histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Conferentie: Informatie zoeken op het web
Hoe vind je op Internet de juiste en de belangrijkste informatie die je nodig hebt voor je project, werkstuk en presentatie? Om goed digitale informatie te zoeken, te selecteren en te beoordelen heb je informatievaardigheden nodig. Onderwijs in informatievaardigheden kan ertoe bijdragen dat leerlingen en studenten kritischer webgebruikers worden.

Tijdens de conferentie wordt vanuit een theoretisch en praktisch perspectief ingegaan op de volgende vragen:
- Welke vaardigheden zijn problematisch?
- Hoe kun je onderwijs ontwerpen om leerlingen en studenten te ondersteunen?
- Hoe kan gebruik van nieuwe media en ict daarbij een rol spelen?

15 oktober 2010, Open Universiteit, Studiecentrum Utrecht, Vondellaan 202 (1e verdieping)
3521 GZ Utrecht. Telefoon: 030-2511827

Tijdens deze conferentie zal ik een workshop verzorgen over het maken van informatievaardige opdrachten en het ontwikkelen van een leerlijn voor informatievaardigheden.

Informatie over dagprogramma, sprekers, kosten en aanmelding vindt u op www.ou.nl/informatiezoeken

Twitteren
Een paar weken lang ben ik nu aan het Twitteren. Mijn ervaring tot nu toe: Het lijkt een snelle manier om tips over websites of gebeurtenissen te communiceren, maar dan moet je natuurlijk wel over meer 'volgers'beschikken dan de 37 van dit moment.Aardig is ook dat je nieuwtjes kunt uitwisselen met andere historische twitteraars. Je kunt dus aan een soort netwerk bouwen. Een paar voorbeelden van recente berichten:
- Paleis van Odysseus ontdekt op Ithaca?
- Sporen van een verloren gegeane Zuid-Amerikaanse taal
- Mitochondriale Eva is 200.000 jaar oud

Agenda
De activiteiten agenda 2010-2011 is bijgewerkt met de informatie die ik tot op heden heb ontvangen. Nieuwe bijdragen kunt u het hele jaar door sturen naar kaap@kpnmail.nl.

Digitaal lesmateriaal Nationaal Historisch Museum
Gratis lespakket vanaf 1 oktober 2010
Hoeveel procent van Nederland ligt onder de zeespiegel? En wat heeft dat eigenlijk met geschiedenis te maken? Waarom krijgen we zwemles op school? En sinds wanneer? En hoe komt het dat er hier zo veel sloten, grachten en kanalen zijn? Het Nationaal Historisch Museum beantwoordt deze en verwante vragen in zijn eerste gratis digitale lespakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal speelt in op het thema Land en water van de Week van de Geschiedenis van 16 tot en met 24 oktober 2010.
Meedoen? Vraag het aantrekkelijke lespakket aan via www.weekvandegeschiedenis.nl. Het is beschikbaar vanaf 1 oktober tot het einde van het kalenderjaar.

Prinsjesdag in de klas met actuele kranten
Maak uw leerlingen wegwijs over de rijksbegroting, de troonrede, de rol van de koningin en het kabinet, de hoedenparade aan de hand van de actualiteit. Stichting Krant in de Klas heeft de lesbundels Prinsjesdag geactualiseerd. Deze zijn vanaf heden gratis te downloaden.
Lesbundel Prinsjesdag 2010 Basisonderwijs
Lesbundel Prinsjesdag 2010 Voortgezet onderwijs

De Tegenpartij
De VPRO brengt een DVD uit met de 'hele teringzooi van de Tegenpartij'. De DVD bevat alle uitzendingen van deze door Koot en Bie gemaakte serie (20 euro).

Euroclio seminar
De tweede Euroclio conferentie in het kader van Historiana is goedgekeurd door de Euroepse Unie en opgenomen in het Comenius en Grundtvig programma. Deze bijeenkomst vindt plaats van 20-23 januari in Istanboel. Er zijn beurzen beschikbaar.
Meer informatie in deze folder.

Nationaal Historisch Museum
Volg het nieuws rond het Nationaal Historisch Museum op http://www.innl.nl/ of http://www.jijmaaktgeschiedenis.nu/blog/ of volg het Museum op Twitter.

Mummies
Een aardige interactieve en didactische Canadese website over mummies.

Hitler niet raszuiver
Volgens DNA-onderzoek van familieleden van Hitler, behoorde hij zelf niet tot het zogenaamde arische ras.

Dimensions
Dimensions is een aardige gadget van de BBC dat de omvang van een gebeurtenis zichtbaar maakt op een kaart van je eigen omgeving.

HSI
Historical Scene Investigation is een website met historische onderzoeksopdrachten, bijvoorbeeld over het gooien van de eerste atoombom en When Elvis met Nixon.
 Jaargang 9, nummer 138, september 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Studiedag UOCG Groningen
Op vrijdag 22 oktober presenteert de Lerarenopleiding van het UOCG in Groningen het volgende programma onder het thema ‘Beroepszeer of beroepseer?’.

09.15-09.45: inloop en ontvangst
09.45-10.00: welkomstwoord
10.00-11.15: nascholing over het geschiedenis eindexamen*
11.30-12.15: keynote speech Prof. dr. Arnold Heertje
12.30- 13.30: lunch + markt
13.30 - 14.45: workshopronde 1**
14.45 - 15.00: pauze + markt
15.00 - 16.15: workshopronde 2**
vanaf 16.15 uur: borrel.

* J.W. Veluwenkamp verzorgt een inleiding (Dynamiek en stagnatie in de Republiek - Het Nederlandse handelsstelsel). Daarnaast wordt er onder leiding van Paul Holthuis aandacht besteed aan de jongste ontwikkelingen betreffende het nieuwe eindexamen – het ‘De Rooij’-examen.
** Gekozen kan worden uit de volgende vakoverstijgende workshops:
- Leren argumenteren
- De morele dimensie van het docentschap
- Burgerschapsvorming in de les
- Verhalend ontwerpen
- Meesterschap in de klas
Meer informatie in de flyer en op de website van het UOCGFlyer voor de dag.

Critical Past
Critical Past in een website met 57.000 korte historische filmpjes en 7 miljoen foto's.

Hiroshima
Website
met 34 foto's van Hiroshima.

Beamer
Nu het aantal lokalen dat is uitgerust met een computer en een beamer hopelijk is toegenomen is het misschien handig nogeens te wijzen op de pagina met digitale kaarten, fraaie powerpoints en (canon) filmpjes. Bij dit laatste overzicht moet worden aangetekend dat Teleblik haar korte filmpjes achter de betaal website Ed-it heeft geplaatst. Zie mijn column 'Frustranet'
Heeft u nog geen computer met beamer en zoekt u (meer) argumenten om uw schoolleiding van het belang ervan te overtuigen, kijk dan eens op: http://histoforum.digischool.nl/bibliotheek/smartboard.htm

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 september sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl