histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Workshopdag Actief Historisch Denken & Historische Context

Op dinsdag 15 juni, daags voor de examenuitslag havo/vwo, organiseert de Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie, in samenwerking met het Instituut voor Leraar en School, Radboud Universiteit, in het studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein een workshopdag Actief Historisch Denken & Historische Context.
De wetenschappelijke lezing van prof.dr. Theo Engelen heeft de titel: Terug naar de kern van het bestaan: geboorte, liefde en dood in de geschiedenis. Daarnaast zijn er drie activerende workshopronden, met als thema historische context: Hoe kunnen we leerlingen afzonderlijke begrippen en kenmerkende aspecten in samenhang laten ervaren en leren?
De kosten van de hele dag, inclusief lunch en deelnamecertificaat, bedragen € 150,00. Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Verdere informatie en inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij Harry Havekes (h.havekes@ils.ru.nl).

Primaire bronnen
Milestone documents is een website met vooral Amerikaanse primaire bronnen,uiteenlopend van de inaugurele reden van John F. Kennedy tot de State of the Union Address van Barack Obama

The World According to Student Bloopers
Van een collega ontving ik, als tip, een 'geschiedenis van de wereld' volgens bloopers van studenten.

Oproep
Een collega is op zoek naar een theoretische onderbouwing van historische excursies of literatuur hierover. Wie haar kan helpen kan zijn/haar reacties sturen naar kaap@home.nl. Ik zal de reactie(s) dan graag doorsturen.

Lezingenreeks over Lenin en Stalin
In het kader van Studium Generale van de universiteit van Utrecht houdt Maarten van Rossem een viertal lezingen over Lenin en Stalin.
Meer informatie of hier

Belle van Zuylen
Op zaterdag 17 april zal de jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap Belle van Zuylen plaatsvinden. De bijeenkomst wordt gehouden op Slot Zuylen, waar Belle van Zuylen gewoond heeft. Adres: Tournooiveld 1, Oud- Zuilen (nabij Utrecht).
Om 15.00 uur zal Prof dr Yme Kuiper (Universiteit Groningen) een lezing houden met de titel : 'Wij zijn allemaal burgerlijk.' Adel in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en in het Koninkrijk der Nederlanden, 1748-1848.
Meer informatie

Het pak van mijn vader
Bij Uitgeverij Elikser is een indringend boek uitgekomen van de schrijfster Jaitsche Wassenaar (Terwispel, Friesland) over haar jeugd als dochter van een NSB-vader. In Het pak van mijn vader beschrijft de auteur hoe zij als kind werd gepest, geschouderd en genegeerd, door buur- en schoolkinderen, maar ook door veel volwassenen in haar omgeving.
Vanuit het perspectief van een kind vertelt zij in sobere stijl over de gebeurtenissen in hun gezin tijdens en na de oorlog, over de schande en de vernederingen die haar familie te verwerken kreeg.
Dit aangrijpende boek zal op 11 april 2010 tussen 16.00 en 17.00 uur gepresenteerd worden in een zeer speciale setting: in de Vrijheidstrein van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, op het treinstation in Leeuwarden.
Meer informatie

Is Wikipedia een betrouwbare bron?
Mag een leerling een artikel van Wikipedia citeren als betrouwbare bron. Op Teachinghistory.org staat hierover een zinnig, kort, artikel.

Migratie
Bent u op zoek naar wereldwijde migratiecijfers, kijk dan eens op deze website.

Andere Achterhuizen
Andere Achterhuizen is een bijzondere website met 30 eenvoudig geanimeerde verhalen van Joodse onderduikers, plus achtergrondinformatie. De website die speciaal bedoeld is voor jonge kinderen is een product van ontwerper Marcel van der Drift en documentairemaker Marcel Prins.

De Volkskrant en IISG lanceren scriptieprijs voor geschiedenis
De Volkskrant en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hebben het initiatief genomen voor de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis. Aan de prijs is een bedrag van € 1500,- verbonden.
De prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan studenten die een excellente Master scriptie hebben geschreven over een nationaal of internationaal historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis kunnen meedingen naar de prijs. De beste scriptie krijgt ruime aandacht in de Volkskrant, op VKGeschiedenis.nl en op de website van het IISG. Indienen kan tot 1 augustus 2010.
Aanleiding voor het in het leven roepen van de prijs is het 75-jarig jubileum van het instituut. De uitreiking is op de 75ste verjaardag van het IISG: 25 november 2010.
Voor meer informatie: www.vkgeschiedenis.nl/scriptieprijs of www.iisg.nl/scriptieprijs.php

Eigenwijzer eindexamenquiz: interactieve examenvoorbereiding
SchoolTV lanceert de Eigenwijzer eindexamenquiz op de VO-leerlingensite Eigenwijzer.nl. Leerlingen die eindexamen aardrijkskunde en/of geschiedenis doen, kunnen een quiz spelen. Op die manier toetsen zij op een interactieve en leuke manier hun kennis van de examenstof. Daarna kunnen zij hun kennis eventueel bijspijkeren door het lezen van de infoblokken over de examenonderwerpen.
De Eigenwijzer eindexamenquiz is er zowel voor aardrijkskunde als geschiedenis in twee varianten, één voor vmbo en één voor havo/vwo. Van alle onderwerpen uit de examenstof zijn infoblokken en bijbehorende clips uit de SchoolTV-beeldbank beschikbaar.
 
Herdruk Bisdom langs de Maas
Bij uitgeverij TIC verscheen een herdruk van Bisdom langs de Maas, de geschiedenis van de kerk in Limburg.

Geschiedenis 24
Geschiedenis 24 staat stil bij de bevrijding, maar ook bij wat eraan vooraf ging: de oorlog die bijna 70 jaar geleden begon. Historische documentaires, reportages en speelfilms geven een beeld van de periode die nooit vergeten mag worden. Zoals de speelfilm Escape from Sobibor en de tv-première van het tweeluik Liever geen bezoek.
Meer informatie

“Roaming the Netherlands” uit 1933
Molens, tulpen, grachten, klompen en kaas: wie kent de cliché’s over Nederland niet? Nog steeds worden ze gretig gebruikt bij de internationale promotie van ons land. Maar waar komen ze vandaan? Voor het eerst, zo blijkt, werden ze in 1933 gebruikt in de Amerikaanse toeristische pr-film film “Roaming the Netherlands”. Deze destijds hypermoderne geluidsfilm van Fox Movietone beleeft nu zijn Nederlandse première op de website van /Geschiedenis!
Bekijk “Roaming the Netherlands” uit 1933 (8 minuten met geluid)
Jaargang 9, nummer 132, april 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Vietnam 1
Reinard Maarleveld heeft in samenwerking met TimeRime en Muziekweb een Vietnamsong tijdlijn op geschiedenis.nl geplaatst.

Vietnam 2
Ook op geschiedenis.nl staat een quiz met 50 meerkeuze-vragen over het examenonderwerp Vietnam.

Droeg Toetanchamon orthopedisch schoeisel?
De Egyptische farao Toetanchamon beschikte over sandalen die speciaal waren gemaakt om zijn misvormde voeten te ondersteunen. Dat blijkt uit een studie van de Nederlandse wetenschapper, archeoloog André Veldmeijer.
Lees verder

Dear CLIL teachers (tweetalig onderwijs)
Are you going to teach your subject through English for the first time? Or did you recently start teaching at a bilingual school and are you looking for ways to make your CLIL lessons more effective? ICLON Leiden University School of Teaching offers a number of hands-on CLIL courses for starting and experienced teachers.
Meer informatie

Een goede historicus? Negentiende-eeuwse idealen en praktijken
In 1984 besloot een groepje studenten aan de Rijksuniversiteit Leiden tot het oprichten van een onafhankelijk wetenschappelijk historisch tijdschrift met de bedoeling hierin scripties van getalenteerde geschiedenisstudenten ‘aan de vergetelheid te ontrukken’. Nu, vijfentwintig jaar later, is Leidschrift uitgegroeid tot een gerenommeerd vakblad. Ter ere van dit vijfde lustrum, het (87ste) lustrum van de Universiteit Leiden, en het 150-jarig bestaan van de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis, is de nieuwste uitgave van Leidschrift gewijd aan academisch geschiedenisonderwijs in de negentiende eeuw. Wat was in de ogen van negentiende-eeuwse academici een goede historicus? Welke vaardigheden moest een historicus hebben en wat voor waarden moest hij (zelden zij) bezitten?
Aan deze speciale lustrumuitgave van Leidschrift hebben een aantal prominente wetenschappers uit verschillende vakgebieden hun bijdrage geleverd.
Ter ere van het vijfde lustrum zal op 28 april a.s. een symposium worden georganiseerd met de titel ‘Geschiedenis en mythe in film’. Verschillende sprekers zullen ingaan op de rol van film in geschiedschrijving en –beleving. Kijk voor meer informatie op onze website.

Films in de vrijhijdstrein: stilstaan bij vrijheid
In de vrijheidstrein Stilstaan bij vrijheid die tot 5 mei door het hele land rijdt, zijn vanaf vandaag wekelijks films te zien in de theatercoupé. Dit in samenwerking met Isabella Films en met Amnesty International. Het gaat om De Vliegenierster van Kazbek, waarin de Georgische opstand van Texel (april 1945) een rol speelt. En het gaat om Movies that Matter, een filmproject van Amnesty International. De films zijn in de vrijheidstrein te zien tegen betaling van een geldig vervoersbewijs.
Meer informatie

Aardige geschiedeniswebsites
Graag attendeer ik u op een aantal historische websites: Casahistoria, History of Stuff en Culture shock over het werk van Lenie Riefenstahl..

Rotterdam tijdens W.O. II
Op Flickr vindt u een pagina met een groot aantal foto's van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog.

Histotheek classy
 http://histotheek.classy.be is een nieuwe geschiedeniswebsite van Jack Philips. Het eerste projectje dat online staat gaat over de onafhankelijkheid van Congo (30 juni 1960)

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 maart sturen aan kaap@home.nl

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl