histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

PISA 2009

Met minder profielen in de bovenbouw en meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en science wil minister Van Bijsterveldt (OCW) terug naar de kern in het onderwijs. Dit is volgens haar noodzakelijk om er voor te zorgen dat het Nederlands onderwijs bij de top van de wereld blijft horen. Dat stelt zij in een reactie op het nieuwe PISA onderzoek naar de vaardigheid van taal, wiskunde en science van 15-jarige leerlingen in 65 landen.

Met het Actieplan Beter Presteren wil Van Bijsterveldt in het voortgezet onderwijs de nadruk leggen op vakken die bepalend zijn voor het succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Meer aandacht voor de kernvakken betekent simpelweg meer leertijd voor Nederlands, Engels en wiskunde. De leerprestaties van deze vakken zullen aan het eind van de onderbouw worden getoetst.

Resultaten PISA 2009

De resultaten van PISA tonen aan dat Nederlandse jongeren op het terrein van taal tweede scoren in Europa, net achter Finland. Het percentage zwakke lezers is ten opzichte van 2006 afgenomen. In de wereld staat Nederland bij lezen op 10e plaats. Voor wiskunde en science behoort Nederland nog tot de top 5 in Europa. Mondiaal gezien staat Nederland voor beide vakken op de 11e plaats. Zwitserland, Canada en Japan hebben Nederland de afgelopen jaren op het terrein van wiskunde gepasseerd. Dit baart minister Van Bijsterveldt zorgen. Zij wil de dalende trend keren. 
Zie ook Monitor Trends in Beeld
Zie ook: filmpje met reactie Van Bijsterveldt
Internationale ranking

Resultaten PISA 2006

Brief van 10 december 2007 van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Het CITO heeft de dataverzameling in Nederland uitgevoerd en een nationale rapportage over het onderzoek uitgebracht, geheten Resultaten PISA 2006 Praktische kennis en vaardigheden van 15 jarigen.

Nederlandse leerlingen scoren goed in alle drie de domeinen: bij de subtop van de wereld. Bij Science eindigt Nederland als negende van de deelnemende landen, bij wiskunde als vijfde en bij lezen als tiende. Onder Europese landen levert dat respectievelijk de derde, tweede en vierde plaats op. Dat betekent niet dat er geen problemen bij de Nederlandse onderwijsprestaties zijn te signaleren.

Zowel bij lezen als bij wiskunde is er sprake van een achteruitgang bij de scores voor lezen en wiskunde vergeleken tussen 2003 en 2006. Bij lezen doet zich deze achteruitgang nog eens vooral voor door middel van een groei bij de zwakste categorieŽn lezers.

Deze uitkomst onderstreept mijn keuze om prioriteit te geven aan de verbetering van de lees- en rekenvaardigheden van middelbare scholieren, zoals ik vorige week heb bekend gemaakt in de Kwaliteitsagenda VO.

Bij de cijfers van 2009

Enige relativering m.b.t. de cijfers is wel op zijn plaats:

1. China (regio Shanghai) en Singapore deden voor het eerst mee en staan 'uiteraard'in de top (zoals Aziatische landen ook altijd in de top staan bij Olympiades). Bij lezen is Nederland het vijfde niet-Aziatische land, alleen Finland, Canada, Nieuw-Zeeland en AustraliŽ doen het beter dan Nederland. Ook bij wiskunde is Nederland het vijfde niet-Aziatische land. 

2. Bij lezen zijn de landen 8 t/m 21 in feite ex-aequo geŽindigd en bij wiskunde de landen 6 t/m 13.

Heeft Bijsterveldt gelijk?

Hoe noodzakelijk is het om het onderwijs om te gooien zoals van Bijsterveldt ons allen wil doen geloven? Een PISA rapport dat wordt aangegrepen om weer eens even flink de knuppel in het hoenderhok te gooien? Blijkbaar past het bij dit kabinet om flink te zijn en harde maatregelen te eisen vandaar het Actieplan Beter Presteren. Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieŽn gaat behoren.

Reageer via http://wp.digischool.nl/docentvo/2010/12/08/onderwijshervormingen/

Reactie AOB

Investeren in meer en betere leraren is de enige manier om leerlingen beter te laten presteren. Dat stelt de grootste onderwijsbond AOb naar aanleiding van de tegenvallende scores van Nederland op de vergelijkende PISA-ranglijst van de OESO. In 2009 scoorden de Nederlandse scholieren bij wiskunde en natuurwetenschappen lager dan in 2006. AOb-voorzitter Walter Dresscher: ďKies nu voor klas! Leerlingen verdienen toponderwijs, we willen naar de top 5 van kenniseconomieŽn. De oplossing is zo simpel: we hebben goed personeel nodig. Ď Van de oplossingen die minister Van Bijsterveldt aandraagt Ė strenger toetsen en back to basics Ė verwacht Dresscher ígeen wonderení.

Vlaamse jeugd blijft top
Onze 15-jarigen mondiaal wereldwijd bij betere leerlingen, Aziaten scoren best
ē De Standaard, woensdag 08 december 2010
ē Auteur: Tom Ysebaert

BRUGGE - Vlaamse 15-jarigen handhaven zich aardig bovenaan in een internationale vergelijking van schoolse vaardigheden. Ook lezen kunnen we nog altijd prima. Maar tegen het Chinese Sjanghai kan niemand op.

Vlaamse vijftienjarigen doen het internationaal nog altijd zeer goed als het op schoolse vaardigheden aankomt. Dat leert het driejaarlijkse Pisa-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Het Vlaamse deel van het onderzoek werd vorig jaar door de Universiteit van Gent verricht bij 4.496 leerlingen in 158 scholen.

Voor wiskundige kennis staan onze jongelui nog steeds aan de top, al geven we enkele punten prijs. In Europa doet alleen Finland beter. We moeten wel heel wat Aziatische landen en regio's laten voorgaan.

Wat wetenschap betreft zijn we goeie subtoppers en blijft onze score gelijk. De Aziaten, Finland, Estland, Canada, Nieuw-Zeeland en AustraliŽ doen het beter.

Maar het Pisa-rapport van dit jaar focuste op leesvaardigheid.Jaargang 9, nummer 145, december 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

1. Vlamingen lezen goed maar niet graag

Wat lezen betreft staan we zevende, slechts zes landen doen beter (zie tabel). Het ging om het begrijpen en kunnen gebruiken van geschreven teksten.

Een op de acht Vlaamse vijftienjarigen haalt het hoogste niveau qua leesvaardigheid. Zowel onze beste als onze slechtste lezers doen het beter dan het internationale gemiddelde.
Ook al is onze leesvaardigheid nog prima, ze boert wel achteruit tegenover de Pisa-resultaten van 2000. 'Met dertien punten, wat significant is', zegt onderzoekster Inge De Meyer. 'We zien niet direct een verklaring. In het TSO is een daling merkbaar, maar ik vind het wat voorbarig het daaraan toe te schrijven.'

Als we lezen buiten de school is het in tijdschriften of kranten, veel minder fictie of non-fictie. Niet verwonderlijk voor de digitale generatie: chatten en e-mail nemen het meeste leestijd in. De leerlingen die divers lezen (kranten, tijdschriften en fictie) presteren het best op school.

Het slechte nieuws is dat onze vijftienjarigen het minste van allemaal zeggen plezier te beleven aan lezen. Dat kan voor een deel te maken hebben met onze neiging om eerlijk te antwoorden in dergelijke enquÍtes.

Een verklaring? 'We hebben geen leescultuur,' meent professor Martin Valcke van de vakgroep Onderwijskunde aan de UGent. 'De schoolbibliotheken zijn afgebouwd. Er is bij ons te veel nadruk op geprefabriceerde handboeken. De Chinezen lezen boeken en gaan er mee aan de slag, ze maken er een toneelstukje van.'

De minister van Onderwijs, Pascal Smet, wil met zijn collega van Cultuur Joke Schauvliege over leesbevordering gaan praten.

2. AziŽ kampioen

Finland moet zijn koppositie inzake leesvaardigheid afstaan aan Sjanghai, dat voor het eerst meedoet aan Pisa en meteen de concurrentie naar huis speelt. Ook Korea, Singapore en Hongkong scoren opmerkelijk hoog in het Pisa-onderzoek. Het (Oost-)Aziatische overwicht in Pisa is treffend, zowel wat lezen, wiskunde als wetenschap betreft.

Voor Pascal Smet stemt dat tot nadenken. 'We associeerden AziŽ met productie. Uit deze resultaten blijkt dat ze ook uitblinken wat betreft brains. Laat dit een waarschuwing zijn voor de Europese landen die mee willen zijn met de kenniseconomie.'

Martin Valcke kan zijn bewondering voor de scholen van Sjanghai moeilijk wegstoppen. 'Ze hebben grote klassen, vijftig leerlingen of meer, maar ze passen toch gedifferentieerd onderwijs toe, in kleine groepen. Ze passen alle moderne onderwijsmethodes toe die hun kwaliteit bewezen hebben. Het gaat er heel professioneel toe. Ze hebben al vakleerkrachten in de lagere school. De leerkrachten zijn universitair geschoold en kunnen zich opwerken. Worden ze aanvaard in de beste scholen, dan verdienen ze 2,5 keer zoveel.'

'Zowel de leerlingen als de ouders zijn enorm gedreven. Het is een samenleving van mensen die vooruit willen.'

3. Sociale ongelijkheid blijft

Eerdere Pisa-onderzoeken hadden het al blootgelegd: het Vlaamse onderwijs is goed maar de impact van de sociale thuissituatie en de status van de school is hier groter dan elders. Ook opvallend: BelgiŽ, en zeker Vlaanderen, is het enige land waar goeie prestaties samengaan met grote sociale ongelijkheid.

De kinderen van de tweede generatie migranten scoren hier slechter. Landen die hun migranten selecteren, zoals Canada, doen het hier een stuk beter.

Een deel van de oorzaak zou liggen in de opbouw van ons secundair onderwijs waarin de jongeren vroeg moeten kiezen. De hervorming van het secundair die op stapel staat, zou hier iets aan proberen te doen.

www.pisa.ugent.be

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind december sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl