histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Hypercities
Hypercities is een research project over het werken met historische kaarten. Op de website kun je historische kaarten van steden (o.a. Rome, Parijs en Berlijn) uit verschillende periodes over elkaar heenleggen.

PISA 2009
Informatie over het PISA onderzoek 2009 en reacties daarop worden verzameld in een een speciale nieuwsbrief (nummer 145). Als er nieuws te melden is, zal dat aan deze nieuwsbrief worden toegevoegd.

Grootste migratiewebsite van Nederland gelanceerd
98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. In elke Nederlandse familiegeschiedenis zijn wel sporen van migratie aan te wijzen. Dat is het uitgangspunt van de website www.vijfeeuwenmigratie.nl, die op 28 november 2010 is gelanceerd. De site informeert een breed publiek over de lange migratiegeschiedenis van Nederland en over alle migrantengroepen die zich hier gevestigd hebben. Aan de totstandkoming werkte een keur van vooraanstaande historici, musea en archieven mee.
Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, en van gastarbeiders uit Spanje tot vluchtelingen uit Iran en Afrika. Een deel van hen vestigde zich in Nederland en drukte een stempel op de nationale geschiedenis. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de website. Naast de meest recente inzichten zijn filmpjes te zien, foto’s, persoonlijke verhalen en archiefdocumenten. Bezoekers kunnen ook zelf informatie aan de site toevoegen.

Tijdvaktoetsen
Dankzij collega Johan Steenbergen heb ik weer twee toetsen (over de tijdvakken 1-10)kunnen toevoegen aan de toetsenbank. Wie volgt?

Tachtig dagen die de wereld veranderden
Het tijdschrift Time koos tachtig dagen (sinds 1923) die de wereld veranderden. Mooi uitgangspuntpunt voor een praktische opdracht, bijvoorbeeld: maak een beredeneerde top tien.

Van haat tot liefde
Op zaterdag 22 januari 2011 organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) haar tweede publieksdag, onder de titel “Van haat tot liefde: Emoties in de vroegmoderne tijd”. Tijdens deze dag presenteren vooraanstaande wetenschappers aan de Universiteit Utrecht hun ideeën over de rol van emoties in de vroegmoderne tijd. Iedereen met een interesse in de vroegmoderne Nederandse cultuur is op deze dag van harte welkom.
Meer informatie

Tweets
Ook nu weer een kleine selectie uit recente tweets:

Atlantische Onderwijsconferentie ‘Venster op Amerika’
Op dinsdag 1 februari 2011 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse Onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Het thema van de conferentie is ‘Venster op Amerika’: Onderwijsperspectieven op de Nederlands-Amerikaanse relatie.
Het thema van de conferentie is geïnspireerd op het nieuwe lesboek van de Atlantische Onderwijscommissie, getiteld ‘Venster op Amerika: Nederlands-Amerikaanse betrekkingen sinds de Tweede Wereldoorlog’, dat medio januari 2011 verschijnt.
Tijdens het (plenaire) ochtendgedeelte zullen een aantal sprekers een lezing verzorgen. ’s Middags worden de thema’s verdiept en uitbreid in twee workshoprondes.
Klik hier voor het volledige programma van de Onderwijsdag en het digitale aanmeldingsformulier. U kunt zich tot uiterlijk 21 januari voor deze conferentie inschrijven.

Kennis-Link
Kennis-Link heeft een aparte 'afdeling' met historisch nieuws.


Jaargang 9, nummer 146, december 2010
 
Eerdere edities in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010

Studiedag kruistochten
Op vrijdag 1 april 2011 organiseert de Universiteit van Amsterdam een studiedag voor docenten geschiedenis: Kruistochten: oost en west
Als er een middeleeuws fenomeen is dat ook heden ten dage nog tot de verbeelding spreekt dan zijn het wel de kruistochten naar het Heilige Land. Deze mastercourse zal de recente discussies over de achtergrond, betekenis en gevolgen van de Middeleeuwse kruisvaart aan de orde stellen. Aan de hand van oosterse (Griekse en Arabische) en westerse (Latijnse) teksten in vertaling en materiële bronnen zullen vragen gesteld worden over de achtergronden van de mannen, vrouwen en kinderen die deelnamen aan de kruistochten, hun motivatie, de gevolgen van hun daden voor de bewoners van het Midden-Oosten, de beelden die de betrokkenen van elkaar vormden, het dagelijks leven in de kruisvaarderstaten en de relatie tussen kruistocht, heilige oorlog en jihad.
Docenten
Prof. dr. G. Geltner en dr. M. van Berkel,
Middeleeuwse Geschiedenis en specialist op het gebied van de kruistochten
Voor informatie over deze en andere nascholingscursussen van de UvA zie:
www.hum.uva.nl/mastercourses
illustereschool-fgw@uva.nl
020 - 525 4594

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind december sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl