histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Geschiedenisplein
Geschiedenisplein is een nieuwe website voor het geschiedenisonderwijs.

History Animated
History Animated biedt historische animaties van de Tweede Wereldoorlog, maar , zoals je van een Amerikaanse website kunt verwachten, ook van de Burgeroorlog en de Revolutie.

Gezocht: 18 geschiedenisdocenten
Voor lessenseries over de Tweede Wereldoorlog in Suriname/Nederlandse-Antillen, Marokko, Joegoslavië/SU, Turkije en Nederlands-Indië.
Was Turkije 'fout' in de Tweede Wereldoorlog? Wat doet die Duitse torpedo op dat Antilliaanse strand? Wie bezette nu eigenlijk Marokko? Of: wat doet die Marokkaanse begraafplaats in Zeeland? Waarom stierven Surinamers in Dachau?
Allemaal vragen die leerlingen in de grote steden van Nederland zouden kunnen stellen. Of wellicht vragen die wij de leerlingen zouden moeten stellen.
De komende maanden voert het Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken het project 'Oorlog op vijf continenten' uit. In een eerste pilotproject (najaar 2010) zijn zes lessen(series) van elk drie lessen ontwikkeld voor de 3e klas HAVO. Elke lessenserie gaat over een land van herkomst. Dit zijn: (1) Suriname en de Nederlandse Antillen, (2) Turkije, (3) Marokko, (4) Nederlands-Indië, (5) Joegoslavië en de Sovjet-Unie. Een zesde serie gaat over herdenking van de oorlog in Nederland en de internationale dimensie daarbij. Het pilotproject vormde de eerste fase van een groter project waarin uiteindelijk 24 lessen(series) worden ontwikkeld. De komende maanden moeten er lessen gemaakt worden voor de onderbouw VMBO, voor bovenbouw VMBO en voor de bovenbouw HAVO/VWO. Op elk niveau zijn de onderwerpen gelijk, maar de dilemma's en thema's zullen anders zijn.
Lees verder

Docenten constructiegroepen centrale examens 2011
Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen?
Ben jij een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is? Dan is meewerken aan de constructie van de centrale examens misschien wel iets voor jou. Cito zoekt docenten of oud-docenten die vanaf 1 augustus 2011 beschikbaar zijn voor de constructie van de volgende examens:
Vmbo algemene vakken:
Aardrijkskunde KB/GL/TL, biologie BB/KB, dans GL/TL, drama GL/TL,
geschiedenis KB/GL/TL, maatschappijleer 2 KB/GL/TL, nask-1 BB/KB/GL/TL,
Nederlands BB/KB/GL/TL, Turks BB/KB/GL/TL, wiskunde BB.

Omstreden Geschiedenis
Mythevorming in het hedendaags onderwijs
Op vrijdag 29 april organiseert het Instituut voor Leraar en School van de HAN ( ILS-HAN) een nascholingsconferentie voor leraren geschiedenis. De conferentie duurt van 9.00 to 16.00 uur en heeft plaats in het ' Gymnasion' aan de Heijendaalseweg in Nijmegen.
De nascholingsconferentie Omstreden Geschiedenis. Mythevorming in het hedendaagse geschiedenisonderwijs probeert veranderingen in het denken over historische personen, gebeurtenissen en tijdvakken in kaart te brengen en te laten zien hoe wij onze leerlingen een breder perspectief op het verleden kunnen bijbrengen. Dat kan door mythevorming rondom een bepaalde persoon of gebeurtenis te schetsen, of door het denken over het verleden in een breder kader te plaatsen. Een internationale vergelijking kan bijvoorbeeld verrassende nieuwe inzichten opleveren.
Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal lezingen van gerenommeerde historici. Het middagprogramma is gevuld met workshops, waarbij experts uit binnen- en buitenland met nieuwe werkvormen deze omstreden geschiedenis toelichten en op het onderwijs toepassen.
Meer informatie over de conferentie en aanmelding

De Canon van Nederland
Als het aan de VVD'er Ton Elias ligt moet de Canon van Nederland een verplicht onderdeel worden van het Nederlandse basisonderwijs, aldus de website van SBS6. Dat is al het geval, namelijk als uitgangspunt ter illustratie van het onderwijs in de tien tijdvakken. Volgens Elias is het bedroevend gesteld met de kennis van onze vaderlandse geschiedenis, waarna hij op de vraag van de verslaggeefster wanneer in Nederland het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd antwoordde 1917. Tsja, vroeger was alles beter.
Zie ook dit filmpje waarop de kennis van kinderen van de Canon werd getest aan de hand van afbeeldingen van vijf historische personen.

Historische fotocollectie van Suriname op Flickr
Het Surinaams Museum in Paramaribo heeft de grootste fotocollectie in Suriname. De tienduizend foto’s uit de negentiende en twintigste eeuw zijn nog nauwelijks digitaal ontsloten. Het Nationaal Historisch Museum zal in samenwerking met het Surinaams Museum tweeduizend foto’s digitaliseren en via het internet ontsluiten.
Suriname en Nederland hebben een rijke gezamenlijke geschiedenis, die tot de dag van vandaag doorloopt. Het Nationaal Historisch Museum wil de gemeenschappelijke verhalen uit het gedeelde verleden verder laten leven door de foto’s te publiceren op de populaire fotografiewebsite Flickr. Het Surinaams Museum kan zijn unieke fotocollectie hiermee onder de aandacht brengen van een groot publiek. In een later stadium streven het Surinaams Museum en het Nationaal Historisch Museum ernaar een boek uit te geven met een selectie van de beste foto´s.
Er staan al ruim zevenhonderd foto’s op de speciale pagina op Flickr.
Kijk op www.flickr.com/photos/stichtingsurinaamsmuseum

Samenwerking
Geschiedenis 24, de historische afdeling van NTR en VPRO, en het Historisch Nieuwsblad gaan samenwerken. Dat hebben zij dinsdag bekendgemaakt. Elke maand verschijnt in het blad een zestien pagina's tellend katern met achtergronden bij de geschiedenisuitzendingen van de omroepen op radio en tv. Het eerste katern komt uit op 24 februari.
Volgens de hoofdredacteur van Geschiedenis 24 verzamelt de redactie van bijvoorbeeld Andere Tijden veel meer materiaal dan ze in een uitzending kunnen verwerken. Dat materiaal krijgt in het nieuwe katern van het Historisch Nieuwsblad een plek. Het eerste Geschiedenis 24-katern bevat onder andere een artikel over de Boerenpartij, een reportage uit Ghana over slavernij en een kleine iconografie van het schaatsen in Nederland.

Lucidchart
Lucidchart is een online programma voor het maken van diagrammen.

Tweets
Een selectie uit recente tweets op Histoforum:Jaargang 10, nummer 151, maart 2011
 
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Studiemiddag 'Hoe nu verder met ons geschiedenisonderwijs!'
Histoko, vakdidactisch kenniscentrum van de opleiding geschiedenis van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, organiseert voor leraren vo de jaarlijkse studiemiddag 'Hoe nu verder met ons geschiedenisonderwijs!' op donderdag 7 april 2011 in het Mollergebouw in Tilburg. Het programma, verzorgd door Tom van der Geugten en Heloïse Jonkers, bestaat o.a. uit:
- 'Geschiedenis in onder- en bovenbouw', informatieve presentatie met vragenronde over actuele ontwikkelingen wat betreft kernleerstof, leerlijnen, kerndoelen en canonvensters: wat moet en wat mag.
- 'Koninkrijk in wereldoorlog', presentatie van het lespakket, bruikbaar in bovenbouw vwo, havo en vmbo.
- 'Naar een nieuwe opzet van het examenprogramma havo en vwo', informatieve presentatie met vragenronde over actuele ontwikkelingen wat betreft de tijdelijke afwijking, nadere specificaties en de gevolgen daarvan voor uw PTA.
Deelnemers ontvangen:
- map met concrete overzichten van alle relevante voorschriften e.d., direct toepasbaar in de schoolpraktijk
- het lespakket 'Koninkrijk in wereldoorlog' met dvd, lesmateriaal en het boek 'Oorlogserfgoed overzee' (Esther Captain & Guno Jones, 2010)
- certificaat van deelname
Prijs voor deelname: € 160,-
Aanmelding via www.flotextern.nl (Zakelijke cursussen).

Koude Oorlog
Checkpoint Geschiedenis maakt op passende wijze de balans op van een tijdvak met ditmaal De Koude Oorlog. De dreigende schaduw van het communisme hing tussen 1945 en 1989 over West-Europa en Amerika. Het Rode Gevaar bepaalde het cultureel-maatschappelijk leven en liet zijn sporen na in film, muziek en literatuur. Checkpoint Geschiedenis toont hiervan opmerkelijke voorbeelden in woord, beeld en geluid.
Woensdag 23 maart 2011 | 20:00 uur | entree € 5 Arminius Rotterdam

Leef Romeins, voel je Romeins
IXEA OPENT IN LIMBURGS MUSEUM
Op zaterdag 26 maart aanstaande gaat in Venlo de eerste vestiging in Europa van IXEA, je Romeinse woonwarenhuis open. De winkel komt in het Limburgs Museum en blijft geopend tot en met 31 december van dit jaar. IXEA is gespecialiseerd in alles voor het Romeinse huis.
Lees verder

DVD's
Geschiedenisleraar.nl heeft een webshop geopend met historische DVD's, o.a. The Wave.

De Goelag Archipel
Zeer uitgebreide Engelstalige website met filmpjes over de Goelag Archipel.

Brainstormen
Brainstormen met een mindmap kan online o.a. met de gratis tool Bubbl.us.

FastestTube
Als je geen directe toegang tot internet hebt kan het handig zijn om YouTube-filmpjes van te voren te downloaden. FastestTube is de makkelijkste oplossing voor dit probleem.

Geschiedenis van de Nederlandse postzegel
Omdat nu alle Nederlandse postzegels op internet te vinden zijn, op Geschiedenis Beleven een kort artikel over de geschiedenis van de postzegel.

Aangepaste Google
School Historians: Search for resources at the right reading level! is een versie van Google voor geschiedenisleraren.

Wikimapia
Zoals er telkens nieuwe Google-toepassingen komen breidt ook Wikipedia zich steeds verder uit. Zo is er bijvoorbeeld Wikimapia: 'WikiMapia is an editable interactive map. The goal of Wikimapia is to create and maintain a free, complete, multilingual, up-to-date map of the whole world. Wikimapia intends to contain detailed information about every place on Earth'.

The 9/11 interactive timeline
Op 9/11 interactive timeline kunt u de gebeurtenissen op die dag van minuut tot minuut volgen.

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor half maart sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl