histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Veldraadpleging VGN
De resultaten van de veldraadpleging over het nieuwe examenprogramma geschiedenis zijn bekend.

Powerpoints
Ik vond op het net een serie heel aardige powerpoints met een overzicht van de wereldgeschiedenis. Ik heb ze enigszins anders heb verkaveld zodat ze beter aansluiten bij het stelsel van de tien tijdvakken. Ook al zijn de powerpoints in het Engels, toch zij ze, zeker in de tweede fase, denk ik heel goed bruikbaar. Zeker als u de West-Europese geschiedenis ook eens in een meer mondial perspectief wilt plaatsen. Ik heb de powerpoints toegevoegd aan het algemene overzicht met powerpoints en aan het overzicht met powerpoints en lesmateriaal per tijdvak.

Herdenking W.O.I
Ook di jaar is er in België weer veel belangstelling voor de herdenking van de wapenstilstand (11-11-1918) die een eind maakte aan W.O.I.. Kijk bijvoorbeeld eens op deze website.

Levende geschiedenis in de klas
In 1999 startte Bernard van Daele zijn Quintus Project in Vlaamse scholen. Uitgerust als legioensoldaat geeft hij deskundige (hij is archeoloog) uitleg aan leerlingen van het basis-, maar vooral van het secundair onderwijs. Daarbij toont hij aan de aanwezigen zijn volledige bewapening en ander materiaal dat waarheidsgetrouw weergeeft hoe een soldaat in zijn tijd eruit zag. Sindsdien kende zijn initiatief een groeiend succes en is hij als legionair gekend bij de meeste leerkrachten geschiedenis en Latijn in Vlaanderen. De boeiende uiteenzetting die Quintus komt houden bestaat uit twee onderdelen en duurt in principe twee lesuren van 50 minuten. Ook scholen in (zuid) Nederland kunnen hem inhuren.
Meer informatie vindt u op zijn website.

History Boys
Het is alweer een film uit 2006,History Boys, maar hij was mij niet eerder opgevallen. History Boys is de verfilming van een gelijknamig toneelstuk over acht jongeren die Oxford willen binnenkomen, met als basis geschiedenis. Zie de trailer op de website van een collega. Toneelstuk en film. Recensie van toneelstuk en achtergronden van het stuk.

Nationaal Onderwijsmuseum
Het Nationaal Onderwijsmuseum (mijn werkgever) heeft jullie steun nodig! Sinds donderdag heeft de gemeente Rotterdam laten weten het voornemen te hebben de subsidie aan het Nationaal Onderwijsmuseum te stoppen. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat wij onze deuren in 2015 moeten sluiten en daarmee 42.000 bezoekers, waaronder 15.000 Rotterdamse leerlingen, in de kou zetten. Argumentatie voor stopzetting van de subsidie is flinterdun en druist bovendien in tegen afspraken die tussen Rijk en gemeente zijn gemaakt. Op 10 november wordt besloten wat er met onze subsidie gebeurt.
We hebben dus één maand om duidelijk te maken dat stopzetting geen goed plan is.
Op onze site www.onderwijsmuseum.nl zijn we een petitie gestart tegen sluiting van het museum. Willen jullie deze petitie (liefst z.s.m.) tekenen en deze mail doorsturen naar jullie vrienden, familie en relaties met het verzoek hetzelfde te doen? De medewerkers van het Onderwijsmuseum zullen jullie daarvoor heel dankbaar zijn!!!
Saskia Noordoven

Nieuwe eindtermen in Duitsland
De VGD (Verband von Geschichtsleher) heeft en nieuwe ontwerp gemaakt voor eindetermen geschiedenis in de onderbouw (12-16).Kritiek is er natuurlijk ook direct: 'Schade, anscheinend hat der Verband der Geschichtslehrer eine Gelegenheit verpasst; der übliche und schon oft kritisierte Eurozentrismus fällt auf. Und, wie in den Anmerkungen auch gesagt, es trifft zu, dass die Geschichte nach 1945 nur eine Randexistenz fristet.
Der Geschichtsunterricht als Bildungsfach hat unter anderem die Aufgabe, den Schülern dabei zu helfen, über das Geschehen in der der Welt aus historischer Perspektive nachzudenken und Verständnis zu gewinnen. Das vorgeschlagene Kompetenzcurriculum hilft nicht wirklich, den Nord-Süd-Konflikt zu verstehen, geschweige denn welthistorisch wirklich brennende Probleme wie den Nahostkonflikt oder die Reibungspunkte mit dem Islamismus. Stellenweise scheint immer noch die anektdotische, selbstdefinitorische Geschichtssicht der deutschen Schulgeschichtsschreibung des 19. Jh. durch.'

Digitaal leermateriaal ter discussie 
Wat is de toekomst van digitaal leermateriaal? Geef uw mening over digitaal leermateriaal op www.visieopleermateriaal.nl of reageer op filmpjes waarin docenten, bestuurders en beleidsmakers binnen het onderwijs hun visie geven.
Op de tweede dag van Dé Onderwijsdagen, 10 november 2010 om 12:30 uur kunt u ook live debatteren over de toekomst van digitaal leermateriaal onder leiding van van Frénk van der Linden. Neem nu alvast een kijkje op Visieopleermateriaal.nl.

Canonkaravaan
Flevoland is de eerste halte van de canonkaravaan in het seizoen 2010-2011. Meer informatie 

Vier in Balans
Versnelling van ict-gebruik in het onderwijs is noodzakelijk. Meer weten? Bekijk de Vier in Balans Monitor 2010 op http://onderzoek.kennisnet.nl

Video wereldgeschiedenis in objecten
De BBC maakte een video van vijf minuten waarin 100 objecten uit de wereldgeschiedenis de revue passeeren. Maar u kunt de voorwerpen ook in alle rust bekijken.

Praktijkgericht Onderzoek
Onderzoek is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en voortdurend te kunnen verbeteren. Het doen van onderzoek is echter niet eenvoudig en wordt vaak onderschat. De Community Praktijkgericht Onderzoek is voor leraren die praktijkonderzoek doen op hun school. Zij kunnen bij deze community informatie vinden over het doen van onderzoek, ervaringen delen en discussiëren over zaken die hen bezighouden. Wil je meer weten of meedoen? Word lid van deze community! Ga naar http://wp.digischool.nl/praktijkgerichtonderzoek

Jaargang 9, nummer 142, november 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Evaluatie vwo pilot
Het evaluatierapport van de pilot op het vwo met het nieuwe examenprogramma is nu beschikbaar op de website van SLO.

De val van de Muur
Op 9 november 1989 werd de Berlijnse muur omver geworpen. Het begin van de Wiedervereinigung van Oost- en West-Duitsland: voor Duitsland het begin van een nieuw tijdperk. Ter gelegenheid hiervan heeft de redactie van Teleblik een aantal kijktips geselecteerd over de bouw en val van de muur, en de koude oorlog.

Regionaal Onderwijsseminar Atlantische Commissie over het nieuwe Strategische Concept van de NAVO
Op donderdag 18 november organiseert de Atlantische Commissie, in samenwerking met Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), een onderwijsseminar op de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Het thema van het seminar is: ‘De NAVO-top in Lissabon: Een strategische heroriëntatie van de NAVO?’
Het ochtendprogramma staat in het teken van een simulatiespel, waarbij studenten van Avans, Fontys en de NLDA de NAVO-top in Lissabon nabootsen. Het gaat hier om een interactieve didactische werkvorm die ook van de zaal om betrokkenheid vraagt. Tijdens het middagprogramma verzorgt een drietal sprekers een lezing. Hierbij wordt aandacht besteed aan de trans-Atlantische verhoudingen binnen de Alliantie. Ook zal een insider spreken over het advies dat de Groep van Experts heeft uitgebracht aan de secretaris-generaal van de NAVO. Ten slotte komen mogelijke perspectieven voor de NAVO na Lissabon aan bod. Klik hier om het volledige programma te bekijken.
De kosten voor deelname bedragen € 25.- voor docenten en € 5.- voor studenten. Docenten en studenten van de deelnemende instellingen hebben gratis toegang tot het seminar.
U kunt zich tot uiterlijk 11 november voor dit seminar inschrijven door hier te klikken en het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

De Strijd om het Beste Idee voor Docenten
Hoe kunnen we docenten in één dag tien opmerkelijke ideeën cadeau doen om leerlingen enthousiast te maken? Educatieve uitgeverij Noordhoff Uitgevers organiseert op 17 november De Strijd om het Beste Idee voor Docenten, een evenement waarbij tien grote denkers, die dagelijks vanuit hun eigen discipline bezig zijn jongeren te boeien, te entertainen en te enthousiasmeren, hun idee uiteen zullen zetten.
Noordhoff Uitgevers biedt dit evenement aan docenten aan omdat wij docenten als de belangrijkste succesfactor in het onderwijs zien.
Het evenement De Strijd om het Beste Idee voor Docenten vindt plaats op 17 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tien sprekers proberen de aanwezige docenten in elk vijftien minuten te overtuigen van hun idee om jongeren enthousiast te maken. Ze strijden tegen elkaar. Het publiek, bestaande uit docenten, wijst via stemming aan het eind van de bijeenkomst de winnaar aan.
Informatie en aanmelden
Op http://www.blog-vo.noordhoff.nl/ staat informatie over het programma en over de sprekers. Docenten kunnen zich via de site aanmelden voor het evenement. Er zijn 300 plaatsen. De bijeenkomst is gratis.

Lesmateriaal met filmpjes over hunebedden
Op Histoforum staat een les over hunebedden waarin korte filmpjes van teleblik de belangrijkste bronnen zijn.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind oktober sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl