histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Atlantisch Onderwijsseminar over Globalisering & Afrika
Op donderdagmiddag 14 april a.s. organiseert de Atlantische Onderwijscommissie, in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, een onderwijsseminar. Het thema van het seminar, dat dit jaar in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle plaatsvindt, is: ‘Globalisering & Afrika’: Geopolitieke en economische aspecten
Het doel van het seminar is om verschillende gevolgen van globalisering voor Afrika toe te lichten. Er wordt onder meer antwoord geven op de vraag waarom Afrika in economisch opzicht niet profiteert van globalisering, en veel Aziatische landen wel. Ook wordt ingegaan op de geopolitieke gevolgen van globalisering voor Afrika, in het bijzonder voor Congo en Oost-Afrika.
Klik hier voor meer informatie over het thema, het programma en het digitale aanmeldingsformulier. U kunt zich tot 10 april voor dit seminar aanmelden.

Colleges op YouTube over de examenstof
Collega Jelmer Evers van Unic in Utrecht heeft voor zijn leerlingen lessen over de examenonderwerpen op YouTube gezet. Uiteraard zijn deze lessen ook te volgen voor examenleerlingen van andere scholen.
Het kanaal is: http://www.youtube.com/user/jelmerevers Bij de filmpjes staan ook de links naar de prezi's.

Civilization
Dezelfde Jelmer Evers wil graag in contact komen met collega's die Civilization 3 of 4 weleens in hun lessen hebben gebruikt. U kunt contact opnemen via jelmerevers@gmail.com.

Studiemiddag in het Tropenmuseum
Het Tropenmuseum in Amsterdam is de locatie waar een inspirerende studiemiddag met als thema White man’s burden, Cultureel mentaal imperialisme, plaatsvindt op 5 april. Mevr. Prof. dr. S. (Susan) Legêne, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. auteur van Spiegelreflex. Culturele sporen van de koloniale ervaring. geeft o.a. een lezing. Naast twee lezingen krijgen docenten een rondleiding in het boeiende Tropenmuseum.
Meer informatie

Historische fotocollectie van Suriname op Flickr
Het Surinaams Museum heeft de grootste fotocollectie in Suriname. De foto's zijn nog nauwelijks digitaal ontsloten. Het Nationaal Historisch Museum helpt het Surinaams Museum met het digitaliseren van zo'n 2000 historische foto's. Sinds kort staat een deel op de fotowebsite Flickr, toegankelijk voor iedereen. Soms ontbreekt informatie over afgebeelde personen of locaties. Die kan elke Flickr-bezoeker aanvullen. Zo help je het Surinaams Museum de collectie te verrijken.Workshop met digitaal lesmateriaal

Workshop met digitaal lesmateriaal
Het Nationaal Historisch Museum ontwikkelt voor de maand van de geschiedenis 2011 een lesprogramma dat ingaat op het thema ‘Ik en Wij'. In de workshop zullen we met een van onze educatieve concepten aan de slag gaan om te kijken hoe dit concept uitgewerkt moet worden om aan de wensen van geschiedenisdocenten te voldoen.
De workshop zal plaatsvinden op donderdag 28 april 2011 in de Zuiderkerk te Amsterdam en duurt van 15:00 tot 18:00.
Het lesprogramma moet een kapstok bieden voor geschiedenisdocenten om historische thema's, personen of periodes door de klas digitaal te laten presenteren.
Interesse? U kunt zich opgeven via docent@innl.nl
Aanmelden is noodzakelijk, ons ‘klaslokaal' biedt ruimte aan 20 personen. Aan de workshop en het lesprogramma zijn geen kosten verbonden.

Programma:

15:00 - 15:30 Aanvang
15:30 - 15:45 uitleg lesprogramma
15:45 - 16:30 aan de slag!
16:30 - 16:45 pauze
16:45 - 17:30 presentatie
17:30 - 18:00 evaluatie
18:00 - 19:00 borrel

Locatie:
Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam

Nomineer de Leraar van het Jaar 2011
Meld tot 30 april je favoriete leraar aan via www.deleraarvanhetjaar.nl
Ook dit jaar organiseert SBL de verkiezing Leraar van het Jaar. De jury gaat weer op zoek naar kanjers uit het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De drie winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor hun onderwijssector en staan symbool voor alle leraren in Nederland.
Via de website www.deleraarvanhetjaar.nl kunnen collega’s, schoolleiders, leerlingen en ouders tot 30 april die bijzondere en inspirerende leraar aanmelden als kandidaat voor de titel Leraar van het Jaar 2011.
SBL organiseert de verkiezing Leraar van het Jaar om de kwaliteiten van leraren zichtbaar te maken en het beroep positief onder de aandacht brengen. De winnaars zullen op zaterdag 1 oktober 2011 bekend worden gemaakt.

Audio-slideshow: James Watt
De BBC heeft op haar website een audio-dia presentatie over James Watt.

Jaargang 10, nummer 153, april 2011
 
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Herhaalde oproep docenten geschiedenis havo
In samenwerking met de Onderwijsinspectie en de VO-raad voert het Cito op dit moment een onderzoek uit naar de correctievoorschriften bij het centraal examen. Het doel is gegevens te verzamelen over het functioneren van de correctievoorschriften om deze zo nodig aan te passen. In dat kader zijn wij op zoek naar docenten geschiedenis havo. Het gaat hierbij om docenten met ruime ervaring in het nakijken van de examens geschiedenis havo als eerste en tweede corrector.
Meer informatie

De Haagse Tribune
De Haagse Tribune is een project voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij De Haagse Tribune volgt een schoolklas een educatief dagprogramma op en rond het Binnenhof.  Leerlingen doen op locatie ervaring op met politiek, democratie en rechtsstaat. Deelname aan De Haagse Tribune is gratis.
Naast het politieke programma zijn er ook andere programma’s beschikbaar waaronder 'Van republiek tot heden'.  In dit programma verdiepen de leerlingen zich in de geschiedenis van onze democratische rechtsstaat.  'Kennis over het verleden geeft inzicht in het heden' is het motto van dit programma.

Koninkrijk in wereldoorlog

In de Kleio van april 2011 vindt u een bespreking van het lespakket 'Koninkrijk in wereldoorlog', waarmee u WO2 vanuit een mondiaal perspectief kunt behandelen in de bovenbouw van vwo, havo en vmbo. Het pakket bevat een film met kopieerbaar lesmateriaal en het boek 'Oorlogserfgoed overzee' als achtergrondliteratuur voor de docent. Het lespakket wordt gepresenteerd op en verstrekt aan deelnemers van de studiemiddag 'Hoe nu verder met ons geschiedenisonderwijs!' op 7 april in Tilburg of kan besteld worden op www.stichtingfilmproject.nl (€ 55,-).

N.B.
Beide websites zijn op dit moment nog niet toegankelijk!

Tweets
Een selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind maart sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl