histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Examendossier vmbo
Eigenwijzer heeft met het oog op het komende examen vmbo een examendossier gemaakt.

Examenforum
Ook dit jaar heeft de VGN weer een examenforum geopend, voor vmbo, havo en vwo. U moet zich wel even registreren.

Examenbesprekeingen havo en vwo
Zoals gebruikelijk organiseert de VGN ook dit jaar (op 30 of 31 mei) op een groot aantal locaties examenbesprekingen. Hier vindt u het overzicht.

Examenbesprekeingen vmbo
Zoals gebruikelijk organiseert de VGN ook dit jaar (op 26 mei) op een groot aantal locaties examenbesprekingen. Hier vindt u het overzicht.

Examens
Alle informatie over het examen vindt u op http://histoforum.digischool.nl/examen

Examenonderwerpen
Alle informatie over de examenonderwerpen vindt u op http://histoforum.digischool.nl/examen/examenonderwerpen 

Vrijwilligers gezocht voor voormalig concentratiekamp Buchenwald, Duitsland
Stichting IBO-Nederland zoekt vrijwilligers. Van 28 augustus tot 7 september 2011 kun je meedoen aan een zeer bijzonder project: samen met een groep internationale vrijwilligers kun je aan de slag in het voormalig concentratiekamp Buchenwald in Duitsland.

Als vrijwilliger voer je ’s ochtends renovatiewerkzaamheden uit. Elke middag krijg je uitgebreide en leerzame rondleidingen door het voormalige kamp en de omgeving. Op deze manier zorg je ervoor dat de verhalen uit de oorlog levend blijven en herinner je de mensen van nu aan de verschrikkingen van toen.

Het project is in 2010 van start gegaan. De deelnemers, waaronder enkele geschiedenisdocenten- en studenten, waren zeer enthousiast over het project.

Meedoen?
Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen. De kosten voor deelname zijn €250,-. Dit is inclusief reis, onderdak, eten en een secundaire vrijwilligersverzekering.

Wie zijn wij?
IBO-Nederland organiseert sinds 1957 vrijwilligersprojecten in het buitenland. Elk jaar gaan enkele honderden vrijwilligers naar hulpprojecten om te bouwen aan klaslokalen, weeshuizen, opvangcentra, tehuizen voor gehandicapte kinderen, of om te worden ingezet als activiteitenbegeleider op een van de sociale hulpprojecten. Dit jaar organiseren we projecten in meer dan 20 landen wereldwijd.

Meer weten?
Wil je meer weten over het project in Buchenwald en over IBO-Nederland? Kijk dan eens op www.ibo-nederland.org. Je kunt ons ook telefonisch bereiken onder nummer 024 3226074.
IBO-Nederland
St. Annastraat 172
6524 GT Nijmegen

De schat van Ambiorix
De schat van Ambiorix is een online historisch computerspel.We schrijven het jaar 54 voor Christus. De Germaanse stam der Eburonen is in opstand gekomen tegen de legers van de Romeinse veldheer Julius Caesar. De Eburonen zijn in het nauw gedreven, de Romeinen aan de winnende hand... Aan de vooravond van de allesbeslissende veldslag begraaft Eburonenleider Ambiorix zijn rijkdommen. De dag erna worden hij en zijn Eburonen genadeloos in de pan gehakt. Ambiorix vlucht, zijn schat raakt in vergetelheid... Tot enkele jaren geleden! Er zijn nieuwe aanwijzingen die lijken te leiden naar de vindplaats van de vergeten schat. Maar er liggen kapers op de kust. Help ons, doe mee en zoek de Schat van Ambiorix.

De linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming’
Beste collega’s, graag wil ik u informeren over de linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming.’ Deze groep wil het professionals en studenten uit onderwijs, welzijn en zorg, beleidsmakers, wetenschappers en overige (professioneel) geïnteresseerden gemakkelijk maken (kritische) informatie te vinden en met elkaar te delen, over onderwerpen en initiatieven die plaats hebben in naam van burgerschap en burgerschapsvorming. Op deze wijze kan zij voor deze beroepsgroepen als kennisbasis fungeren, om zowel kritisch als praktisch geïnformeerd te zijn en te blijven.
In het onderwijs bestaat de wettelijke verplichting om aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie te besteden. In de welzijnssector en de zorg is het beroep op ‘actief‘ burgerschap terug te vinden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Met andere woorden worden we ALLEMAAL geacht iets met ‘actief’ burgerschap te doen. Dit terwijl men al meer dan tweeduizend jaar discussieert over de idee van burgerschap, en er tot de dag van vandaag GEEN absolute overeenstemming is wat dit precies inhoudt. Door onze kennis met elkaar te delen kunnen we een kritische positie innemen ten aanzien van onze beroepen en onze maatschappelijke functie.
In een maand tijd hebben zich 208 interessante professionals uit verschillende werkvelden aangemeld, ook u hoop ik te mogen verwelkomen.
Hartelijke groet, Maarten Rector
 

Jaargang 10, nummer 155, mei 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Anjou Bijbel
Eind 2010 was in het Leuvense museum M een uitzonderlijke tentoonstelling te bezoeken, gewijd aan één enkel even uitzonderlijk middeleeuws handschrift, dat katern per katern tentoongesteld was: de Anjou-bijbel. Het sublieme manuscript ontstond ca. 1340 aan het hof van Robert I van Anjou (1277-1343), koning van Napels. Het was bedoeld als een huwelijksgeschenk van Robert aan zijn schoonzoon en troonopvolger, de Hongaarse prins Andreas, die vermoord werd voor hij de kroon op zijn hoofd kon zetten.
Katharina en An Smeyers vertellen voor kinderen het verhaal van dit befaamde handschrift, gezien door de ogen van … de boekenwormen die de volumineuze foliant reeds 700 jaar bewonen (en mondjesmaat verorberen).
Lees de bespreking van Jos Martens op Histoforum.

Plagium
Plagium is plagiaat software die u gratis kunt gebruiken. U kopieert een (deel van) een tekst van leerlingen en plakt het in het venster op de website. Het programma controleert vervolgens de tekst op plagiaat. 

Digiborden en geschiedenis in het po
Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek gedaan naar het gebruik van Digiborden bij het vak geschiedenis in het basisonderwijs.

Opgravingen in Twente
Een mop over historische opgravingen die een inwoner van (in ieder geval) Twente goed doet.

Tweets
Een kleine selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor half mei sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl