histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Setting Sail
Jos Martens bespreekt op Histoforum een vierdelige documentaire over de geschiedenis van de zeevaart.  'Van mij krijgt Setting Sail de allerhoogste quotering met stip, zowel voor de originele invalshoek, het scenario, de uitvoering ervan en de muzikale omlijsting!'

Kaarten
Heb u behoefte aan een (lege) kaart van een werelddeel of een land, kijk dan eens op Planiglobe.

World Digital Library
Op zoek naar bijzondere documenten, kaarten of afbeeldingen kijk dan eens op de World Digital Library.

Kijk op beoordelen in het onderwijs 
Waarom beoordeelt u? Hoe gebruikt u als leraar de informatie van beoordelingen? Wat is het effect van beoordelingen op uw leerlingen? Wat is daarbij de rol van de leerlingen? Hoe duurzaam beoordeelt u? Kijk op beoordelen in het onderwijs laat u nadenken over de manier waarop u beoordeelt in de lespraktijk en geeft handreikingen.

Een reuze tijdbalk
Astrid van den Berg maakte voor de brugklas van het vmbo een opdracht waarin de leerlingen als klas een tijdbalk van de tien tijdvakken maken.

Berlin 36
In september 2009 ging in Duitsland de film Berlin 36 van regisseur Kaspar Heidelbach in premiere. Deze film is gebaseerd op het ware verhaal van de Joodse hoogspringster Gretel Bergmann, die in 1936 bij de Olympische Spelen als grote favoriete voor de goden medaille gold. Zij werd echter op het laatste moment vervangen door een als vrouw verklede man.
Zie achtergrondmateriaal (in het Duits) en de trailer van de film 

Geschiedenis Online Prijs 2009
Fans van geschiedenis op internet kunnen websites nomineren voor de Geschiedenis Online Prijs 2009. Onder de inzenders worden 25 boeken verloot. De Geschiedenis Online Prijs 2009 wordt uitgereikt aan de makers van de beste historische website van Nederland van dit moment. Gebruikers kunnen hun favoriete geschiedenissites aanmelden via deze website. De aanmeldingstermijn sluit op 20 oktober aanstaande.
Wie een website nomineert, maakt zelf ook kans op een cadeau. Onder de inzenders worden 25 boeken verloot. Winnaars kunnen kiezen voor In Amerika van Maarten van Rossem (waarde: € 17,95) of Nederland in de twintigste eeuw van Friso Wielenga (waarde: € 24,50).

Wedstrijd ‘Profielmeesterstuk'
SLO organiseert op 20 april 2010 voor de derde opeenvolgende keer de wedstrijd 'profielmessterstuk'.Wilt u uw leerlingen uitdagen tot een topprestatie bij het maken van hun profielwerkstuk? Dan biedt de wedstrijd Profielmeesterstuk daartoe een prima gelegenheid. Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om van hun profielwerkstuk een echt meesterstuk te maken. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.
Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar.
Op www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u lezen hoe u uw leerlingen voor de wedstrijd kunt aanmelden of hoe zij zichzelf kunnen aanmelden.

Smartboards
Van een collega ontving ik een e-mail met de mededeling dat hij met de argumenten in een kort artikel over smartboards op Histoforum  zijn schoolleiding heeft kunnen overtuigen van de wenselijkheid van een smartboard in zijn lokaal.

Mastercourses
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert ook dit schooljaar weer  een aantal bijzondere nascholingscursussen (mastercourses) voor docenten geschiedenis.

Oproep
Ik geef les aan VMBO-kader en LWOO. Voor beide groepen zijn projecten een ideale manier om met leerlingen te werken.
Heeft iemand ideeën over een project over de industrialisatie van Nederland. Ik heb de film Daens al laten zien en besproken, maar zou graag wat actiever bezig willen zijn met de klassen.
Sandra Lindemans (sandra_lindemans@hotmail.com)

Jeugdserie over de Tweede Wereldoorlog
De NPS zendt vanaf 25 oktober een nieuwe 13-delige geschiedenisserie uit getiteld 13 in de Oorlog, een jeugdserie voor kinderen over de Tweede Wereldoorlog. De presentatie ligt in handen van Lisa Wade, bekend van het NPS jeugdprogramma Het Klokhuis. Vanaf historische locaties presenteert zij het programma, omlijst door authentieke archiefbeelden en aangrijpende dramascènes.
meer informatie

Markt voor vrede 4.0
Markt voor Vrede is een educatief spel waarin een fictieve online aandelenmarkt gekoppeld wordt aan een maatschappelijk debat over conflictgebieden en wederopbouw. Op deze manier krijgen middelbare scholieren spelenderwijs inzicht in de complexe processen van wederopbouw en de werking van de effectenbeurs.
In november 2009 en maart 2010 zullen middelbare scholieren uit heel Nederland voor de vierde keer gaan handelen op Markt voor Vrede. Aan de hand van nieuwsberichten kunnen de spelers een inschatting maken over hoe het staat met de mediavibe ten opzichte van het vredesproces in Sudan. Wie het nieuws in de gaten houdt, kan slim handelen en credits verdienen, waarmee echte prijzen te winnen zijn.
Meer informatie 

Oproep
Ik ben een leergierige persoon die de examencommissie wil passeren voor geschiedenis 3de graad. Wie heeft er handboeken met werkboeken en eventueel de sleutel teveel? Wil graag een bescheiden bedrag betalen, daar ik invalide ben en niet de dure boeken kan kopen Hiervoor mijn dank.
Lisette: lisettecaelen50@hotmail.com

Hersenen en leren
Ook dit najaar organiseert docentplus de expertmeetings Hersenen & Leren leren (2 november en 10 december) en Leren & werkvormen (9 november en 2 december 2009), waar je als docent zicht krijgt op je rol als docent bij de vorming van de hersenen van je leerlingen en grip krijgt op het ontlokken van de gewenste leeractiviteiten van je leerlingen. De eerste inschrijving sluit op 26 oktober. Voor meer informatie en aanmelding: http://www.docentplus.nl.

Vietnam reis
Vietnam als eindexamenonderwerp voor het vak geschiedenis? Wij nodigen u uit om mee te gaan op reis naar dit boeiende land! Afgestemd op de behoeften van de geschiedenis en aardrijkskunde docenten heeft Verlicht Reizen reisprogramma ontwikkeld. Voor de reissom van E 1650,- nemen wij u mee van Saigon naar de oude DMZ (voormalige grens tussen noord- en zuid Vietnam) en dan terug naar het zuiden de Mekong delta in. Verlicht Reizen kan dat, omdat de organisator van deze reis zelf in het middelbaar onderwijs werkt als docent geschiedenis. De reis gaat door op moment dat 10 mensen zich hebben aangemeld voor deze reis. Het vertrek zal zijn op vrijdagavond 18 december. U keert terug op zaterdag 2 januari. Wilt u meer weten? Kijk op: http://sites.google.com/site/verlichtsamenreizen/

Geschiedenis Examen Vmbo 2010
Zie de  syllabus voor het vmbo voor het jaar 2010. Hierin staan enkele wijzigingen ten opzichte van 2009 in geel gemarkeerd. Klik hier voor andere aanpassingen.
 Jaargang 8, nummer 119, oktober 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Oproep uit Spanje
My name is Juan Carlos Ocaña and I work as Head of the Bilingual Section (English) at my school, IES Parque de Lisboa, a compulsory (12-16 years old) and upper (17-18 years old) school in Alcorcón, near Madrid , Spain .
We have a broad experience in international projects and we are looking for a new partner to carry out a students exchange this year 2009-2010. Our group will be made up by about twenty 15 years old students and two teachers. The exchange will take seven or more days.
During the visit of the foreign group we will organise different activities in and outside the school, such as visits to museums (El Prado), tours of central Madrid, excursions to any of the wonderful old Castilian cities near Madrid (Toledo, Segovia) and to the mountains (Sierra de Madrid). We expect the partner school to organise similar activities in its country.
Our school is a Bilingual school where, apart from English lessons, students are taught different subjects (Geography, History, Natural Sciences) in English. English would be the vehicular language of the exchange.
If you are interested in our proposal, please, write me as soon as possible so that we can prepare our common project.
Best regards,
Juan Carlos Ocaña, historiasiglo20@yahoo.es
http://www.historiasiglo20.org

Oproep
Aangeboden: Project EU (samenwerkend leren)
Gezocht: Enthousiaste vmbo-docenten (AK/GS/EC of M&M, 2e leerjaar)
Voor een promotie-onderzoek op de VU over samenwerkend leren binnen de Mens en Maatschappijvakken ben ik met spoed op zoek naar docenten die het leuk vinden om een project over de EU te geven. Alle lesmaterialen worden aangeboden en de deelnemende docenten ontvangen begeleiding en achteraf een rapportage. De lessenserie neemt 5 lessen in beslag en bestaat uit verschillende opdrachten waarbij de leerlingen moeten samenwerken.
Vooral voor de periode tot de herfst ben ik dringend op zoek naar docenten. Maar ook voor de rest van het schooljaar 2009/2010 zijn er nog plekken vrij in dit project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Janneke van de Pol
j.vandepol@ond.vu.nl
020-5983798
06-24864582

Rusland en Europa in Leidschrift
In het nieuwste nummer van Leidschrift, getiteld Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland staan de verhoudingen tussen Rusland en Europa centraal. In dit themanummer wordt bestudeerd in hoeverre Rusland beïnvloed is door Europese ideeën. Kunnen we Rusland, zowel in het verleden als in het heden, zien als deel van Europa of zouden we Rusland veel meer moeten zien als een op zichzelf staande natie? Leidschrift geeft inzicht in de speciale band die Rusland en Europa door de eeuwen heen met elkaar hebben opgebouwd.
Verschillende prominente historici hebben een bijdrage geleverd aan het nieuwste nummer, dat ingeleid wordt door Henk Kern. Zo bespreekt bijvoorbeeld Jozien Driessen-Van het Reve de relatie tussen tsaar Peter de Grote en de Hollanders en belicht Simon Dixon de Russische Verlichting onder Catharina de Grote. Joost Welten schrijft over Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, Peter Waldron gaat in op tsaar Nicholaas II en de revolutie van 1905 en Otto Boele vertelt over de studentengemeenschap in de nadagen van het Russische Keizerrijk. Zo biedt dit nummer verschillende benaderingen op de verhoudingen tussen Rusland en Europa in de achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw.

PotsyPauly en DVD's

PotsyPauly bestaat uit een aantal docenten die een absolute meerwaarde zien in het inzetten van kwalitatief hoogwaardige dvd's voor het onderwijs. We checken en screenen dvd's en beoordelen deze op geschiktheid. Soms kiezen we er voor om lesbrieven daarbij te schrijven. Een mooi voorbeeld is Ancient Wonders - bestaande uit: Pompeii - De Laatste Dag, Colosseum en Piramiden. Deze documentaires maken inzichtelijk hoe het normale leven van toen er uitzag.
Pompeii
Het is 24 augustus 79 n.C. in Pompeii. Het bruist in de straten en het dagelijkse leven is in volle gang. We maken kennis met de mensen van de stad: een eerzuchtig man en zijn verlegen, gevoelige vrouw, de charismatische gladiator en de dappere admiraal aan het hoofd van een vloot langs de baai. We maken kennis met soldaten, slaven, families, geliefden… allemaal zijn ze druk doende met hun dagelijkse beslommeringen, niet wetende dat een van de grootste natuurrampen aller tijden binnen vierentwintig uur in alle hevigheid over hen zal losbarsten. Zie ook de uitgebreide beschrijving van Jos Martens.
Colosseum
In deze gedramatiseerde historische documentaire wordt het levensverhaal verteld van een van de meest geroemde gladiatoren, Verus. Als jongen wordt hij gevangen genomen en als slaaf naar Rome gevoerd. Daar moet hij aan de bouw van het Colosseum werken. Als op een dag de meesters van de gladiatorenschool langskomen, weet hij dat dit zijn enige kans is om aan het roemloze slavenbestaan te ontkomen.
Piramiden
Hoe en waar de grote piramide van Gizeh precies is gebouwd, is een vraag die de mensheid al 4500 jaar bezighoudt. Veel mensen geloven dat wij, ondanks onze geavanceerde, technische mogelijk- heden, tegenwoordig niet in staat zouden zijn een dergelijk bouwwerk te bouwen. Zie ook de beschrijving van Jos Martens.
U kunt de slipcase met de drie documentaires bestellen door €13,- + 1,95 verpakkings- en verzendkosten (€14,95) over te maken op RABO rekeningnummer 1187.51.042 t.n.v. Devires te Amsterdam o.v.v. Ancient Wonders en met vermelding van uw naam en (school) adresgegevens.

Is uw rooster ook zo lekker gevuld ... met administratie? 
Veel onderwijzers en schooldirecteuren komen niet meer toe aan het echte werk door al het papierwerk. Het meldpunt www.mijnechtewerk.nl doet hier iets aan. Bij dit meldpunt kunnen professionals aangeven waar ze last van hebben. Het meldpunt is opgericht door staatssecretaris Ank Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Al 200 collega’s gingen u voor en deden een melding. Dankzij die meldingen worden nu formulieren verbeterd, informatiesystemen aangepakt en procedures eenvoudiger. Denkt u bijvoorbeeld aan het makkelijker kunnen aan- en afmelden via BRON, een resultaat van een melding door een medewerker in het VO of het vereenvoudigde verzuimloket. Daarnaast wordt het burgerservicenummer op steeds meer plekken (her-)gebruikt en is de regel afgeschaft om een GBA-uittreksel toe te voegen bij de inschrijving van een leerling.
Meld uw administratieve last en wij gaan verder met de aanpak van regeldruk.
Hoe werkt het meldpunt?
Iedere melder wordt binnen drie werkdagen teruggebeld. Elke administratieve last wordt door de medewerkers van het meldpunt actief uitgezocht en waar mogelijk (structureel) opgelost. Zo komen we tot echte verbeteringen en vermindering van regeldruk. We vragen u dan ook ons verder te helpen door meldingen te maken van administratieve lasten, door bijvoorbeeld overbodig of dubbel werk. 

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 oktober sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl