histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
DIt is de laatste nieuwsbrief  van dit schooljaar. De volgende verschijnt eind augustus/begin september. Berichten voor de nieuwsbrief blijven welkom op kaap@home.nl

OriŽntatiekennis en het CE
In de enquÍte  over het nieuwe geschiedenisprogramma vroegen we u onlangs o.a. wanneer u de oriŽntatiekennis het liefst onderwerp ziet worden van het centraal examen. Daarover werd/wordt zeer verschillend gedacht (zie het verslag van de enquÍte). Wat we echter niet goed in beeld hebben is de motivatie voor uw keuze. SLO en VGN zijn zeer benieuwd naar uw motivatie en stellen het daarom op prijs als u uw mening over dit onderwerp zou willen sturen naar a.vanderkaap@slo.nl

Tijdvak toetsen
Aan de rubriek tijdvaktoetsen zijn weer vijf toetsen toegevoegd. Een over de tijdvakken 8 t/m 10 (5 vwo), een over de tijdvakken 1-9, een over de tijdvakken 1-8, een over de tijdvakken 1-4 en een over de geschiedenis van de parlementaire democratie en de rechtsstaat. Nieuw is ook een eerste toets voor het vmbo (onderbouw).

Nieuwe toetsen blijven als altijd zeer welkom. Door het delen van toetsen nemen we elkaar veel werk uit handen.

Examens nieuwe stijl
Aan de opgaven uit de pilotexamens nieuwe stijl zijn de opgaven 2009, tweede tijdvak, toegevoegd.

Historische luisterboeken
Tijdelijk zijn bij NRC historische luisterboeken 25% goedkoper.

Workshop OriŽntatiekennis
Voor geschiedenisdocenten in de bovenbouw havo/vwo.
OriŽntatiekennisÖ. dat is het doel dat docenten in hun lessen met de leerlingen volgens de nieuwe programmaīs voor geschiedenis zouden moeten bereiken (in ieder geval in de basisvorming en bovenbouw havo/vwo). Maar uit enquÍtes en onderzoeken blijkt dat dit erg moeilijk is. De methodes bieden allemaal heel veel inhoud en niet veel opdrachten die oriŽntatiekennis ontwikkelen. Het is hard werken om alle inhoud te behandelen en er blijft weinig tijd over voor activerende opdrachten en andere zaken. Daarom gaan we in deze workshop bespreken wat oriŽntatiekennis is en hoe dat er in de praktijk uit kan zien. We zullen dat aan de hand van voorbeelden en werkvormen doen. Daarnaast zal getoond worden hoe je in de inhoud van de methode verantwoord kunt schrappen en toch de eindtermen van het examenprogramma kunt halen.

Donderdag 24 september 2009 van 14.00 tot 17.00 uur in de Uithof te Utrecht.
Kosten: 95 euro.

Voor meer informatie:
Iris Bleeker, i.bleeker@uu.nl of 030-2533224
Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl of 030-2533220
Opgave (schriftelijk/per mail) met vermelding van uw schoolgegevens aan Iris Bleeker; i.bleeker@uu.nl

Bronnen
Wim Niemeijer verzamelde op zijn website Histotheek een groot aantal (tekst)bronnen, geordend op tijdvak.

Vietnam
Van dezelfde Wim Niemeijer is de website (weblog) over het examenonderwerp Vietnam en de Koude Oorlog met veel materiaal, waaronder YouTube filmpjes. Zie voor dit onderwerp ook de examenpagina op Histoforum.

Examenkatern Geschiedeniswerkplaats
Op deze pagina kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen van het nieuwe examenkatern van Geschiedeniswerkplaats over Vietnam en de Koude Oorlog

De zogende wolvin
Het nieuws is al een jaar oud, maar was aan mijn aandacht ontsnapt: het beroemde bronzen beeld van de wolvin, het symbool van Rome, dateert niet uit de Klassieke Oudheid, maar uit de Middeleeuwen. Met behulp van de C14-methode kwamen wetenschappers van de universiteit van Salento tot deze conclusie.
Lees verder

J'accuse
De zwijgende film JíAccuse van de Franse regisseur Abel Gance wordt tijdens het Holland Festival door het Nederlands Filmmuseum opnieuw uitgebracht. De vermaarde Britse filmhistoricus Kevin Brownlow schetst in De Stille Aanklacht aan de hand van fragmenten uit deze filmklassieker uit 1919 een historisch en cinematografisch tijdsbeeld. 

