histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Rome reis
In de vorige nieuwsbrief kwam de Romereis ter sprake. Een collega kwam met de suggestie voor een pagina met informatie over romereizen. Een suggestie waar ik graag gehoor aan heb gegeven. Op Romereis vindt u niet alleen de link naar de Guide to the city of Rome, maar ook een eerste link naar een schoolwebsite over de Romereis.
Graag roep ik collega's op om de url van hun website te mailen naar kaap@home.nl zodat ik die aan de lijst kan toevoegen.

Geschiedenis van de V.S.
Voor collega's die via de digitale kabel History.com kunnen ontvangen begint op 25 april een , naar het zich laat aanzien, bijzondere twaalfdelige serie over de geschiedenis van de V.S. Bij deze serie hoort een teacher guide.

Biografisch portaal
Het Biografisch portaal is een samenwerkingsproject van wetenschappelijke en culturele instellingen van Nederland. De site toont 'work in progress': de verzameling van levensbeschrijvingen wordt steeds aangevuld met nieuwe informatie en beeldmateriaal. U vindt er oude en nieuwe informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu.
Meer biografische informatie

Oorlog en Bevrijding in 3-D
Het Haags Historisch Museum organiseert van 5 mei t/m 26 september 2010 de tentoonstelling Oorlog en Bevrijding in 3-D. Foto’s van Den Haag van Wim Berssenbrugge. De foto’s van Berssenbrugge (1918-2007) zorgen voor een extra dimensie en geven een nieuwe kijk op de Tweede Wereldoorlog in de Hofstad: in kleur én stereo. De foto’s werden recent ontdekt en werden nooit eerder getoond.
Als verzetsfotograaf hield Berssenbrugge zich met zijn verzetsgroep voornamelijk bezig met spionagewerkzaamheden.

Wereld in Oorlog nummer 16
In deze aflevering van Wereld in Oorlog o.a.:
• Bij de Duitse Kriegsmarine in WO2 zijn zeilschepen wel het laatste waar men aan denkt. Toch maakten drie, goedgebouwde, zeewaardige driemastbarken actief deel uit van de Kriegsmarine.
• In een boeiend artikel met veel fotomateriaal vertelt Martijn Steenbergen de roemruchte geschiedenis van de meest politieke Olympische Spelen ooit: ‘De Spelen van Hitler’ in 1936. Zij moesten van de nazi’s beslist het ‘Höhepunkt aller Olympiaden’ worden. Zelfs de jodenvervolging moest er voor wijken.
• Tom Tacken schetst de ontstaansgeschiedenis van het, naar zijn en de mening van velen met hem, meest indrukwekkende en ontroerende WO1 monument: het rouwende ouderpaar van de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz.

Kandinsky en Der Blaue Reiter
Van 6 februari 2010 t/m 24 mei 2010 is er in het Gemeentemuseum in Den Haag een tentoonstelling over de kunstenaar Wassily Kandinsky en de Duits expressionistische schilderkunst. In tegenstelling tot de geometrische abstractie van Piet Mondriaan is zijn werk gebaseerd op improvisatie, lyriek en intuïtie. Het verschil met De Stijl wordt duidelijk wanneer u aansluitend nog een kijkje neemt bij de tentoonstelling Georges Vantongerloo (geopend t/m 16 mei).  
Docentenmiddag: vrijdag 5 maart, 15.00 – 17.00 uur

2 daagse cursus Oriëntatiekennis en activerende didactiek voor geschiedenisdocenten
“Heel praktisch, meteen toe te passen in de klas”
“Ik heb weer zin in lesgeven gekregen”
“Deskundige cursusleiding”
“Een verrijking voor mijzelf en voor mijn leerlingen”
Leerlingen actief en gemotiveerd met geschiedenis bezig laten zijn is het uiteindelijke doel van deze nascholingscursus. We oefenen veel activerende werkvormen aan de hand van de tien tijdvakken van de Rooij. De nieuwste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van oriëntatiekennis worden besproken.
We besteden aandacht aan de praktische invulling van de nieuwe programma’s voor basisvorming, vmbo en tweede fase. Wanneer dat relevant is splitsen we de groep op naar onderbouw en bovenbouw.
Deze training zal aangeboden worden in het voorjaar en najaar van 2010:
Voorjaar 2010: op donderdag 18 maart en woensdag 21 april in de Uithof te Utrecht van 10.00 tot 16.00 uur of
Najaar 2010: op donderdag 7 oktober en dinsdag 30 november in de Uithof te Utrecht van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: 475 euro (incl. drinken, twee lunches, nascholingscertificaat en reader met achtergrondliteratuur en werkmateriaal) Voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 50 euro. Voor meer informatie en opgave:
Iris Bleeker, i.bleeker@uu.nl, tel: 030-2533224 of
Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl, tel: 030-2533220
Zie ook www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis

Jaargang 9, nummer 129, maart 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

VGN-actie ‘Razende Roeland Regionaal’ over de 10 tijdvakken, regio Amsterdam
Op woensdag 10 maart is er een bijeenkomst van de regio Amsterdam over de tien tijdvakken in de bovenbouw van havo/vwo in het kader van de oproep van de VGN op regionaal niveau ervaringen, knelpunten en ontwikkelingen te bespreken. Aanvang is 19.30 op de Tricky Theater boot die ligt tegenover de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).
Meer informatie

Waanders lezing
Op zondag 7 maart om 14.00 uur houdt Herman Pleij voor het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle een lezing over literatuur in de middeleeuwen.

Veranderingen in de tweede helft van de twintigste eeuw
Eenaardige manier om de leerlingen kennis te laten maken met veranderingen in het dagelijks leven, maar ook in de positie van de vrouw is het kijken naar filmpjes over de huishoudbeurs in de jaren 50, 60 en 70.

4 en 5 mei
Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten rond 4 en 5 mei. Deze activiteiten starten zelfs al in februari en duren tot in mei.
Zie de brochure.

Verkiezingen
Kies voor Kids
is onderwijsmateriaal van het Instituut voor Publiek en Politiek bestemd voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door Kies voor Kids maken de leerlingen kennis met verschillende manieren van besluitvorming en wordt ingegaan op de gemeentepolitiek en landelijke politiek.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 maart sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl