histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

75 lessen
75 lessen is een website van de Stanford History Education Group met uitgewerkte, uiteraard Engelstalige, geschiedenislessen over diverse onderwerpen.

PleinM website
Mens en Maatschappij is een webite van Ina Beltman voor het vak Mens en Maatschappij bij de methode PleinM.

Symposium Geschiedenis en identiteit
Op 2 november 2011 organiseert Windesheim samen met het Historisch Centrum Overijssel een symposium over geschiedenis en identiteit. Sprekers zijn o.a. Herman Pleij, Gerard Rooijakkers en Bas Blokker.
Meer informatie

Tweedaagse cursus Oriëntatiekennis en activerende didactiek
“Heel praktisch, meteen toe te passen in de klas”, “Deskundige cursusleiding”, “Een verrijking voor mijzelf en voor mijn leerlingen”.  Leerlingen actief en gemotiveerd met geschiedenis bezig laten zijn is het doel van deze nascholingscursus van de universiteit van Utrecht. We oefenen veel activerende werkvormen aan de hand van de tien tijdvakken van de Rooij. De nieuwste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van oriëntatiekennis worden besproken. We besteden aandacht aan de praktische invulling van de nieuwe programma’s voor onderbouw, vmbo en tweede fase. Wanneer dat relevant is splitsen we de groep op naar onderbouw en bovenbouw.
Met desgewenst ook aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen rondom het examen geschiedenis.
Plaats en tijd:
Deze training zal aangeboden worden in het najaar van 2011; op dinsdag 11 oktober en dinsdag 22 november 2011 in de Uithof te Utrecht van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten:
485 euro (incl. drinken, twee lunches, nascholingscertificaat en reader met achtergrond-literatuur en werkmateriaal) Voor docenten van dezelfde locatie van een school geldt een korting van 50 euro.
Voor meer informatie en opgave:
Iris Bleeker i.bleeker@uu.nl  of 030-2533224 of Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl, zie ook www2.ivlos.uu.nl/geschiedenishttp://www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis of www.uu.nl/onderwijsadviesentraining.

Studiedag voor VMBO docenten over het examen geschiedenis
Vrijdag 4 november 2011. In samenwerking met de VGN zal het Centrum voor Onderwijs en Leren, Onderwijsadvies en Training, Universiteit Utrecht (voorheen IVLOS) dit jaar wederom een studiedag voor docenten geschiedenis van het VMBO aanbieden. Er zal informatie gegeven worden over het examenprogramma. Tevens besteden we aandacht aan de samenhang tussen de twee onderwerpen staatsinrichting en overzicht van de twintigste eeuw. Er zullen workshops zijn over het Midden-Oosten, staatsinrichting, activerende werkvormen, taal in het VMBO-examen, het gebruik van digibord, verhalen vertellen en het gebruik van de Canon. Er is een afsluitende lezing van een schrijver of journalist. Het doel van deze studiedag is docenten informatie en concreet lesmateriaal mee te geven zodat ze hun leerlingen effectiever kunnen voorbereiden op het VMBO-examen geschiedenis.
Plaats en tijd:
Deze studiedag zal aangeboden worden op vrijdag 4 november 2011 van 10.00 tot 16.30 uur in de Uithof te Utrecht.
Kosten:
165 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met literatuur en werkmateriaal).Meerdere docenten van dezelfde locatie van een school krijgen een korting van 15 euro.
Voor meer informatie en opgave:
Iris Bleeker i.bleeker@uu.nl  of 030-2533224 of Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl, zie ook www2.ivlos.uu.nl/geschiedenishttp://www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis of www.uu.nl/onderwijsadviesentraining.

Omdat wij mooi waren
Van Osch Film Produkties heeft een educatieve versie gemaakt van de documentaire “Omdat wij mooi waren”, inclusief een lesbrief. Deze versie kan gebruikt worden bij de vakgebieden geschiedenis en maatschappijleer en is bedoeld voor klas 4 en hoger van het voorgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). De educatieve versie en lespakket zijn te gebruiken als presentatie, praktische opdracht, klassengesprek, sectorwerkstuk en profielwerkstuk. Omdat wij mooi waren is een documentaire over Troostmeisjes zoals ze werden genoemd; jonge meisjes die in de 2e Wereldoorlog stelselmatig werden verkracht door de Japanse bezetter. Ze verrichtten seksuele 'dwangarbeid' in soldatenbordelen.  De lesbrief en verkorte versie van de documentaire zijn te downloaden via: http://www.vofprodukties.tv/default.asp?pageID=435 

De Slavernij
Vanaf 18 september 2011 zendt de NTR een vijfdelige serie uit over het Nederlandse aandeel in de slavenhandel.

De Khan Academy
De Khan Academy biedt voor verschillende vakken, o.a. geschiedenis, instructiefilms. Niet spectaculair gemaakt, zeker niet, maar voor een overzicht van bijvoorbeeld de Franse revolutie, het communisme, de Cuba-crisis wel handig. Je moet het Engels wel machtig zijn.

Panorama's
Prachtige panorama foto's van beroemde bouwwerken in de wereld.

Jaaroverzichten
Alle jaaroverzichten van de NOS en van haar voorganger NTS vanaf 1956 op één pagina.

I was only nineteen
Een Australische collega maakte een fotocollage bij de song I was only nineteen van de Australische groep Redgum over de oorlog in Vietnam. Met Engelstalige ondertitels en  een worksheet.

Berlijn
Mooi Polygoon filmpje over het bezoek van kennedy (Ich bein ein Berliner) en Chroestjow aan Berlijn.

De Canonkaravaan
Elke canonkaravaanbijeenkomst wordt gehouden op een woensdag van 10.00-16.45 uur.
10-12u Openingsprogramma met lezingen over: Hoe kan ik aan de slag met de canon van Nederland? Hoe kan de bibliotheek helpen bij mijn canononderwijs? Hoe kan ik lokale en regionale canons gebruiken bij mijn canononderwijs?12-13u Lunch en informatiemarkt
13-16u In twee workshoprondes worden de drie openingslezingen nader uitgewerkt: u krijgt praktische handreikingen en didactische tips om een directe relatie te leggen tussen canon, bibliotheek en lespraktijk. Er zijn o.a. workshops over didactische mogelijkheden rond de landelijke en regionale canons, en een kinderboekenschrijver die toelicht hoe de canon vanuit de jeugdliteratuur benaderd kan worden.
Waar en wanneer?
- 28 september Leeuwarden (NHL)
- 12 oktober Zwolle (Provinciehuis)
- 19 oktober Maastricht (De Hoofdwacht)
- 26 oktober Amsterdam (Zuiderkerk)
- 2 november 's-Hertogenbosch (Verkadefabriek)
- 9 november Arnhem (Nederlands Openluchtmuseum)
-14 maart Middelburg (Abdijcomplex)
- 21 maart Gouda (Sint Janskerk)
Kijk op www.entoen.nu/canonkaravaan voor programma en aanmelding.

Wat is ook alweer....
Commoncraft is een website met korte filmpjes waarin allerlei computer begrippen als augmented reality, cloud computing, rss etc. etc. kort en krachtig 'in plain English" worden uitgelegd.

Augmented Reality
AREducation is een product van Kay de Roos over het inzetten van Audmented Reality in het onderwijs.

Jaargang 10, nummer 160, augustus 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Sitemap
Om het zoeken op Histoforum te vergemakkelijken is een alfabetische sitemap toegevoegd.

De Muur
Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de Berlijnse muur werd gebouwd. Een mooie gelegenheid om met de klas te discussiëren over verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld aan de hand van het filmpje  Schiessbefehl an der Mauer. Centraal staat de vraag wie verantwoordelijk gesteld moeten worden voor het doodscheiten van muurvluchtelingen, de soldaten of de politici. Mooie oefening ook in historische empathie. Op Histoforum staan twee PowerPoint presentaties over de Muur, een over de geschiedenis van de Muur van 1961-1989 en een over de Bernauerstrasse (met een uitgebreide toelichting), de straat waar de Muur officieel wordt herdacht en waar verschillende vluchtpogingen hebben plaatsgevonden.
Ook staat op Histoforum een lessenserie over de Berlijnse Muur.
Zie ook De Berlijnse muur.

Disney propaganda film over Hitler
Mijn kinderen kenden hem wel, maar ik had hem merkwaardigerwijs gemist een Disney-propaganda tekenfilm over Hitler met als titel The Fuehrer’s Face“. De oorspronkelijke totel was overigens Donald Duck in Nutzi Land.

Horrible Histories
Horrible Histories ís een multimediale Engelstalige serie met grappige historische verhalen en filmpjes. Collega Geert Knops maakte een overzicht van de (YouTube) filmpjes die betrekking hebben op de oudheid.

Examenonderwerpen 2013
Op Histoforum staan links naar de stofomschrijving van de examenonderwerpen tweede fase 2013, Republiek in een tijd van vorsten en De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 - 1965. 

Wat maakt een leraar tot een goede leraar?
Melissa,  een Amerikaanse leerling, die net haar middelbare schooltijd achter de rug heeft vertelt wat een leraar tot een goede leraar maakt.

Mars op Washington
Eind juli vond er een grote mars op Washington plaats van leraren. De redenen voor de mars vindt u hier.

App for Ipad
Er is voor de Ipad een app beschikbare met een virtuele reis door Rome. Bekijk het promotiefilmpje. Op geschiedenisleraar.nl staat een overzicht van geschiedenis-apps.

Neues Deutschland
De jaargangen 1946-1990 van Neues Deutschland, de krant van de Oostduitse SED zijn gedigitaliseerd.

Tweets
Een kleine selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor half augustus sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl