histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Er komt een ander centraal examen geschiedenis voor havo en vwo
Het examenprogramma geschiedenis verandert niet.De tijdelijke afwijking gaat wel verdwijnen, maar eerst komt er een nieuwe syllabus. Hieronder vindt u antwoorden op het hoe, waarom en wanneer van de veranderingen. Meer informatie in deze brief van het CvE en op en op CvE.

Concept syllabus havo en vwo 2013
Op de website van CvE staan de concept versies van de syllabus voor havo en vwo met als onderwerpen De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 - 1965 en Republiek in een tijd van vorsten.

Het belang van goed kunnen zoeken op internet
Ooit ben ik begonnen met het aanleggen van een linkverzameling op Histoforum. Onlangs controleerde ik de links op de pagina over de geschiedenis van Nederland. Van de 75 links moest ik er 44 weggooien. Het lijkt dan ook zinvoller om leerlingen te leren goed te zoeken op internet dan om overzichten van websites te maken. Tenzij je natuurlijk genoeg tijd hebt om deze geregeld te controleren.

Didactiekconferentie VGN
Op 11 en 12 november vindt de didactiekconferentie van de VGN plaats, ook dit jaar weer in Huize Bergen in Vught.
Meer informatie

Nascholing: kenmerkende aspecten in perspectief; Oudheid en Middeleeuwen
Het Instituut voor leraar en School (ILS/RU) en de vakgroep Geschiedenis van de Radboud Universiteit organiseren twee nascholingscursussen. Iedere cursus zal bestaan uit twee bijeenkomsten, waarin telkens een vakinhoudelijke lezing gevolgd wordt door een workshop met activerende didactiek, die u direct in de klas kunt toepassen. In iedere bijeenkomst zullen de kenmerkende aspecten centraal staan.
Wie: Vakinhoudelijke lezingen: vakgroep Geschiedenis van de RU (o.a. prof.dr. O.J. Hekster en prof.dr P.G.J.M. Raedts).
Vakdidactische workshops: drs. A. Aardema van het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de RU.
Tijd: 16.00uur - 20.00uur
Data: Cursus Oudheid 23 en 30 november 2011
Cursus Middeleeuwen 21 maart en 28 maart 2012
Locatie: In of nabij Erasmusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Kosten: Per cursus bedragen de kosten 295,- euro.
Bij deelname aan beide cursussen bedragen de kosten 550,- euro.
Inlichtingen: secretariaat van het ILS-RU, mw. Heleine Vedder (h.vedder@ils.ru.nl ).
Inhoudelijke vragen Arnoud Aardema (a.aardema@ils.ru.nl).
Voor verdere informatie, zie ook de website:
http://www.ru.nl/ils/nascholing/cursusaanbod/

Actief Historisch Denken
In het kader van het verschijnen van Actief Historisch Denken deel III, zal op 15 december 2011 in Zwolle een nascholingsdag worden gehouden. Tijdens de dag zal in workshops een aantal van de nieuwe leeractiviteiten worden uitgevoerd. Tevens zal drs. H. Havekes (vakdidacticus geschiedenis/ kunstgeschiedenis aan de RU) een lezing houden over contextualiseren . Aan het einde van de dag ontvangt u natuurlijk een exemplaar van het derde deel uit de serie Actief Historisch Denken.
Uitgebreide informatie is te vinden in de bijgevoegde brief. Inschrijven voor de dag in Zwolle in kunt u middels het bijgevoegde inschrijvingsformulier.
Informatie over de nascholingsdag is te verkrijgen bij Arnoud Aardema (a.aardema@ils.ru.nl).

Conflict History
Conflict History is een interactieve 'timeline of war and conflect across the globe.

Studiedag voor VMBO docenten over het examen geschiedenis
In samenwerking met de VGN organiseert het Centrum voor Onderwijs en Leren, Onderwijsadvies en Training, Universiteit Utrecht (voorheen IVLOS) op vrijdag 4 november 2011 van 10.00 tot 16.30 uur in de Uithof te Utrecht.een studiedag voor docenten geschiedenis van het VMBO.
Kosten: 165 euro (incl. drinken, lunch, nascholingscertificaat en reader met literatuur en werkmateriaal).Meerdere docenten van dezelfde locatie van een school krijgen een korting van 15 euro.
Voor meer informatie en opgave:
Iris Bleeker i.bleeker@uu.nl  of 030-2533224 of Hanneke Tuithof, h.tuithof@uu.nl, zie ook http://www2.ivlos.uu.nl/geschiedenis

Het ministerie van FinanciŽn brengt nieuw lesmateriaal
Het ministerie van FinanciŽn wil de kennis vergroten van jongeren tussen 10 en 18 jaar over de Nederlandse economie. Op de website http://www.financiŽn4school.nl kunnen docenten terecht voor leuk lesmateriaal voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Op verschillende niveaus maken de leerlingen kennis met het werk van de minister van FinanciŽn en de staatssecretaris. Daarnaast leren ze wat Prinsjesdag is, wat belastingen zijn en welke uitgaven de overheid doet en waarom.
Bekend bij veel economiedocenten is de jaarlijkse Miljoenennotaposter. Die krijgen scholen voor voortgezet onderwijs automatisch toegestuurd rond Prinsjesdag. Op de poster is in ťťn oogopslag te zien hoe het huishoudboekje van Nederland in elkaar steekt. Nieuw dit jaar is een aanvullende digitale tool op www.financiŽnschool.nl. Hiermee kunnen docenten de inkomsten en uitgaven van het Rijk toelichten op het digibord, aan de hand van filmpjes en aanvullende informatie.

Max Havelaar Toespraken Toernooi
De Max Havelaar Academie is op zoek naar scholieren en studenten (16-22 jaar) die vlammende toespraken kunnen houden. Voor hen wordt dit najaar het allereerste Max Havelaar Toespraken Toernooi georganiseerd. De hoofdprijs is 500 euro, plus een reis naar fair trade-projecten in Afrika met een delegatie van de Stichting Max Havelaar.
Deelnemen
Wie wil meedoen, moet eerst een toespraakje van ca. 3 minuten op video opnemen (bijv. via mobiele telefoon), deze video op YouTube plaatsen en een link sturen naar de Max Havelaar Academie (via toespraak@maxhavelaaracademie.nl). Dit toespraakje moet gaan over Ďzuivere politiek en eerlijke wereldhandelí. De opdracht luidt: ĎHoud een krachtig pleidooi waarom de kantine van jouw school of studie alleen producten zou moeten verkopen met zowel eco- als fair trade-keurmerken.í Alles over het toernooi is te lezen op de website www.maxhavelaaracademie.nl.
Finale
Uit de videoís op YouTube worden zes ŗ tien kandidaten geselecteerd, die kunnen deelnemen aan de finale. Deze wordt gehouden op donderdag 3 november a.s. in het LAK Theater in Leiden, tijdens de vijfde Fairtrade Week. De deelnemers houden dan toespraken voor het publiek en voor de jury die bestaat uit: prof. dr. Jaap de Jong, retoricaspecialist Universiteit Leiden, mr. Winnie Sorgdrager, oud-minister/oud-officier van justitie en voorzitter van het Multatuli Genootschap,
en drs. Rob Wijnberg, filosoof, hoofdredacteur van nrc.next.


Jaargang 10, nummer 162, september 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Oefenen voor het onderdeel staatsinrichting van het vmbo examen
Op Histoforum staan sinds kort diagnostische toetsen met examenvragen staatsinrichting uit de vmbo-examens van de laatste jaren. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.

Studiedag Haags Historisch Museum
Op vrijdag 25 november a.s. is er een studiedag voor docenten geschiedenis havo/vwo in het gebouw van het Haags Historisch Museum. De landelijke Vereniging Vrienden van De Witt en het Haags Historisch Museum hebben een aantrekkelijk programma samengesteld.
Meer informatie.

Histoclips
Op dinsdag 11 oktober 2011 zendt Schooltv tussen 05.00 en 06.00 uur vier nieuwe HistoClips uit: Otzi, Slavernij, Crisis in de jaren dertig en Holocaust.

Tweets
Een kleine selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 25 oktober sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl