histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

BEN JIJ GOED IN HET STELLEN VAN DE JUISTE VRAGEN?
Ben jij een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud bezig wil zijn, dan is meewerken aan de constructie van de centrale examens misschien wel iets voor jou.
Cito zoekt docenten of oud-docenten die vanaf 1 augustus 2010 enkele uren per week beschikbaar zijn voor de constructie van de volgende examens:

Je werkt mee aan de productie van de centrale examens. Dit werk kun je grotendeels thuis doen. Je bent als docent werkzaam of werkzaam geweest in het schooltype waarvoor het examen wordt gemaakt en hebt ervaring met examenklassen. Je beschikt over gedegen vakkennis en hebt ervaring met Word.
Docenten die meewerken aan een schoolboekmethode, komen niet in aanmerking voor de genoemde werkzaamheden. Voor de werkzaamheden wordt een passende vergoeding gegeven.
Wil je meer weten? Kijk dan op www.cito.nl of neem contact op met Henny Roseboom of Saskia Schekkerman op telefoonnummer (026) 352 15 44 (maandag, dinsdag, donderdag).
Schriftelijke reacties met korte motivering en curriculum vitae vóór 17 maart 2010 zenden aan Cito t.a.v. mevrouw H. Roseboom, postbus 1034, 6801 MG Arnhem.

Vrijheidstrein
In het kader van het lustrumjaar 65 jaar Viering Bevrijding rijdt vanaf 31 maart gedurende vijf weken de trein Stilstaan bij vrijheid door het hele land. De vrijheidstrein is een project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de NS en vele andere partijen. Prins Willem-Alexander geeft het startsein voor de reis. In de trein staat de vraag centraal wat er nodig is voor vrijheid wereldwijd.
Meer informatie

Agora - Die Säulen des Himmels
Op 11 maart ging in Duitsland de Spaanse film "Agora - Die Säulen des Himmels in roulatie. 'Regisseur Alejandro Amenabar ("Das Meer in mir", "The Others") erzählt in seinem Historienfilm von Hypatia, einer Philosophin im Alexandria der Spätantike, die von fanatischen Christen ermordet wird. Historischer Hintergrund des Films sind der Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion und die damit zusammenhängenden politischen und religiösen Auseinandersetzungen in Alexandria gegen Ende des 4. Jh. n. Chr., die in der Zerstörung des Serapeions durch die Christen im Jahre 391 gipfelten.
De Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) verleende de film het predikaat waardevol: 'Das historische Spektakel zeigt in eindrucksvoller Weise die Brutalität von Glaubensdifferenzen und ihre Instrumentalisierung zu Machtzwecken - im Mittelpunkt dieser erbitterten Auseinandersetzungen steht die faszinierende Wissenschaftlerin Hypatia. Rachel Weisz brilliert in der Hauptrolle als emanzipatorische Philosophin im fundamentalistischen Schmelztiegel, wobei ihre strahlend gläserne Aura im Kontrast zur rohen und verbohrten Welt der Macht steht. Regisseur und Koautor Alejandro Amenábar schafft ein Werk, das thematisch hochspannend, wichtig und von großer Brisanz ist. So zeigt er im ‚Clash of Cultures’ der Religionen aktuelle Bezüge auf und reflektiert auf subtile und anregende Weise die zentralen Fragen der Menschheitsgeschichte und des Glaubens.“

Verkiezingen
Op 9 juni zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat houden verkiezingen precies in? En waarom is het zo belangrijk om te stemmen? U kunt uw basisschoolleerlingen goed voorbereiden op de verkiezingen met het pakket Iedereen mag meedoen.
Het verkiezingspakket wordt verstuurd vanaf week 16 (de week van 19 april 2010). In week 20 start het project (de week van 17 mei 2010).
Meer informatie

TV-serie over de Romeinen in de lage landen
De stichting Tijdvensters heeft het plan opgevat om een zesdelige tv-serie van 25 minuten te maken over de Romeinen in de lage landen. Een serie met veel animaties en levensechter 3D-simulaties. Dit is de uitkomst van een advis dat de stichting heeft laten uitbrengen.Het concept moet nog, samen met de producent, Pieter van Huystee, ontwikkeld worden. Op 25 maart wordt hierover meer bekend. 
Meer informatie

Slavery and the American Founding: The “Inconsistency not to be excused”
Misschien is het bronnenmateriaal op deze website bruikbaar voor een les of toets over slavernij.

Jaargang 9, nummer 130, maart 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Formatiespel
Met het formatiespel op Histoforum kunnen leerlingen hun kennis van een kabintesformatie uitbreiden of toetsen. Aan de hand van een fictieve verkiezingsuitslag op 9 juni moeten zij eerst stemmen omzetten in een zetelverdeling en vervolgens  zelf een kabinet samenstellen. Hoe moeilijk dat na 9 juni wel eens zou kunnen worden, wordt al snel duidelijlk.

Scholingsdag Windesheim
De lerarenopleiding geschiedenis van Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert op vrijdag 4 juni a.s. een interessante scholingsdag voor docenten geschiedenis.
De scholing bestaat uit een workshop Digitale bronnen voor het vak Geschiedenis (in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) en een een workshop Vakdidactisch gebruik van het digitale schoolbord.
Beide workshops zijn zeer praktisch van opzet en uitkomst.
Meer informatie

Leermiddelenmonitor 2010
Methodegebruik wordt steeds flexibeler

Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO heeft haar jaarlijkse leermiddelenmonitor naar het gebruik van leermiddelen uitgevoerd. Dit jaar werd daarbij ingezoomd op het gebruiken, ontwikkelen en delen van (digitale) leermiddelen. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leraren de methoden flexibel gebruiken en dat bijna alle leraren leermiddelen ontwikkelen en ook delen. Opvallend is dat dit delen voornamelijk met directe collega's gebeurt en maar zeer beperkt via het internet.

Gebruik van leermiddelen

Net als in vorige jaren laat de monitor zien dat leraren de methode als de basis gebruiken. 90% van de leraren geeft aan dat ze flexibel met de methode omgaan, waarbij zowel eigengemaakte als andere ‘losse’ leermiddelen ingezet worden. Het aantal leraren in het voortgezet onderwijs (vo) dat een elektronische leeromgeving gebruikt, neemt toe van 44% vorig jaar naar 55% dit jaar. In het primair onderwijs (po) is het digitale schoolbord populair: meer dan 65% maakt er reeds gebruik van.

Eigen leermiddelen ontwikkelen en delen

De meeste leraren (po 72%, vo 86%) ontwikkelen zelf leermiddelen om zo meer differentiatiemogelijkheden en extra materiaal te kunnen bieden. Leraren ontwikkelen vaak alleen, maar ook wel met directe collega’s. 90% van de leraren deelt deze eigengemaakte leermiddelen. Dat delen van leermiddelen gebeurt vooral met de directe collega’s. Een opvallend klein deel (po 2%, vo 5%) plaatst de eigengemaakte leermiddelen op daarvoor bestemde open sites (zoals de vakcommunities).

Meer informatie

Het complete onderzoeksrapport is te downloaden van www.slo.nl/leermiddelenmonitor.  

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 maart sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl