histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Histoforum
Vanaf nu zijn alle onderdelen van Histoforum bereikbaar via http://www.histoforum.net. U komt via die url op de startpagina van Histoforum Didactiek. Vanaf daar hebt u (via het menu) toegang tot Histoforum, het lesmateriaal, de community website en het vaklokaal voor de leerlingen.

Nieuwe tijdvaktoetsen
Van collega Johan Steenbergen ontving ik twee nieuwe tijdvaktoetsen. U vindt ze in de rubriek tijdvaktoetsen. Graag nodig ik collega's nogmaals uit toetsen en/of powerpoint presentaties ter beschikking van collega's te stellen. Alleen voor docenten is een gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar door een mail te sturen naar albert@vanderkaap.org

Staatsinrichting examens vmbo
De staatsinrichting vragen (wording en werking) uit de examens 2006 t/m 2009, eerste en tweede tijdvak, hebben in de  rubriek tijdvaktoetsen een plaats gekregen als worddocumenten. De vragen en de bronnen zijn telkens bij elkaar geplaatst in n printbaar document. Handig als se toetsen of voor de leerlingen om mee te oefenen. Als diagnostosch matereriaal ook zeer bruikbaar voor havo- en vwo-leerlingen. Alleen voor docenten is een gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar door een mail te sturen naar albert@vanderkaap.org 

De zwarte dood
Was de beruchte zwarte dood, die in de veertiende eeuw aan miljoenen Europeanen het leven kostte, de builenpest? Een Britse historicus meent van niet.

Leermiddelenmonitor
In november 2009 organiseert het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO voor de derde keer de leermiddelenmonitor. Dit is een onderzoek onder leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs naar het gebruik, trends, kwaliteit en ontwikkelingen rond (digitale) leermiddelen. De voorgaande leermiddelenmonitoren werden een succes door het grote aantal deelnemers uit de onderwijspraktijk.
Eigen benchmark
Om van de derde Leermiddelenmonitor een succes te maken, nodigt SLO wederom alle leraren in primair, speciaal en voortgezet onderwijs uit om hun ervaringen en wensen met betrekking tot het gebruiken, ontwikkelen en delen van leermiddelen te delen. Door deelname leveren zij trouwens niet alleen een bijdrage aan landelijke onderzoeksgegevens. Aan het eind van de onderzoek ontvangen deelnemers hun eigen benchmark, waarin hun uitkomsten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde. U kunt nog meedoen tot en met 7 december.

Van PDF naar Word
U kunt online pdf-bestanden laten omzetten in een word-bestand dat vervolgens naar uw-emailadres wordt gezonden.

De wereld in kaart
Het UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies, Universiteit Utrecht) houdt op 23 januari 2010 een publieksdag voor alle geinteresseerden in de vroegmoderne cultuur. Op deze dag worden vier presentaties gehouden met als overkoepelende thema 'De wereld in kaart'. Elke presentatie wordt verzorgd door twee sprekers van verschillende wetenschappelijke disciplines.
Meer informatie: www.let.uu.nl/renaissance

Der Ewige Jude
Der Ewige Jude staat bekend als het summum van anti-joodse cinema. Deze Nazi propaganda film is nu online te bekijken via de VPRO-geschiedenissite.

Tuin van Holland
Nieuwe theatermarathon over de vaderlandse geschiedenis. Na de succesvolle theatermarathons Tantalus (2003) en Odysseus (2007) brengt Toneelgroep De Appel eind februari 2010 Tuin van Holland uit, ook geregisseerd door
Aus Greidanus. Tuin van Holland is een ruim vijf uur durend evenement waarmee De Appel de vaderlandse geschiedenis in duikt, op zoek naar de Nederlandse identiteit
Meer informatie.

VKGeschiedenis
VKGeschiedenis.nl is een initiatief van de Volkskrant. Op deze website o.a. een geschiedeniskalender en een rubriek met historische foto's waaraan u zelf kunt bijdragen.

Utrechtse Regiocanons online!
Op 29 oktober presenteerde Landschap Erfgoed Utrecht de eerste Utrechtse regiocanons. De provincie krijgt vier regiocanons en er komt een canon van de stad Utrecht. De twee oostelijke canons (Eemland en Utrecht Zuidoost) zijn nu online op www.utrechtsecanons.nl. Ze zijn goed bruikbaar voor het geschiedenisonderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
Wat zou elke Utrechter moeten weten over geschiedenis en erfgoed in de provincie? Deze vraag legde Landschap Erfgoed Utrecht de erfgoedinstellingen in de betreffende regio voor. Zo werden, uitgaande van de vensters van de landelijke canon, per regio de vensters vastgesteld en ingevuld.  Ze zijn met opzet gemodelleerd naar de landelijke canon: zon vergelijkbare opzet maakt een aantal overkoepelende elementen mogelijk die juist voor het onderwijs van nut kunnen zijn. Zo kun je in n tijdbalk verschillende canons met elkaar vergelijken. Ook is er een kaart waarop je alle aangesloten canons ziet, en kun je ook alle items van de verzamelde canons op de kaart laten verschijnen. Je kunt op onderwerp en op periode dwars door alle canons zoeken. En natuurlijk verwijzen de canons naar elkaar.
Van een deel van de Utrechtse vensters zal een versie komen speciaal voor het onderwijs. Landschap Erfgoed Utrecht wil de canons voor een breed publiek toegankelijk maken en houden. Zo heeft ze in samenwerking met RTV-Utrecht de tv-serie Verleden van Utrecht gemaakt, die aansluit bij de canonvensters. De korte uitzendingen blijken zeer geschikt voor gebruik in de les. Zij zijn in de canon opgenomen en bij Landschap Erfgoed Utrecht verkrijgbaar als dvd.


Jaargang 8, nummer 123, december 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Oproep Twente
In het kader van het landelijke Movies that Matter
(http://www.moviesthatmatter.nl) wordt door Amnesty International op 10 december in filmtheater Concordia in Enschede de film ' The Heart of Jenin' (Leon Geller en Marcus Vetter) vertoond. Men wil deze film graag door een docent geschiedenis laten inleiden met een verhaal van 20-30 minuten over de geschiedenis van Gaza en de Gazastrook. Welke geschiedenisdocent uit Enschede of Twente is bereid deze inleiding te verzorgen. Als u een mailtje stuurt naar kaap@home.nl ontvangt u van mij de telefoonnummers van de initiatiefnemers.
Korte inhoud van de film:
"In november 2005 schiet een Israelische militair de twaalfjarige Palestijnse jongen Ahmed Chatib dood. Hij zag het plastic geweer van de jongen voor een echt wapen aan. Ahmeds vader die meedeed aan de eerste intifada en opgesloten heeft gezeten in een Israelische gevangenis, besluit de organen van zijn zoon ter adoptie aan te bieden. Ahmeds hart klopt nu in het lichaam van een orthodox-joods meisje. In de ontroerende documentaire The Heart of Jenin ontmoeten de vaders elkaar."

Geschiedenis films
Op de website van NRC is een aantal interessante historische films te koop.

Museumbox
Museumbox is een virtuele kist waarin je spullen bewaart die voor jou een speciale betekenis hebben. In deze virtuele kist kun je objecten plaatsen als tekst, filmpjes, geluid, links en afbeeldingen.
Meer informatie

De Oorlog
Alle afleveringen van de NPS serie De Oorlog zijn nog te bekijken op de speciale website.

Wereld in Oorlog 15
In Wereld in Oorlog 15 (15 december) artikelen over o.a. het dramatische vergissingbombardement op Nijmegen door Thijs van Woerkom en de door Maurice Laarman opgetekende herinneringen van een jongen uit de Duitse oorlogshaven Kiel. Daarnaast schreef Alex Dekker een fraai stuk over een Doorsnee Duitser in Nederland. Een lang WO1-artikel van Stephan van Meulebrouck die eerder schreef over de legendarische Sergeant York handelt over het verdwenen bataljon.

Lezing Goethe Instituut
Op maandagavond 7 december spreekt in het Goethe Instituut Amsterdam in het kader van de reeks 'Wendepunkte 1949/1989' de journalist en voormalig intendant van de WDR Friedrich Nowottny over het thema "60 Jahre Grundgesetz - ein Glcksfall fr Deutschland?"
De reeks 'Wendepunkte 1949/1989' vindt plaats ter gelegenheid van de herdenking van de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het jubileum van 60 jaar Duitse grondwet.
Lees verder

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 december sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl