histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Geschiedenislokaal 013
In Tilburg hebben Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg een community opgericht. Het is Geschiedenislokaal 013. Het is bedoeld als plaats van samenkomst voor medewerkers van het archief en museum als voor leerlingen en docenten van het VO.

De kunstgeschiedenis in beeld!
Met de tijdlijn kun je heen en weer springen van de prehistorie en de Grieken tot de romantiek en de impressionisten. De belangrijkste stromingen en stijlen worden in meer dan 200 afbeeldingen gepresenteerd. Door verder te klikken kom je terecht bij een infoblok waarin meer wordt verteld over het kunstwerk en de context waarin het is gemaakt.

Democratie en rechtsstaat
In het najaar start de nieuwe serie Aspecten van Rechtsstaat en Democratie.
Drie afleveringen die aansluiten bij de examenkaternen voor de schoolexamens over de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat en de parlementaire democratie. Gepresenteerd door Peter Faber.
Kijk voor uitgebreide informatie over de serie en beschrijvingen van de afleveringen op http://schooltv.nl/aspectenvanrechtsstaatendemocratie_docent.
Deze serie wordt uitgezonden in schooljaar 2009/2010 op donderdag 10, 17, 24 september van 10:45 tot 11:00 uur Product Dvd 3301 EUR 32,50 De dvd is na uitzending van de laatste aflevering verkrijgbaar.

Oorlogsmusea.nl
Op www.oorlogsmusea.nl vindt u een bijna dagelijks groeiend overzicht van musea, begraafplaatsen, monumenten en verdedigingswerken. De website bestaat al sinds november 2002 en is in juni 2009 compleet vernieuwd. De vernieuwde website is overzichtelijker, heeft meer functionaliteiten en door de betere integratie van Google Maps kan de site nog beter gebruikt worden als interactieve reisgids.
Bezoekers kunnen zelf ook actief bijdragen aan de beschikbare informatie op oorlogsmusea.nl. Foto’s en informatie van nog niet opgenomen bezienswaardigheden kunnen worden toegevoegd en het is mogelijk meningen achter te laten om andere bezoekers van dienst te zijn.

Recensies
Jos Martens recenseerde voor Histoforum niet alleen de drie boeken over kapitein Alatriste, maar ook de naar de boeken gemaakte film. Vooral het laatste deel van de trilogie over de inname van Breda tijdens de tachtigjarige Oorlog is een aanrader.

Prinsjesdag in de klas met actuele kranten
Maak leerlingen wegwijs over de rijksbegroting, de troonrede, de rol van de koningin en het kabinet. Stichting Krant in de Klas heeft de lesbundels Prinsjesdag geactualiseerd. Deze zijn vanaf heden gratis te downloaden.  Wilt u in de periode rondom Prinsjesdag actuele kranten gebruiken? Bij wijze van uitzondering kunnen de kranten aangevraagd worden voor Prinsjesdag tot en met zondag 23 augustus. Wacht dus niet en vraag de kranten aan!

De Haagse Tribune
De Haagse Tribune heeft nu ook een website voor jongeren: jongeren.dehaagsetribune.nl. Hoe werkt de politiek?... Wat kan ik allemaal doen?... Waarom naar De Haagse Tribune?... jongeren.dehaagsetribune.nl, een gloednieuwe site van het IPP speciaal voor jongeren, geeft op allerlei manieren antwoord op deze en nog veel meer vragen over politiek en democratie.

Centrale examens 2011
Op Histoforum vindt u alle informatie over de examenonderwerpen in 2011 en natuurlijk ook over de examens in 2010.

Koude Oorlog en Vietnam
De examens van 2005 en 2006 over de Koude Oorlog en Vietnam staan niet (meer) op de website van Cito, maar u kunt ze nog wel vinden op Histoforum.

We choose the moon
De website wechoosethemoon biedt een interactieve herschepping (re-creation) van de beroemde reis naar de maan van Apollo 11 in juli 1969. De website is gemaakt door John F.Kennedy presidential library and museum.

Anno 1404
In juni 2009 werd in Europa het spel Anno 1404 uitgebracht. Anno 1404 is een simulatie en real-time strategy computerspel. Het is het vervolg op Anno 1701 en het vierde deel uit de Anno serie. De edities daarvoor heten respectievelijk Anno 1503 en Anno 1602.
Het spel speelt zich niet af in de Nieuwe Wereld zoals voorgaande delen maar in het Midden-Oosten. De opzet van het spel is vergelijkbaar met de voorgaande delen: de speler sticht nederzettingen op eilanden en tracht deze te laten bloeien door grondstoffen te verhandelen en te verdedigen in tijden van oorlog.
Het spel is uitgebracht voor de PC, Nintendo DS en Nintendo Wii.

Huis van de democratie
In 2013 opent nabij het Binnenhof een Huis van de Democratie en Rechtsstaat.
Lees verder

Kind aan de ketting; kinderen in slavernij
Op 27 augustus is er n.a.v. de tentoonstelling Kind aan de ketting in het NiNsee (schuin tegenover het Tropenmuseum en het Oosterpark in Amsterdam) een informatieve bijeenkomst van 15.00-18.00 uur over deze tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling is lesmateriaal ontwikkeld. 

Jaargang 8, nummer 117, augustus 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Agenda
De agenda 2009-2010 is bijgewerkt met o.a. nascholingsbijeenkomsten en de data voor de eindexamens 2010.

Oriëntatiekennis en het CE
Over de invoering van oriëntatiekennis op het centraal examen wordt zeer verschillend gedacht, zo valt te lezen in het verslag van de enquête die in het voorjaar werd gehouden. Wat we echter niet goed in beeld hebben is de motivatie voor uw keuze. SLO en VGN zijn zeer benieuwd naar uw motivatie en stellen het daarom op prijs als u uw mening over dit onderwerp zou willen sturen naar a.vanderkaap@slo.nl

De canon in het po
SLO heeft een leerplankundig instrument gemaakt, waarin de canonvensters worden verbonden met de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten. Ook wordt beschreven welke canonvensters bij andere vakken dan geschiedenis aan de orde kunnen komen.

Kleine Leviathan
Eind juli verscheen bij Verschijnsel (Mechelen) de ‘hallucinant-historische’ roman Kleine Leviathan van Jan J.B. Kuipers. De roman speelt zich af in het fictieve Breeuwershaven in achttiende-eeuws Schouwen-Duiveland. Het verhaal is gebaseerd op de lotgevallen van een historische figuur: de oplichter en onbevoegde arts Abraham Mag(g)aris.
 
Inhoud: in de jaren zestig van de achttiende eeuw strijkt Johannes Kamerink neer in het Zeeuwse havenstadje Breeuwershaven als arts, visionair prediker en zakenman. Zijn veronderstelde buitenlandse betrekkingen, verzonnen fortuin, gefingeerde correspondenties en een van Frederik II gekregen klisteerspuit verschaffen hem toegang tot de plaatselijke elite. Tegen het eind van de eeuw overpeinst Kamerink zijn uiteindelijk falen. De gebeurtenissen die tot zijn berechting en opsluiting hebben geleid passeren de revue; herinneringen van een allengs hallucinanter karakter en pseudowijsgerige beschouwingen vormen een paranoïde systeem waarin alles op zijn plaats valt, en waarin Kamerinks neergang tot een drama wordt van mythische proporties en alomvattende betekenis.
 
De roman behoort tot de brede, ‘meta-realistische’ stroming binnen de historische literaire fictie, vertegenwoordigd door zo uiteenlopende schrijvers als Italo Calvino, J.L. Borges, Gabriel Garcia Márquez, R.A. Lafferty en, in het Nederlands taalgebied, de vroege Louis Ferron en Willem Brakman.

Onderzoeks- en informatievaardigheden
Op Histoforum Didactiek vindt u nu veel informatie over onderzoeks- en informatievaardigheden voor zowel docenten als leerlingen. U vindt er bijvoorbeeld een checklist voor het maken van opdrachten, waarmee u ook een indruk krijgt van de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Voor leerlingen staat er bijvoorbeeld een checklist voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van internetinformatie, maar ook richtlijnen voor een goede bronvermelding.  

Groepsreis muziekgeschiedenis Berlijn
Het is zover! Nadat we met de meerdaagse excursie Musik in Berlin een testcase in maart deden, begin juni met een groep HBO-studenten en eind juni met een groep MBO-studenten door Berlijn zijn gegaan, op zoek naar die muziekgeschiedenis van de stad; is er nu ook een studiereis voor docenten.
Doe extra kennis op omtrent de muziekgeschiedenis van Berlijn en verzamel informatie voor eigen schoolreisjes of doe ideeën/inspiratie op voor lesmateriaal in de klas. De reis is van 23 t/m 27 september 2009. De reis is gegarandeerd bij deelname van 10 personen. Maximale groepsgrootte is 16 personen.
Meer informatie (prijzen, welke excursies gedaan worden, etc.) deze studiereis is aan te vragen via evelyne@musikinberlin.com

Onze jaren en reflector
Collega Weijzen beschikt  over een volledige losbladige uitgave van Onze Jaren alsmede een grote hoeveelheid jaargangen van Reflector met voor de laatste jaren werkbladen. Hij heeft er in zijn lessen veelvuldig gebruik van gemaakt t in het kader van zelfstandig werken. Nu hij met pensioen is zoekt hij er een goede bestemming voor. Wie interesse heeft kan contact met hem opnemen en ze gratis op komen halen. aweijzen@gmail.com

De bezetting
De VPRO plaatst alle uitzending van De Bezetting met Lou de Jong op haar geschiedenis website.

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl