histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Graag wens ik alle communityleden een gezond en historisch 2010!

Populair op Histoforum
Een top 100 of top 10 van het afgelopen jaar is een goed (of slecht) gebruik op het einde van een jaar. Mij leek het wel aardig om aan het begin van het jaar een overzichtje te maken van onderdelen van Histoforum die veel bekeken zijn/worden:

Zoeken binnen Histoforum
Mocht u op Histoforum niet direct kunnen vinden waar u naar zoekt, dan kunt u gebruik maken van de zoekmachine op Histoforum. Hiermee kunt u zoeken binnen de pagina's van de Digitale School.

Powerpoint met kaarten bij de tien tijdvakken
Nieuw op Histoforum is een powerpoint presentatie met kaarten bij elk tijdvak. Houdt u er wel rekening mee dat het om een grote presentatie gaat en dat een internetverbinding nodig is om vergrotingen van de kaarten te kunnen laten zien in de klas.

DVD's 'Van Nederlands-IndiŽ tot IndonesiŽ'
In deze dvd-box van de Volkskrant  zijn 8 documentaires opgenomen. In ĎLíIndonesie comment elle vití  zien we het vooroorlogse, koloniale Nederlands-IndiŽ door de ogen van Willy Mullens, pionier van de Nederlandse cinema. Historische opnames uit de Tweede Wereldoorlog tonen het leed in het vrouwenkamp Tjideng en de vreugde tijdens de bevrijding van Nederlands-IndiŽ. De koloniale oorlog, door de Nederlandse regering consequent Politionele Acties genoemd, komt uitgebreid aan de orde in de controversiŽle Nederlandse propagandafilm ĎLinggadjati in de brandingí. Tenslotte neemt Nederlands-IndiŽ u mee naar de soevereiniteitsoverdracht in 1949 en het historische, 11-daagse bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in 1971, het eerste Koninklijke staatsbezoek aan het onafhankelijke IndonesiŽ. Een mijlpaal in de geschiedenis, Nederlands-IndiŽ was voorgoed verleden tijd. Prijs 15 euro.

Senioren die willen helpen bij oprichting geschiedenis-leesgroepen
Er zijn veel leesgroepen in Nederland. Voor senioren zijn ze niet alleen een middel om de literatuur bij te houden, maar ook om nieuwe contacten te leggen. De jonge stichting Senia Literair richtte in de afgelopen jaren honderden groepen op van senioren die samen hedendaagse literatuur behandelen. De groepen krijgen voor elk boek een leeswijzer, met als kern discussiethemaís die de besprekingen structuur geven en die de gesprekken boeiend houden.
Senia wil graag leesgroepen gaan oprichten rond boeken over geschiedenis. Daarmee wil ze weer een heel andere groep senioren bereiken. Voor deze leesgroepen moeten leeswijzers samengesteld worden. Daarvoor is Senia op zoek naar gepensioneerde docenten geschiedenis omdat zij ervaring hebben in het overbrengen van enthousiasme voor geschiedenis. Wie wil de stichting helpen? Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl Contactpersoon voor de geschiedenis groepen is Ineke van de Rotte, ivanderotte@senia.nl

De beste online archieven
Op zijn weblog heeft Eric Henneman zijn persoonlijke top tien van de beste nieuwe/vernieuwde online archieven in Nederland en de rest van de wereld van 2009 geplaatst.

Familienamenbank
De Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut geeft informatie over de familienamen in Nederland. Alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn, zijn opgenomen. Van de namen met vijf of meer naamdragers vindt u een verspreidingskaart.

Jaargang 9, nummer 125, januari 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Opdrachten Koude Oorlog
Nieuw op Histoforum is een opdracht waarbij de leerlingen eerst inventariseren welke kennis zij al hebben van de Koude Oorlog en vervolgens aan de hand van verschillende gebeurtenissen inhoud geven aan de begrippen macht en angst in relatie tot de Koude Oorlog. Er is een versie voor zowel de onderbouw als de twede fase.
Opmerkingen en commentaar bij deze opdracht wordt zeer op prijs gesteld.

Opdrachten zeventiende eeuw
Voornamelijk aan de hand van schilderijen moeten de leerlingen in deze opdrachten laten zien dat zij over oriŽntatiekennis van de zeventiende eeuw beschikken. Ook het begrip representativiteit speelt in deze opdrachten een rol.
Opmerkingen en commentaar bij deze opdrachten wordt zeer op prijs gesteld.

Dwangarbeid 1939-1945
De Duitse stichting "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" heeft samen met de
Freie Universitšt Berlin en het Deutsche Historisches Museum een digitaal archief voor onderwijs en wetenschap gewijd aan de meer dan 12 miljoen mensen die voor de nazi's dwangarbeid hebben moeten verrichten.

Scientias
Scientias brengt populair wetenschappelijk nieuws voor, zoals zij dat noemen de onderzoekende geest. Er is een rubriek voor geschiedenis.

Kennislink
Kennislink heeft sinds enige tijd ook een rubriek voor geschiedenis en archeologie.

Actueel geschiedenisnieuws
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Symposium 'Daders, Slachtoffers, Omstandersí. Erfgoed en erfenis van de Tweede Wereldoorlog
Op 22 april  2010 organiseert het Historisch Centrum Overijssel samen met COGIS een symposium over dit onderwerp. Vragen die tijdens dit symposium aan de orde komen zijn: Wie waren die daders, slachtoffers en omstanders, wat bewoog hen, wat deden zij, wat lieten zij na? En, hoe verhielden ze zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tot elkaar en nadrukkelijk ook: hoe ontwikkelden de onderlinge verhoudingen zich daarna?

Lezing James Kennedy in Zwolle
Op zondagmiddag 10 januari geeft James Kennedy om 14.00 uur een Waanders-lezing bij het Historisch Centrum Overijssel. In zijn lezing vertelt Kennedy over zijn nieuwste boek ĎOrthodoxisme in Nederlandí.

De Oorlog - 5 dvd's
De voortreffelijke negendelige NPS-documentaire De Oorlog is nu verkrijgbaar op DVD. Deze serie biedt een zeer interessante kijk op Nederland en Nederlands-IndiŽ ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dat komt doordat men gebruik heeft gemaakt van nieuwe studies, die een ander licht op onze oorlogsgeschiedenis werpen. Daarnaast is er geput uit deels nooit eerder getoond filmmateriaal uit binnen- en buitenland en pas ontdekte dagboeken. Hierdoor krijgen we een indringend beeld van wat die oorlog in het dagelijks leven van Ďgewone mensení betekende.(prijs 30 euro)

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 12 januari sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl