histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Studiedag vmbo Windesheim
De Lerarenopleiding Geschiedenis van Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert in samenwerking met de commissie vmbo van de VGN een studiedag op 20 april as. Deze dag is bedoeld voor docenten geschiedenis in het vmbo en docenten geschiedenis in het leergebied Mens en Maatschappij. Het doel van de dag is de specifieke kenmerken van geschiedenisdidactiek in het vmbo onder de aandacht  te brengen aan de hand van een zestal workshops.
Workshop 1: Leerstijlen: leren op je eigen manier.
Workshop 2: Geschiedenis, wat heb je eraan?
Workshop 3: Verhalen van de geschiedenis.
Workshop 4: Het digitaal schoolbord: wat kun je ermee?
Workshop 5: Klassenmanagement: goed georganiseerd!
Workshop 6: Leer de vaktaal gebruiken!
Meer informatie

Nascholingsbijeenkomst in Turkije
Van 19-25 september 2011 vindt er in Izmir (Turkije) een nascholingsbijeenkomst plaats  over migratie in Europa - migratie in Turkije. Voor deze nascholings is plaats voor maximaal tien docenten uit Nederland. De selectie gebeurt via het Europees Platform, waar ook tot en met 29 april een Comeniusbeurs kan worden aangevraagd . Genteresseerde docenten dienen contact op te nemen met de organisator: bernhardstolz@hotmail.com
Meer informatie

Hernieuwde site van Geschiedenis in de klas geopend
De website van Geschiedenis in de klas is hernieuwd. Het oude site-adres www.geschiedenisindeklas.nl is vervangen door: www.geschiedenisindeklas.com
Geschiedenis in de klas is een digitaal magazine en documentatiecentrum voor het geschiedenisonderwijs.
De site is voor een groot deel gevuld met de inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de Klas, dat verscheen van 1978 tot 2000. Daarnaast wordt nieuw materiaal opgenomen.
De site heeft vooral een aanvulIende functie, d.w.z. op de site is vooral aandacht voor soorten bronnen, onderwerpen, vraagstellingen en standpunten die op andere sites voor het geschiedenisonderwijs minder of geen aandacht krijgen.
Meer informatie

Tijd- en plaatsgebondenheid
Tijd- en plaatsgebondenheid (historische empathie) is een overzicht van opvattingen over historische empathie in recente literatuur.

Precolumbiaanse culturen uit Meso-Amerika
Tekst van een nascholing met zeer uitgebreide powerpoint presentatie, gemaakt door Jos Martens voor een bijeenkomst op de universiteit van Antwerpen. voor leraren geschiedenis, maatschappelijke vorming en Nederlands. De tekst bestaat uit drie delen, de Azteken, Teotihuacan: stad der goden, navel van de wereld en Maya,  kinderen van de tijd 

Historische strips
Voor de liefhebber: de universiteit van Pau (Frankrijk) organiseert van 23-25 november 2011 een conferentie over historische strips, gewijd aan de oudheid.

Gratis cursus politieke stromingen
De Open Universiteit biedt een gratis cursus politieke stromingen van 25 uur aan op internet.

Worldology
Website met interessante interactieve kaarten.

Oproep aan docenten geschiedenis havo
In samenwerking met de Onderwijsinspectie en de VO-raad voert het Cito op dit moment een onderzoek uit naar de correctievoorschriften bij het centraal examen. Het doel is gegevens te verzamelen over het functioneren van de correctievoorschriften om deze zo nodig aan te passen. In dat kader zijn wij op zoek naar docenten geschiedenis havo. Het gaat hierbij om docenten met ruime ervaring in het nakijken van de examens geschiedenis havo als eerste en tweede corrector.
Meer informatie

Friesland in 1811
Deze website van Tresoar gaat over Friesland in 1811. Uiteraard speelt de brugerlijke stand een belangrijke rol.

Image Chart Editor
Image Chart Editor is een nieuwe online tool van Microsoft voor het maken van grafieken e.d.

Tweets
Een selectie uit recente tweets op Histoforum:

 

Jaargang 10, nummer 152, maart 2011
 
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Leermiddelendatabase
De Leermiddelendatabase van Digischool wordt door communityleden veel gebruikt. Maandelijks worden er ongeveer 300.000 leermiddelen gedownload! Gemiddeld worden er per maand 250 nieuwe leermiddelen geplaatst. Een mooi aantal, maar niet helemaal in verhouding tot het aantal downloads.

Daarom doen alle communitymanagers deze maand een oproep aan alle communityleden: "Plaats in maart n leermiddel!"

Iedere docent heeft zelf leermiddelen gemaakt voor zijn of haar leerlingen. Zoek a.u.b. zo'n leermiddel op je computer en doe dan als volgt:

1. Ga op internet naar leermiddel.org
2. Kies basis- (PO) of voortgezet onderwijs (VO)
3. Log in met je account (evt. links knop "Wachtwoord opvragen")
4. Klik linksboven op "Leermiddel insturen"
5. Volg eenvoudig de stappen en zet het leermiddel in de leermiddelendatabase

Het is 2 minuten werk en je doet je mede communityleden er een groot plezier mee!

Namens Digischool en Kennisnet: Hartelijk dank!

Jaarvergadering VGN
De jaarvergadering van de VGN  is dit jaar op 25 maart in Haarlem. Meer informatie vindt u op de website van de VGN.

Medewerkers gezocht
Oproep : wie wil meehelpen aan het maken van een lesbrief (of ander educatieve produkten) over Johan de Witt?
Een belangrijk deel van het gedachtegoed van Johan de Witt is vervat in zijn beroemde geschrift "de Deductie" uit 1654. In dit document zette hij op verzoek van de Staten van Holland zijn filosofie uiteen van de "ware vrijheid". Het vormt daardoor een van de kerndocumenten uit de staatsgeschiedenis van Nederland. Om die reden heeft de Vereniging Vrienden van de Witt dit document vorig jaar opnieuw laten publiceren, met in een en dezelfde fraaie band zowel de originele versie, als de "hertaalde" tekst geschreven in begrijpelijk hedendaags Nederlands. Het doel daarbij was om dit werk meer bekendheid te geven, vooral ook via introductie in het (voortgezet) onderwijs. Hoe dit aan te pakken is vervolgens overlegd met de Vereniging van Geschiedenisdocenten in Nederland (VGN). Conclusie was dat de opstelling van een zgn. lesbrief daartoe het beste middel zou zijn. Er zal daarom een kleine werkgroep worden gevormd, met participatie uit beide verenigingen, die de opstelling van een dergelijke lesbrief ter hand zal nemen.
Het bestuur van de VGN ondersteunt van harte bovengenoemd initiatief en roept daarom de leden op, die enige ervaring hebben met het maken van een lesbrief, zich op te geven voor deze werkgroep. Als er andere educatieve ideen zijn voor het toegankelijk maken van "de Deductie"staan wij daarvoor voor open. Van de zijde van de Vrienden van de Witt zal dan een inhoudelijke inbreng worden geleverd in de werkgroep. Reacties voor 9 april 2011 gaarne sturen aan Ton van der Schans

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind maart sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl