histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Overzichtstentoonstelling Nationaal Historisch Museum 100m2NL
Van 20 mei tot en met 9 september 2011 presenteert het Nationaal Historisch Museum 100m2NL; een compacte overzichtstentoonstelling van de Nederlandse geschiedenis. De tentoonstelling 100m2NL beslaat twintig bij vijf meter en past precies in een van de galerijen van de Zuiderkerk in Amsterdam, het huidige kantoor van het museum. 100m2NL geeft het publiek een voorproefje van de tentoonstellingen die het Nationaal Historisch Museum in de toekomst gaat maken.

Overzicht van de Nederlandse geschiedenis
De tentoonstelling 100m2NL biedt met behulp van museumstukken, film, fotografie en virtuele presentaties verrassende perspectieven op belangrijke hoofdstukken uit de Nederlandse geschiedenis. Te zien zijn onder meer prachtige objecten uit de vroegste Nederlandse geschiedenis, een digitaal overzicht van 100.000 jaar landschapsontwikkeling, oorsprongsdocumenten van de Republiek, infographics over de Gouden Eeuw, een grote verzameling eerste Nederlandse consumptiegoederen en honderden historische filmfragmenten van de 20e eeuw.

Actief Historisch Denken
In juni zal Actief Historisch Denken deel III verschijnen. De verschijning gaat vergezeld van een nascholingsdag op 17 juni 2011 in Ravenstein. Tijdens de dag zal in workshops een aantal van de nieuwe leeractiviteiten worden uitgevoerd. Tevens zal dr. Bert Roest van de vakgroep geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen een lezing houden over het middeleeuws wereldbeeld zoals dat in de methoden aan bod komt. Aan het einde van de dag ontvangt u natuurlijk een eigen exemplaar van het derde deel uit de serie Actief Historisch Denken.
In december 2011 zal dezelfde nascholingsdag nogmaals worden georganiseerd in Zwolle. Exacte datum en locatie volgen nog.

Uitgebreide informatie is te vinden in deze brief. Inschrijven voor de dag in Ravenstein kunt u middels het inschrijvingsformulier.

Informatie over de nascholingsdag is te verkrijgen bij Arnoud Aardema (a.aardema@ils.ru.nl).

Krant als powerpoint
Op deze website staat een template van een krant in powerpoint. Leerlingen maken een krant in powerpoint en kunnen deze desgwenst aan de klas presenteren met een beamer.

Erik Schilp (NHM) pleit voor ‘burgerschapspaspoort’
Deze week verschijnt ‘Beginnen bij het begin’, het eerste in een serie pamfletten, uitgegeven door het Nationaal Historisch Museum, geschreven door algemeen directeur Erik Schilp. Dit pamflet gaat over burgerschap als bindend element in onze samenleving. Schilp vindt dat op basisscholen meer aandacht moeten komen voor de geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling van jonge leerlingen. Een ‘burgerschapspaspoort’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.
In ‘Beginnen bij het begin’ introduceert Schilp het ‘burgerschapspaspoort’. Een boekje geschreven voor jonge mensen - een soort gereedschapskist - met de meest essentiële ingrediënten van geschiedenis, staatsinrichting en burgerschap voor verdere geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling.

Tweets
Een selectie uit recente tweets op Histoforum:

 


Jaargang 10, nummer 154, april 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Uitnodiging enquête stripboeken De Ontdekking en De Zoektocht
De Anne Frank Stichting is erg benieuwd naar uw mening en ervaringen met de educatieve strips De Ontdekking en/of De Zoektocht. Daarom is er een korte online enquête opgesteld. De resultaten van deze vragenlijsten worden meegenomen om het toekomstige aanbod van de Stichting te verbeteren. Invullen duurt niet meer dan 10 minuten. Wilt u meedoen met deze enquête? Klik dan hieronder om naar de vragen te gaan.
De Ontdekking
De Zoektocht
Elke 10e respondent ontvangt een leuke attentie. Alvast dank voor uw medewerking!

Let England Shake
In 2011 maakte PJ Harvey het album Let England Shake, met songs over de Eerste Wereldoorlog dat van het Britse muziekblad NME een 10/10 kreeg. Journalist Mike Williams beschreef de kracht van het album als volgt:
“Francis Ford Coppola can lay claim to the war movie. Ernest Hemingway the war novel. Polly Jean Harvey, a 41-year-old from Dorset, has claimed the war album.”
De rode draad door Let England Shake is de oorlog die het einde van de Britse wereldhegemonie in luidde en meer in het bijzonder de slag bij Gallipoli. Een slag die in ons land nauwelijks bekend is, maar in bijvoorbeeld Australië nog jaarlijks op 25 april groots herdacht word, ANZAC-day.
Meer informatie

Slavenschip

Slavenschip is de titel van de oratie van Henk den Heijer bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Zeegeschiedenis in Leiden.

TimeMaps
A "TimeMap" is a merger of maps, timelines and a history encyclopedia filled with text, images, links, slideshows and more! De Atlas of history kunt u gratis gebruiken. Klik hier als u een of alle timemaps wilt kopen (klik hier voor een demo).

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind april sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl