histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Kieskompas Europa
In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij de stemwijzer voor de verkiezingen van het Europees parlement. Trouw komt met haar eigen kieskompas, waarin u moet reageren op 30 stellingen.
 
Voortaan heet je Lieneke en Brieven aan Lieneke
Bij uitgeverij Sirene zijn verschenen 'Voortaan heet je Lieneke"en 'Brieven aan Lieneke', de geheime correspondentie tussen de joodse onderduiker Jacob van der Hoeden en zijn zesjarige dochtertje Lieneke.
Lieneke van der Hoeden en haar familie wonen in Utrecht als in Nederland de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Om te overleven moet Lieneke zich verschuilen - alleen, zonder haar familie - en een nieuwe identiteit aannemen. Ze komt terecht in Den Ham, in het oosten van Nederland, haar vader blijft achter in Utrecht en stuurt zijn dochter brieven om haar gerust te stellen.
De brieven zijn die van een liefdevolle vader aan zijn dochter, maar de oorlog is altijd op de achtergrond aanwezig. De prachtig geïllustreerde brieven zijn bewaard gebleven en worden tentoongesteld in het Yad Layeled Museum in Israël, waar Lieneke nu woont. Ze worden bij uitgeverij Sirene uitgegeven onder de titel Brieven aan Lieneke. Naast de brieven verschijnt ook een biografische roman over het leven van Lieneke van der Hoeden: Voortaan heet je Lieneke, geschreven door Tami Shem-Tov.

Dossier ‘Israël & Palestina’ (Geschiedenis VMBO TL/GL)
Het Teleblikdossier 'Israël & Palestina' laat zien hoe complex de situatie in het Midden-Oosten is. Hoe is de ruzie ontstaan? Hoe denken Joden en Arabieren over elkaar? Wie zijn de slachtoffers? Wat is de rol van de media? En zal er ooit nog een einde komen aan deze 'moeder aller conflicten'? Het conflict maakt onderdeel uit van het examen geschiedenis VMBO TL/GL. 

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Het St. Bonifatiuscollege organiseert op vrijdag 6 november 2009 een nascholingsconferentie in Utrecht over het examenonderwerp geschiedenis voor havo en vwo: ‘Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam’ Kosten: € 155,- p.p. incl. lunch, certificaat en borrel na afloop Plaats: St. Bonifatiuscollege, Burg. Fockema Andreaelaan 9, Utrecht
In het ochtendgedeelte zullen de sprekers de oorsprong en aard van de Vietnamoorlog vanuit verschillende invalshoeken bespreken. Er is ruime aandacht voor de Vietnamese kant van het verhaal en voor de bemoeienis van niet alleen de Verenigde Staten, maar ook van Frankrijk, de Sovjet-Unie en China.

Sprekers: prof. dr. A.P. van Goudoever, prof. dr. W. Klinkert (UvA, en Ned. Def. Acad.), dr. R. van der Maar (UU),dr. P.A.J. Meulendijks (Candea College), dr. N. G. Pas (UvA), prof. dr.M. van Rossem, prof. dr. O.J.M.H. Salemink (VU) en E. Toonen.

In het middaggedeelte is er een keuzeprogramma met lezingen en workshops: over de invloed van de Vietnamoorlog in de binnenlandse politiek van de Verenigde Staten en in de verhouding tussen de Verenigde Staten en Europa, over de ontwikkeling van Amerikaanse ‘Vietnamfilms’, werken met spotprenten in de les, muziek en de Vietnamoorlog, Agent Orange en andere gevolgen van de oorlog. Alle deelnemers ontvangen de PowerPoint-presentaties van de sprekers.
Het volledige programma en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website: www.boni.nl/nascholing.

Docenten Platform WO2 en Sjoa
Deze site gaat over lesgeven. Er is veel materi­aal, maar lesgeven over dit onderwerp blijft moeilijk. Eind 2007 en zomer 2008 volg­den 48 leraren, le­raren in opleiding en lera­ren­oplei­ders het seminarium Lesgeven over WOII en de Holo­caust in Yad Vashem in Jeruza­lem. Zij kwamen enthousiast terug en willen de in Yad Vashem gestarte professionali­se­ring uitbouwen en doorgeven. In bijeenkomsten en op deze site werken zij samen, ze hou­den contact en wisselen lesmateriaal en ervaringen uit: wat werkt goed in de klas, hoe kan het beter?

De canon voor kinderen
Sinds juli 2008 bevat www.entoen.nu een kinderversie van de vijftig vensterteksten. Deze teksten zijn nu ook in boekvorm beschikbaar, in de fleurig opgemaakte editie De canon van Nederland - De vijftig vensters voor kinderen, van Pluk tot Willem van Oranje. Het boek is voorzien van een doorlopende tijdbalk op elke pagina, met achterin het boek een woordenlijst, een overzicht van de tien tijdvakken, websites, jeugdliteratuur en tips voor Er op uit.
Met dit boek kan ieder kind thuis of in de klas op ontdekkingsreis door de geschiedenis van Nederland. Bovendien is het boek zeer geschikt voor PABO-studenten en voor docenten in het basisonderwijs.Het boek is te koop in de boekhandel en te bestellen via de webwinkel van www.entoen.nu. (156 pagina's; ISBN 978 90 8964 097 0; € 19,50).

Historisch Museum
Komt het Historisch Museum nog wel in Arnhem, nu een loctaie vlakbij het Openlucht museum is verlaten en hoe gaat het museum er eigenlijk uitzien? Deze vragen blijven de politieke gemoederen verhitten.

Oproep
Joost van Marrewijk doet in het kader van zijn opleiding aan het IVLOS onderzoek naar didactische maatregelen die een actieve deelname van havo 4 leerlingen aan de geschiedenisles bevorderen. Hiervoor vraagt hij docenten geschiedenis die lesgeven aan 4 havo die voor hem een enquête willen invullen.

Jaargang 8, nummer 113, mei 2009  extra
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Examenbesprekingen

Examen Forum
Ook dit jaar heeft de VGN weer een examen forum geopend.

Lessen bij de canonvensters
Sinds half april staan op www.entoen.nu bij een aantal canonvensters uitgewerkte lessen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs online. Veel van deze lessen zijn in het afgelopen jaar gemaakt in een samenwerkingsproject van SLO, VGN, IVGD en entoen.nu. De lessen kunnen vrijelijk gebruikt worden.
De lessen spitsen zich in eerste instantie toe op de canonvensters die in de gangbare lesmethodes nog niet of nauwelijks aan bod komen, zoals Erasmus, Eise Eisinga, De Stijl en Annie M.G. Schmidt. Ze zijn zo opgezet en uitgewerkt dat ze eenvoudig in praktijk gebracht kunnen worden.
De lessen zijn gemakkelijk te vinden vanaf de homepage van entoen.nu via de menu's Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De lessen zijn ook te vinden in het menu Vertakkingen bij het betreffende canonvenster (alleen bereikbaar via de volwassenversie). In de komende periode zullen er nog meer lesvoorbeelden voor PO en VO bijgeplaatst worden.

Schoolplaten
Bij antiquariaat Kruimeltje (Zuiderhagen 35,  Enschede, 053-4308004) zag ik de volgende oude schoolplaten 'op stok' hangen. De prijs is ongeveer 40 euro per stuk: De Hanzestad Kampen, Jacoba van Beieren en Binnenkomende vloot in Amsterdam.

Musik in Berlin excursie
Musik in Berlin is een meerdaagse excursie langs de muziekgeschiedenis van Berlijn vanaf de jaren '20 tot nu toe. Aan bod komen o.a.: Marlene Dietrich, de Tanzhäuser van de jaren ’30, de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog in de jaren ’40 en de wederopbouw die volgde, de jaren ‘60/’70 (DDR, ontstaan van tweedeling door de Muur), de punkscene van de jaren ‘70/’80, het ontstaan van de electro/technoscene tijdens en na de val van de Muur en de clubscene van vandaag de dag!

Musik in Berlin boek
De rode draad van de excursie Musik in Berlin is een boek dat speciaal geschreven is voor Musik in Berlin. Het boek met de titel Muziekreis door het Berlijn van toen en nu - van jazzhel tot technohemel is geschreven door historica Leonor Jonker. Het boek is ook prima te gebruiken als u zelf een bezoek brengt aan (muzikaal) Berlijn.

Weer een canon
In juni wordt de canon van Nederland als zeevarende natie gepresenteerd in Rotterdam. Heeft u de behoefte om uw eigen canon te maken binnen het kader van de tien tijdvakken? Kijk dan eens op De tien tijdvakken van ...

Trouw aan hun geloof – De vervolging van Jehovah's Getuigen in WO2
De vervolging van Jehovah's Getuigen door de nazi's is lang een vergeten onderwerp geweest.  Vanaf 1933 werden Jehovah's Getuigen in Duitsland doelwit van vervolging. Ook in Nederland werden tijdens de bezetting alle activiteiten van de Jehovah's Getuigen verboden. Toch bleven zij ondergronds hun geloof uitdragen.
De tentoonstelling Trouw aan hun geloof die vanaf 4 april tot en met 31 mei a.s. in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te zien is, belicht de vervolgingsgeschiedenis van deze zeer gedreven geloofsgemeenschap.

Wereld in oorlog 12
Vanaf 9 juni ligt er weer een nieuwe Wereld in Oorlog in de winkel. In deze twaalfde editie o.a. aandacht aan het tweede deel van de bibliotheek van Adolf Hitler, het ware verhaal over De Stadhoudersbrief en de strijd in het Midden Oosten tijdens WO1.