histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Hoe staat het met uw schoolexamenprogramma (h/v)?
De kwaliteit van de schoolexamens staat regelmatig in de belangstelling. Van u als docent wordt verwacht, dat u kwalitatief goede schoolexamens afneemt.
Eén van de aspecten die de kwaliteit van het schoolexamen bepalen is de samenstelling van het schoolexamenprogramma: Welke onderdelen worden getoetst? Hoe zwaar wegen de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar? Hoe is de spreiding van de SE-toetsen over de tweede fase? Enzovoort.
SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma's bij het vak geschiedenis in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête.
Wilt u aan deze digitale enquete meewerken, ga dan naar http://www.slo.nl/kwaliteitSE. Het invullen van de enquete duurt ongeveer 15 minuten.
Nadat u de enquete heeft ingevuld krijgen u onmiddellijk te zien hoe uw antwoorden zich verhouden tot die van uw vakcollega's.
Wilt u meer informatie over de enquête, klik dan hier.

Conferentie 'Aangeleerd Geheugen'
De tweedaagse Masterclass ‘Aangeleerd geheugen – Nationaalsocialisme en Holocaust in het onderwijs vandaag’ op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2010 is een gezamenlijk project van de afdeling Onderwijs en de afdeling Onderzoek van het DIA. Het centrale thema van de conferentie is het debat over de omgang met dit verleden en de vertaalslag naar de lespraktijk.
Datum: vrijdag 19 november Tijd: 14:30
Eind datum: zaterdag 20 november Eind tijd: 15:00
Locatie:  Duitsland Instituut Amsterdam
Prins Hendrikkade 189b Informatie: Duitsland Instituut Amsterdam

Egyptische Magie
Met 'Egyptische Magie' (16-10-2011-13-03-2011) presenteert het Rijksmuseum van Oudheden een unieke tentoonstelling over de magische wereld van de oude Egyptenaren. De voorwerpen op de tentoonstelling komen uit topcollecties uit binnen- en buitenland. De basis vormt uiteraard de eigen collectie, die gerekend wordt tot de top-10 van de wereld op dit gebied. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn bovendien objecten geleend van gerenommeerde buitenlandse musea, waaronder het Louvre en het British Museum. U ziet prachtige amuletten, scarabeeën, magische beelden en teksten, tovermessen, godenbeelden en toverboeken op papyrus. Alle magische praktijken van de Egyptenaren komen aan bod.

Tijdsbeelden
Anno bestaat niet meer, maar gelukkig is de website Tijdsbeelden nog steeds in de lucht.

Tweets
Een selectie uit de Histoforum tweets van de laatste tijd:

Deel je leermateriaal en naak kans op een e-voicerecorder!
In oktober en november maak je kana op een e-voicerecorder als je je eigen leermateriaal deelt via de LeermiddelenDatabase van Digischool. Met een e-voicerecorder kun je eenvoudig audio- opnames maken en deze doormailen. Er wordt van de opname automatisch een mp3-bestand gemaakt. Deze kun je als bijlage aan je mail toevoegen.

Aan het einde van elke maand worden 5 leden beloond die hun materiaal hebben gedeeld. Je dingt automatisch mee naar de e-voicerecorder als je in deze maanden leermateriaal uploadt. Je ontvangt bericht als je een e-voicerecorder krijgt.

Voorwaarden:
- Één e-voicerecorder per persoon, ook al heb je verschillende leermaterialen gedeeld.
- De e-voicerecorders worden per post verstuurd.
- Op is op.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Waar begint geschiedenis?
Nationaal Historisch Museum en The One Minutes presenteren de zestig beste geschiedenisfilms van één minuut in Paradiso. Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van de Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute (een video van exact één minuut) te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.
De zestig meest bijzondere geschiedenisfilms van één minuut zijn te zien tijdens de
Waar Geschiedenis Begint-Show op zondag 28 november in Paradiso in
Amsterdam. Gastheer van de Waar Geschiedenis Begint-show is kunstenaar en
theatermaker Steven de Jong. Kaarten voor de avond à €10,- en €5,- voor
studenten zijn verkrijgbaar via www.paradiso.nl.
Inmiddels zijn er ruim honderdtwintig one minutes ontvangen. Inzenden kan nog tot
10 oktober 2010 via www.theoneminutes.org.
Avro KunstUur zendt vanaf 30 oktober tot 27 november wekelijks een selectie van
de historische one minutes uit op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur op Ned. 2.


Jaargang 9, nummer 141, oktober 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Bezoek aan conferentie in Australië
Op 5, 6 en 7 juli 2010 bezocht ik een geschiedenisconferentie in Syney. De conferentie werd gehouden in Shore School in noord Sydney. Op Histoforum een kort verslag en een samenvatting (met powerpoint) van een zeer interessant boek van John Hirst: the shortest history of Europe.

Powerpoints en lesmateriaal
Een selectie van relevante ppt's (mijn keuze) en lesmateriaal vindt u nu geordend op tijdvak op Histoforum.

Hunebedden
Aan de serie met opdrachten over hunebedden is een nieuwe opdracht toegevoegd. Leerlingen gebruik filmfragmenten uit Teleblik om opdrachten over hunebedden te beantwoorden. Van de overige opdrachten zijn de bronnen opgeschoond.Nieuwsbrief

Drentse Historische Vereniging
Op zaterdag 30 oktober a.s. organiseert de Drentse Historische Vereniging een  Symposium. In de Republiek der Verenigde Nederlanden heeft Drenthe altijd al een aparte plaats ingenomen; zeker wat de rechtspleging betreft.In tegenstelling tot de rest van Nederland had Drenthe tot ongeveer 1800, maar ook nog daarna haar eigen rechtspraak. In Goorspraken en de Etstoelzittingen werd in Drenthe recht gesproken en de vele uitspraken die bewaard worden in het Drents archief getuigen hiervan.
Hoe een en ander vanaf 1412 tot zeg maar 1812 heeft gewerkt wordt in dit symposium behandeld. Het symposium is in het kantoor van Advocatenbureau Geene|Doornbosch|DeWilligen, Zwedenlaan 201-22 in Assen. Programma is van 12.30-17.00u. met drie inleiders en Michiel Gerding als dagvoorzitter. De kosten zijn € 12,50 voor leden en € 15,00 voor niet leden, inclusief soep met brood.
Je kunt je nu al opgeven door het bedrag over te maken op bankrekening 15 26 79 154 van de DHV onder vermelding van "Drents Landrecht". Meer informatie op onze website: www.drentsehistorischevereniging.nl

Digischool heeft belangstellingen voor uw nascholing!
Digischool heeft in de afgelopen jaren op veel scholen trainingen over ICT en onderwijs gegeven. Graag willen wij weten wat er volgens u echt nodig is om een ICTstudiedag tot een succes te maken. Wij gebruiken die informatie om ons nascholingsaanbod beter te laten aansluiten uw wensen. Wilt u de zeer korte enquête (zes vragen) invullen? Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bent u goed in het werken met Moodle, Smartboard of het implementeren van mentoraat via de elo of .... en vindt u het leuk om uw kennis met meerdere collega's te delen?
Neem dan contact op met Wouter Tinbergen om te overleggen over de mogelijkheden van trainingen op andere scholen.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 13 oktober sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl