histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2009. Graag wens ik alle communityleden en hun familie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Tentoonstelling Louis Raemaekers
In museum In Flanders Fields loopt van 24 oktober 2009-3 januari 2010 een tentoonstelling over het werk van Louis Raemaekers die vooral beroemd is geworden vanwege zijn spotprenten over W.O.I. Zie voor voorbeelden van zijn werk deze website.

Nieuwe data studiereis Musik in Berlin bekend
Musik in Berlin gaat geheel over de muziekgeschiedenis van de Duitse hoofdstad Berlijn. Het bestaat uit het boek Muziekreis door het Berlijn van toen en nu - van jazzhel tot technohemel en bestaat daarnaast uit diverse excursiemogelijkheden in de stad. Het boek vertelt het verhaal van bijna 100 jaar rijke muziekhistorie aan de hand van de (politieke) geschiedenis van de Duitse hoofdstad. De excursies laten je die muziekgeschiedenis zien, horen en natuurlijk ook ervaren!
Voor het eerste half jaar van 2010 staan de eerstkomende groepsreizen in de planning. Afgelopen jaar reisden inmiddels verschillende docenten mee om zo veel informatie te vergaren om vervolgens zelf programma's in Berlijn of lesinhoud te kunnen samenstellen. De reacties daarop waren zeer positief:
Eugenie Lutgerink, docente Duits: "Een werkelijk verrassende reis door muzikaal Berlijn die je als toerist nooit zelf zou kunnen maken."
Karin Melgers, docente Muziek: "Een reis die je onderdompelt en overrompelt door de zinderende creativiteit in alle uithoeken van de stad."
Marte van der Doelen, docente CKV, Kunst Algemeen, Kunstgeschiedenis: "Musik in Berlin is een 'must-do' voor alle docenten die net als ik geloven in vakoverstijgend onderwijs. Dit project verenigt de vakken Duits, Geschiedenis, Muziek en CKV met elkaar en sluit daarom naadloos aan bij het huidige onderwijskarakter. Ik zou het 'supergeil' vinden mijn leerlingen de stad Berlijn vanuit deze specifieke invalshoeken te laten zien."
Op de geheel vernieuwde website van Musik in Berlin is meer informatie te vinden en zijn ook de data van de eerstkomende groepsreizen te vinden. De eerste trip staat gepland voor 10 t/m 14 maart 2010.

Spotprenten Vietnam
In de cartoonbox van Histoforum vindt u een aantal websites met in totaal zo'n 1200 spotprenten over de oorlog in Vietnam.

6000 jaar oude nederzetting gevonden bij Markelo
Bij de aanleg van nieuwe natuur in het natuurreservaat De Borkeld bij Markelo is een boerendorpje uit de late steentijd gevonden. Nadat de zwarte grond was verwijderd werden door kleurschakeringen in de oorspronkelijke bodem van zand en leem de contouren van meerdere boerderijen zichtbaar. Het nu gevonden dorpje behoort tot de oudste en gaafst teruggevonden boerennederzettingen van Nederland. Het dorpje bestaat volgens de onderzoekers uit vijf tot tien boerderijen. Bijzonder is dat op vrijwel dezelfde locatie gelijktijdig een boerennederzetting is gevonden uit de bronstijd (4000 jaar oud). Of de nederzettingen al die tijd bewoond zijn geweest is onduidelijk.
Bron TC-Tubantia, 5 december 2009

Wedstrijd voor scholen bij Webquest De Storm
“Maak je eigen film over jouw voorbereiding op een overstroming of wat je zou doen tijdens een ramp. Win een digitale camera of een survivaltocht voor je hele klas.” 
Naar aanleiding van de succesvolle film ‘De Storm’ is een webquest ontwikkeld over de watersnoodramp 1953, zeespiegelstijging, klimaatverandering en leven met water in de toekomst.
Met deze webquest doen leerlingen havo/vwo en vmbo onderzoek naar de watersnoodramp van 1953, de strijd tegen water, de klimaatverandering, de zeespiegelstijging en leven met water, nu en in de toekomst.
Als resultaat van dit onderzoek maken leerlingen een filmpje. Zo kunnen zij meedingen naar een publieksprijs en een vakjuryprijs. De vakjury wordt voorgezeten door Minister ter Horst van het ministerie van BZK (onder voorbehoud). Prijzen zijn een digitale filmcamera en een gezamenlijke survivaluitstapje voor de klas. De wedstrijd loopt tot mei 2009.
 Voor vmbo is er een speciaal onderwijsprogramma De Ramp! Ook binnen dit programma kan worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Filmpjes
Nu het aantal lokalen met een smartboard toeneemt, kan het geen kwaad nogeens te attenderen op twee onderdelen van Histoforum met filmmateriaal. Canonfilmpjes bevat bij elk canonvenster korte filmpjes, Filmpjes bevat zeer veel korte filmpjes, fragmeneten uit historische films, of instructievideo's, geordend per periode.

Kaarten
Als u geregeld, of nog beter natuurlijk permanent, over een smartboard kunt beschikken is ook het overzicht met online historische kaarten natuurlijk erg handig. Hebt u nog geen smartboard in uw klas dan bevat het artikel over smarboards misschien additionele argumenten om uw schoolleiding van het belang ervan te overtuigen. 

Made in Holland, uitvindingen en innovaties
19 december 2009 t/m 21 maart 2010
Ben jij benieuwd wat voor slimme uitvindingen Nederlanders in de afgelopen vierhonderd jaar hebben gedaan? Dat kun je ontdekken in de familietentoonstelling ‘Made in Holland’ in de Kunsthal Rotterdam, waar allerlei proefmodellen, ontwerpen en tekeningen te zien zijn. Kom een kijkje nemen in de wereld van de uitvinder en ga zelf aan de slag met een bouwplaat, tekenopdrachten en allerlei doeactiviteiten.
In een windtunnel mag jij in de tentoonstelling uittesten welke windkracht de SENZ stormparaplu aan kan. Samen met dokter Bibber mag je een ingewikkelde operatie uitvoeren en in de ‘silent disco’ kun je swingen op muziek. Als je liever zelf iets wilt maken, kan dat ook. In een apart kamertje mag je met een codewiel een geheimschrift maken en een bericht achterlaten dat andere bezoekers moeten oplossen. Ook mag je bouwen aan een eigen ontwerp met de speciale bouwplaat die de Kunsthal heeft gemaakt. 

Riefenstahl: 'Triumph des Willens was geen propaganda'
Op de VPRO geschiedenissite staat een artikel over deze  beroemde propagandafilm van Leni Riefenstahl, die op deze website ook bekeken kan worden. 

Fout en niet goed
Op 15 december as. verschijnt  bij uitgeverij Just Publishers het boek Fout en niet goed van historicus Koos Groen, een nieuw standaardwerk, volgens de uitgever, over de politieke zuiveringen in ons land na de Tweede Wereldoorlog. Dit boek is gebaseerd op nieuw onderzoek in tot nu toe geheime dossiers. Hierbij zijn schokkende feiten aan het daglicht gebracht en in het boek verwerkt.  
Lees verder

Religie en cultuur
De Faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert vele publiekslezingen en cursussen op het gebied van Religie en Cultuur. En deel ervan is ook bestemd voor docenten geschiedenis van het middelbaar onderwijs. Alle informatie over deze cursussen vindt u in deze online brochure.

Jaargang 8, nummer 124, december 2009
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009

Euroclio conferentie in Nederland
Graag attendeer ik u in deze laatste nieuwsbrief van het jaar nog een keer op de   internationale conferentie voor opleiders, docenten en andere specialisten in geschiedenis en burgerschapsvorming die Euroclio dit jaar in Nijmegen organiseert.. De Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), die dit jaar haar vijftigjarig jubileum viert en medeoprichter van EUROCLIO is, heeft de eer om collega’s uit Europa uit te nodigen om samen het idee van een gemeenschappelijke Europese canon voor geschiedenis en cultuur te verkennen. Nijmegen biedt daarvoor een aantal interessante ‘vensters’, waaronder de Romeinen, Karel de Grote en de Tweede Wereldoorlog. Het programma van de conferentie biedt een keur aan lezingen van bekende Nederlandse specialisten, waaronder Professor van Oostrom, interactieve Nederlandse en internationale workshops, bezoeken aan onderwijsinstellingen en discussies.
Het thema van de conferentie: ‘Exploring Common European History: Which Themes do we Teach in Different Dimensions and Levels’ is gekozen op basis van actuele ontwikkelingen in het Europese en Nederlandse geschiedenisonderwijs. Deze ervaring zal uw blik op geschiedenisonderwijs te verruimen en u helpen volledig op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op Europeees gebied. De eerste 10 deelnemers per dag betalen geen conferentiekosten, dankzij subsidie van het Ministerie van OC&W. Kijk daarom voor meer informatie op http://AC2010.euroclio.eu.

Achter de feestvreugde van de Bevrijding
‘Achter de feestvreugde’ is een digitale tentoonstelling op de website tweedewereldoorlog.nl. De expositie laat zien op welke verwoesting de bevrijding van 1945 werd gevierd. Want toen de feestvlaggetjes aan de kant waren gelegd, begon voor velen pas de bittere realiteit van verlies en verdriet. In een omgeving met een driedimensionale uitstraling geeft de expositie informatie over de
bevrijdingsstrijd van Nederland. Die duurde van 12 september 1944 met de bevrijding van Mesch (Limburg) tot de bevrijding van Schiermonnikoog op 11 juni 1945. Aan de hand van vijf thema’s: feestvreugde, gevangenschap, verwoesting, terugkeer en het vervolg, krijgt de bezoeker inzicht in deze vreugdevolle maar ook verwarrende periode na de bevrijding

CD-roms
Eerlijk gezegd weet ik niet in hoeverre ze bruikbaar zijn in Nederland, maar de thema's van deze cd-roms, die o.a. gemaakt zijn door professor Gerhard Hirschfeld in Stuttgart, zijn dermate interessant dat ik u er toch graag op attendeer. De ene cd-rom gaat over het nationalisme en W.O.I, de andere over het nationaal-socialisme.

65 jaar na het Ardennenoffensief
Op 16 december is het 65 jaar geleden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het Ardennenoffensief begon. De strijd duurde tot 25 januari 1945 en was het laatste offensief van het Duitse leger.
Lees verder

Wereld in oorlog, 15
In deze aflevering van Wereld in oorlog o.a.:

Meer informatie

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 januari 2010 sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl