histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Onderzoek: Heeft de Tweede Wereldoorlog nog toekomst?
Hoe is het gesteld met de kennis van Nederlandse scholieren over de Tweede Wereldoorlog? Heeft kennis van de Tweede Wereldoorlog 65 jaar na de bevrijding nut? In aanloop naar de herdenkingsdagen onderzoekt weekblad Elsevier samen met onderzoeksinstituut ResearchNed de rol van de Tweede Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs. Bent u geschiedenisdocent? Help mee en vul vanaf 6 april, direct na Pasen, de on line enquête in op http://www.resned.nl/elsevier/WII-vragenlijst. Aan alle scholen is een uitnodigingsbrief gestuurd met een inlogcode. Vraag het hoofd van de sectie geschiedenis na Pasen om de inlogcode voor uw school.

De dienstplicht

De verdwenen militaire dienstplicht komt to leven in een boekje met de titel: 'Herinneringen aan de dienstplicht bij de luchtmacht.
Het is geschreven door een oud LIMOS-instructeur en beschrijft een volledige lichtingsperiode van opkomst tot overplaatsing.
Het boek is te verkrijgen bij uitgeverij Free Musketeers in Zoetermeer. U kunt dit rechtstreeks doen via www.freemusketeers.nl, waar u ook meer informatie vindt, of bestellen via de reguliere boekhandel onder vermelding van de titel en het ISBN: 978-90-8539-925-4. De prijs bedraagt slechts € 15,95. 

Verhalen over de vaderlandse geschiedenis terug in de klas!
Historicus Alexander Luns is de man achter 'Stamboeck'. Hij maakt zich sterk voor het verhaal in de geschiedenisles: ' Als ik mijn dochters geschiedenis overhoor dan bekruipt mij het gevoel dat het vak geschiedenis in de lesmethoden alleen nog maar gaat over de grotere politieke en sociaal-economische bewegingen. Niks mis mee, maar wel saai. En geschiedenis is een vertel-vak. Waar zijn de verhalen over Kenau, Floris V, Jan van Schaffelaar en de Kruitramp van Leiden gebleven?
Het is een misvatting dat die verhalen “ouderwets” zijn en “onbelangrijk voor het grotere geheel”. Mits goed verteld kunnen deze verhalen de geest van de periode waarin zij spelen juist heel goed oproepen. Denk eens aan Leidens Ontzet. Hoe was het mogelijk Leiden via het water te ontzetten? Wat betekende het doorsteken van de dijken bij Rotterdam voor het land tussen Rotterdam en Leiden? Wat betekende de landscheiding tussen Hoogheemraadschap Delfland en Rijnland hierin? En wat als jij toevallig boer was en woonde tussen Delft en Den Haag? Was jij dan blijer met de geuzen dan met de Spanjaarden?
De vaderlandse geschiedenis stikt van deze verhalen, en ze horen tot ons historisch en cultureel erfgoed. Met de zoveelste hervorming van het onderwijs zullen deze verhalen, vrees ik, niet vanzelf meer terugkomen. Hopelijk geeft de Canon van Nederland hier een duwtje in de goede richting.
Gelukkig zijn er nog gepassioneerde vertellers onder de leraren. Zij dragen het vak en inspireren de leerlingen. Mijn hoop is gevestigd op hen.'
Meer informatie

Onderwijsseminar  'Water en veiligheid'
Op dinsdag 27 april as. organiseert de Atlantische Commissie in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een onderwijsseminar in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen met als thema ‘Water en Veiligheid’.
Tijdens het seminar wordt dit thema vanuit diverse invalshoeken belicht. Zo gaan verschillende sprekers in op de betekenis van het dreigende gevaar van zowel waterschaarste als de stijgende zeespiegel (als gevolg van het veranderende klimaat) voor Nederland en regio’s elders in de wereld. Daarnaast komen ook onderwerpen als de hulpverleningstaak van de Kustwacht op de Noordzee en de invloed van water op de man-vrouw relatie aan bod. Klik hier om het volledige programma te bekijken.
De deelnamekosten voor het seminar bedragen €50.- per persoon. Komt u samen met een collega dan betaalt u slechts €75.-. Voor studenten bedragen de deelnamekosten (op vertoon van geldige collegekaart) €15.-. U kunt zich tot uiterlijk 16 april opgeven voor het seminar via deze link.

Old Magazine Articles
Old Magazine Articles bevat overdrukken/fascimiles van oude artikelen uit kranten en tijdschriften, maar ook spotprenten en filmpjes.

Ontwikkelingslandenscheurkalender
Hans Pieterson maakt naast de digitale democratiescheurkalender nu ook de ontwikkelingslandenscheurkalender.

Wie wordt Leraar van het Jaar 2010?
In het kader van de Dag van de Leraar, organiseert SBL ook dit jaar weer de verkiezing Leraar van het Jaar. Welke bijzondere of inspirerende collega verdient volgens jou deze titel?
Schrijf vanaf maandag 22 maart jouw kandidaat voor Leraar van het Jaar 2010 in op www.deleraarvanhetjaar.nl.
Naast leraren, schoolleiders, onderwijspersoneel en ondersteunend personeel kunnen ook leerlingen en ouders kandidaten aanmelden.
Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze drie kanjers zijn een jaar lang ambassadeur voor alle 350.000 leraren in Nederland. De uitslag is op 5 oktober, de Dag van de Leraar, te zien tijdens de Avond van het Onderwijs op Nederland 2. Zet deze datum alvast in je agenda!
Meer informatie  

Symposium
Op vrijdag 16 april organiseert de Universiteit van Tilburg een symposium over 'Holocaust getuigeniskunst' De titel van het symposium is: Een gebroken hemel. Holocaust getuigenis, beeld en beeldspraak - in herinnering. Het symposium is zowel interessant voor academici als voor mensen met affiniteit met het thema vanuit de educatieve sector en de kunst- en cultuursector. In tegenstelling tot wat op de flyer wordt vermeld, kun u zich nog opgeven tot 6 april.
Meer informatie

Reading like a historian
The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features sets of primary documents modified for groups of students with diverse reading skills and abilities.

Jaargang 9, nummer 131, apri 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

De canon
Bij Besluit van 22 januari 2010 is de volgende volzin aan de kerndoelen po en vo toegevoegd: De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tien tijdvakken. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 augustus 2010.
Klik hier voor een deel van de Nota van toelichting.

Geschiedenis en film
Samen met een aantal collega's van de Washington university in St. Louis en van de universiteit van Louisville deed Andrew Butler onder studenten onderzoek naar het effect van het gebruik van filmfragmenten. Op Histoforum een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek.

Scholierendubbelcollege 'Twee Romeinse keizers en het christendom'
Op 28 april 2010 organiseren de Scholierenacademie en het Alfasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen het scholierendubbelcollege 'Twee Romeinse keizers en het christendom'. Het dubbele college wordt gegeven door wetenschappelijke stafleden van de faculteit Letteren en de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Het is bedoeld voor klassen 4, 5 en 6 vwo.
Meer informatie

Nieuw: www.offline40-45.nl
website met persoonlijke, historische bronnen over de Hongerwinter.
Beste docenten,
Op dit moment werk ik aan een nieuwe educatieve website over kinderen die tijdens de Hongerwinter uit nood in pleeggezinnen werden ondergebracht:
www.offline40-45.nl. De site met veel bijzonder historisch bronmateriaal (o.a. tijdens de Hongerwinter geschreven brieven) is vanaf 30 maart bij wijze van test online. Nu ben ik op zoek naar docenten die de website in hun klas (onderbouw V.O.) willen uitproberen en vervolgens hun ervaringen met ons willen delen. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar mail@liefkeknol.nl. Als u dat vóór 10 april doet, krijgt u gratis een dvd over dit onderwerp toegestuurd.
Vriendelijke groet,
Liefke Knol
06 51 05 30 60
Meer informatie

10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen
'10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen'  is een boek van George Knottnerus dat binnenkort (half april) verschijnt bij uitgeverij Gopher. Het is het verhaal van een jonge man en een jonge vrouw die zich in de oorlog storten in een onmogelijke liefde. De jongen woont in de Gelderse Achterhoek en het meisje in Rotterdam. Het verhaal handelt over mobilisatie en frontstrijd, verzet, onderduiken en verraad. Het is een toegankelijk geschreven en spannend verhaal dat gebaseerd is op historische feiten. De grote oorlogsgebeurtenissen worden in de verhaallijnen, karakteruitdieping en het plot verweven.
De decors van actie zijn: de mobilisatie aan de Grebbelinie, het front aan de Afsluitdijk, de strijd van Rotterdamse mariniers tegen de Duitsers aan de Maas. En natuurlijk het grote bombardement op 14 mei 1940, alsmede het zogenaamde vergeten bombardement op Bospolder/Tussendijken op 31 maart 1943.

Christelijk geschiedenismethode po in de maak
Driestar Educatief en Groen Educatief zijn gestart met het ontwikkelen van de leerlijn geschiedenis ‘Venster op Nederland’ voor het basisonderwijs.
In de afgelopen jaren bleek een groeiende behoefte aan een vernieuwende christelijke geschiedenismethode.
Zie het bericht op Histotheek.

Dak Nero's Gouden Huis ingestort
Het dak van Nero's Gouden Huis in Rome is deels ingestort. De Domus Aurea, zoals het paleis bekendstaat, vertoonde al eerder mankementen. Na achttien jaar gesloten te zijn geweest vanwege onderhoud, ging het in 1999 weer open voor publiek. Het werd al snel één van de populairste toeristische attracties in Rome. Tien jaar geleden stortte ook al een deel van het dak in. Het is nog onduidelijk of hetzelfde deel het nu weer heeft begeven.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 maart sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl