histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

31 oktober (1517)
Het is de vraag of het de meeste leerlingen nog iets zegt, maar vandaag is het Hervormingsdag. Vandaar dat de EO vanavond dan ook de film Luther uitzendt (22.45 uur, Ned. 2). Op die dag zou Luther zijn 95 stellingen hebben bevestigd aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.
Links naar websites over Luther vindt u hier. Op Histoforum vindt u lesmateriaal over de hervorming.

Oproep
Heeft iemand de 6-delige video, dvd serie van het examenprogramma Vietnam nog beschikbaar? Ik ben bereid om de verzendkosten en kopieerkosten en tijd te vergoeden. Bij voorbaat dank! Peter van Elden (PEl@roc.a12.nl)

Fort Wierickerschans
In de 17e eeuw werd Fort Wierickerschans bij Bodegraven gebouwd als onderdeel van de Hollandse Waterlinie, maar halverwege de 18e eeuw verloor het zijn functie en werd het een opslagplaats voor buskruit.  De voorraad buskruit werd bewaakt door een ‘detachement invalides’, soldaten met een lichamelijke beperking die niet geschikt waren voor actieve dienst. Naast hun officiële taak hielden deze lieden zich echter ook bezig met illegale activiteiten, zoals het smokkelen van goederen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Fort Wierickerschans een interneringskamp voor achtereenvolgens Britse en Duitse officieren.

Een week lang De Muur
Het themakanaal geschiedenis24 besteedt van 7 t/m 13 november aandacht aan de val van de muur met o.a.:

Meer over de val van de muur.

Speelfilms in de les
Hoe maak je zinvol gebruik van speelfilms in de geschiedenisles? In een video-item voor de website www.leraar24.nl willen we ingaan op deze vraag. We zoeken daarom een leraar die zelf gebruik maakt van speelfilms en nagedacht heeft over hoe dit zinvol kan. Wilt u uw ervaring delen in een door Teleac geproduceerde video, mail dan naar stijnp@teleac.nl 
Leraar24 is een online platform ter professionalisering van leraren.

Snippers van toen, schatten van nu
Op donderdag 26 november,13.00- 16.00 uur organiseert de Scholierenacademie samen met de faculteiten Letteren en Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen een studiemiddag voor leerlingen van 5/6 vwo en hun docenten. Op deze scholierenmiddag ontdekken leerlingen wat wetenschappers die bezig zijn met oude teksten werkelijk doen. En het is niet alleen luisteren, leerlingen gaan zelf ook puzzelen en vergelijken en kunnen een blik werpen op de papieren schatten van de universiteitsbibliotheek.
Lees verder

Studiereis Yad Vashem, Jeruzalem: ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’ 
Binnenkort is het weer mogelijk deel te nemen aan de achtdaagse, Engelstalige studiereis ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’ naar Yad Vashem, het Holocaustmuseum en onderwijsinstituut in Jeruzalem. Deze studiereizen worden georganiseerd door het CIDI en het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies voor docentenopleiders, docenten en LIO-studenten. De eerste reis vertrekt in de laatste week van de kerstvakantie 2009/2010, de tweede in de voorjaarsvakantie 2010 (de laatste week van februari).
Lees verder
Aanmeldingsformulier

Mauerfall!
 Bij de methode Duits van EPN, TrabiTour, is een lesbrief ontwikkeld over de "Mauerfall" die ook uitstekend te gebruiken is in een vakoverstijgend project met de sectie geschiedenis. Met veel multimediale links naar historische filmpjes over bouw en val van de Muur, tv-fragmenten, toepasselijke popmuziek etc. Met dit project werken uw leerlingen zowel aan geschiedenis als aan hun taalontwikkeling Duits (want al het materiaal, inclusief de docentenhandleiding is in het Duits). Het materiaal is bestemd voor de derde klas en neemt maximaal vijf lesuren in beslag.

Europeana Video Active
Video Active biedt toegang tot het Europese televisie erfgoed via een meertalige website met 10.000 video's, foto's en artikelen. O.a. een film over De Muur.

Jaargang 8, nummer 121, november 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

De Friese canon
Geschiedenisdocenten in Friesland gaan Bonifatius c.s. weer tot leven wekken
De fysieke nabijheid van de geschiedenis spreekt scholieren aan. Daarom ben ik door de provincie Friesland en het Fries Cultuurhistorisch en Letterkundig Centrum 'Tresoar' aangesteld als 'kwartiermaker' van de Friese canon, om de geschiedenis van Friesland zichtbaar, toegankelijk en levend te maken. Wij willen geen statisch stenen museum van onze regionale geschiedenis bouwen, maar wij kiezen in Friesland voor een dynamisch interactief platform. Leerlingen krijgen toegang tot een ongekende hoeveelheid en variëteit van bronnen; het gedigitaliseerde culturele erfgoed van de Friese musea staat onbeperkt tot hun beschikking om zelf tentoonstellingen in te richten; zij kunnen putten uit vele honderden uren beeldmateriaal van Omrop Fryslân om hun eigen films te maken. Scholieren uit Dokkum kunnen net zo gemakkelijk samen met scholieren uit Harlingen en Lemmer aan een historisch project werken, als met hun buurmeisje. Om de verhalen van Friesland te vertellen halen we alles uit de kast, van 'ouderwetse' vertellers tot serious gaming. En met behulp van augmented reality laten we Bonifatius door Dokkum wandelen! Deze ambitie kunnen en willen wij waarmaken in samenspraak met de docenten geschiedenis in Friesland. Hún ideeën willen wij verwezenlijken. Daarom, als u geschiedenisdocent in Friesland bent, laat van u horen!
Steven de Winter
Kertiermakker Fryske Kanon
e-mail: kertiermakker@tresoar.nl
website: www.11en30.nu
Tel.: 0651 415 984

Documentairenet

In Nederland bestond er nog geen onafhankelijke website voor documentaires, alleen de sites van bijv. uitzendinggemist, geschiedenistv enz. konden worden gebruikt om documentaires te bekijken. Op Documentairenet zal worden geprobeerd om zoveel mogelijk Nederlandstalige als Engelstalige documentaires te verzamelen. Dit kunnen gratis documentaires zijn, van (plaatselijke) omroepen, of oude documentaires. Het is niet de bedoeling om elke documentaire die er is te vermelden, maar juist een selectie maken van kwaliteits documentaires. Er is een speciale rubriek voor historische documentaires.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 november sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl