/Trainingen-heden/Inschrijven-voor-training.html
Wij kunnen deze training ook verzorgen op uw school. Wij verzorgen ook de training 'WinToets voor docenten geschiedenis'.

Empire and Resistance, Religious beliefs versus the ruling power
De spanning tussen religieuze overtuigingen en de heersende politieke machten is zowel een historisch significant als een actueel onderwerp.
Deze spanning tussen religie en politiek is in het veelvuldig geanalyseerd. In het nieuwste nummer van het wetenschappelijk historisch tijdschrift Leidschrift, Empire and Resistance, Religious beliefs versus ruling power, hebben Nederlandse en internationale auteurs verschillende vormen van religieus gemotiveerd verzet in het verleden belicht. De repressie van religieuze groepen door de heersende politieke machten heeft veelal religieus gemotiveerd verzet tegen een gecentraliseerd rijk tot gevolg. Het thema van dit nummer is de legitimatie achter deze vorm van verzet, waarbij de ideologie van beide betrokken partijen in acht wordt genomen.

Leraar 24
www.Leraar24.nl biedt informatie rondom talloze thema's die aansluiten bij het beroep van leraar. Elk thema is uitgewerkt in informatieve video's die samen met verdiepende informatie een rijk dossier vormen. De informatie die Leraar24 biedt, kunt u direct toepassen in uw dagelijkse lespraktijk. De organisaties achter Leraar24 zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare informatie.
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag efficiënt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak.

Leraar24 organiseert ook uitwisselingen voor een dag om leraren een vernieuwde kijk te geven op hun onderwijs. Door een dag in een andere onderwijssituatie te werken, leert u meer over uw eigen vaardigheden en over de diversiteit aan kwaliteiten die nodig zijn binnen het onderwijs. U draait een dag de lessen van een collega op een andere school, die u daarbij zal instrueren en coachen. Daarna ontvangt u uw collega op uw school en begeleidt u hem/haar die dag.

Leraar24 is daarom op zoek naar enthousiaste leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo die graag eens een dag in de schoenen van een andere leraar willen staan. Bent u de leraar die wij zoeken? Laat het ons weten en mail uw gegevens, uw onderwijservaring en de gegevens van uw school naar Leraar24.
Mail hiervoor naar cindy@jvtv.nl of bel met 030-24 00 880.