Longlist Grote Geschiedenis Prijs
Uit een lijst van bijna tweehonderd historische boeken zijn tien titels genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs 2009.

Historische schoolplaten
Bent u voor een powerpoint-presentatie op zoek naar afbeeldingen van historische schoolplaten, kijk dan eens op deze website.

Jaargang 8, nummer 116, juli 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Comenius EduMedia Medaille
Op zaterdag 20 juni ontving de Digitale School voor haar communities en vaklokalen in Berlijn de Comenius EduMedia Medaille, een internationale onderwijsprijs uitgereikt door het Gesellschaft fŁr Pšdagogik und Information.

Wikiwijs en de VvEA
Onder de titel Als het maar goed gebeurt heeft de Vereniging van Educatieve Auteurs zijn standpunt over Wikiwijs aan minister Plasterk en aan de Tweede Kamercommissie van OCW kenbaar gemaakt. De VvEA maakt zich zorgen over de kwaliteit van leermiddelen nu steeds meer leraren deze zelf gaan maken, terwijl ze de daarvoor benodigde specifieke competenties vaak onvoldoende beheersen. Af en toe lesmateriaal maken rekent de VvEA tot de kerntaak van de leraar. Maar als hij leermiddelen als onderdeel van zijn baan maakt, met de bedoeling dat collega's zijn producten ook gaan gebruiken, dan is de leraar ook auteur, ofwel 'leraar-auteur'. De VvEA vindt het prima dat leraren naast hun onderwijstaak ook leermiddelen maken, als het maar goed gebeurt. En daar is in veel gevallen scholing voor nodig. De VvEA acht het gewenst dat de minister in de uitwerking van zijn plannen ruime aandacht besteedt aan de noodzakelijke professionalisering. Wat in elk geval voorkomen moet worden, is een daling van de kwaliteit van leermiddelen, als gevolg van Wikiwijs. Als beroepsvereniging is de VvEA al geruime tijd bezig met de professionalisering van educatieve auteurs, dus ook leraar-auteurs. Zo organiseert de vereniging op donderdag 1 oktober in Tilburg een grote landelijke conferentie onder de titel Leermiddelen op drift. Meer daarover leest u op de website van de vereniging: http:www.educatieveauteurs.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging Tom van der Geugten (e-mail: t.vandergeugten@fontys.nl, telefoon: 013 5704227).

Een studiedag over staatsinrichting voor VMBO-docenten
In het najaar van 2009 zal de Universiteit Utrecht weer een studiedag aanbieden voor docenten geschiedenis van het VMBO. In 2008 hebben we een studiedag georganiseerd over het Historisch Overzicht vanaf 1900, nu zal er aandacht worden besteed aan het andere examenonderwerp namelijk staatsinrichting. We zullen daarbij ook kijken naar de samenhang met het Historisch Overzicht. Jan de Vries (ILS Nijmegen) en Huub Kurstjens (CITO) en Jaap Patist (HU) en de VMBOcie van de VGN hebben hun medewerking toegezegd. Er zullen wat informatieve lezingen zijn en verder workshops met als thema hoe je staatsinrichting op een activerende manier kan brengen voor het VMBO.

Plaats en tijd:
vrijdag 6 november 2009 van 10.00 tot 16.00 uur in de Uithof te Utrecht

Kosten:
150 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met achtergrondliteratuur en werkmateriaal)

Voor meer informatie:
Iris Bleeker i.bleeker@uu.nl  of 030-2533224
Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl of 030-2533220
Opgave (schriftelijk/per mail) met vermelding van uw schoolgegevens aan Iris Bleeker; i.bleeker@uu.nl

Snagit
Je kunt van een webpagina met Printscreen (PrtScr) een afbeelding maken. Maar als je voor een grote afbeelding op een webpagina moet scrollen mis je een deel van de afbeelding. Dat probleem kun je verhelpen met het programma Snagit, dat je gratis 30 dagen kunt gebruiken.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar:
list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl