histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Nederland in de Middeleeuwen
Ons middeleeuws verleden in vijftig vensters

Op 19 oktober 2011 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de
boekuitgave Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden.
Het boek is geschreven door Jan J.B. Kuipers met medewerking van Goffe Jensma en
Oebele Vries.
Deze canon bevat geen onwrikbare ijkpunten, maar presenteert onze middeleeuwse
geschiedenis aan de hand van vijftig met zorg uitgekozen onderwerpen op
toegankelijke wijze voor een breed publiek.

‘Een canon,’ aldus Piet de Rooy, een van de initiatiefnemers van de historische canon van
Nederland, ‘heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een nieuw historisch genre’. Nederland in
de middeleeuwen is een nieuwe aanwinst in dit genre.
Bij de keuze van de vijftig vensters spelen zowel de traditie als nieuwe inzichten een rol. De
lezer zoekt niet vergeefs naar overbekende feiten als de moord op Floris V, maar verneemt
ook over plattelandsleven, ridderideaal en kloosterwezen, overzeese handel,
klimaatontwikkeling, ketters en bonte volkscultuur. Een evenredige geografische spreiding
van historische gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen is nagestreefd, waarbij alle
gewesten aan bod komen.
De uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen ca. 500 en
1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en
heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen, op zand, veen en
klei, langs de rivieren en de Noordzeekust. Hoe er langzaam eenheidsgevoel ontstond én
hoe dit besef steeds ondergraven werd door vaak bloedige strijd tussen lokale en regionale
belangen, standen en klassen.
Het boek is grotendeels geschreven door Jan J.B. Kuipers. Hij publiceerde een groot aantal
boeken voor volwassenen en kinderen, zowel non-fictie als fictie, het merendeel over
historische en/of archeologische onderwerpen. Om voor Noord-Nederland voldoende
deskundigheid in te brengen, zijn de desbetreffende vensters geschreven door Goffe Jensma
en Oebele Vries, beiden specialist op het gebied van de middeleeuwen in Noord-Nederland.

Jan J.B. Kuipers, m.m.v. Goffe Jensma en Oebele Vries, Nederland in de Middeleeuwen.
De canon van ons middeleeuws verleden, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, genaaid
gebonden, rijk geïllustreerd in kleur, ISBN 978.90.5730.776.8, prijs € 29,95; na 1 juli 2012
wordt de prijs € 34,50 – 192 pagina's.

Jonge historici schrijven geschiedenis
Nieuwe website van Jonge Historici Schrijven Geschiedenis met scripties met o.a. een essay over over de invloed van de atoombom en het ‘Atoomtijdperk’ op de visuele cultuur in de Verenigde Staten en Japan.

History of the world

History of the world in 100 objects is een website van het Britsch Museum en de BBC.

Napoleon
History of the two empires is een uitgebreide website over Napoleon.

Is Geschiedenis
Is Geschiedenis is een website die het nieuws voorziet van historische achtergronden. 

Leermiddeldagen
Nu sterk verlaagde prijzen voor de CLU-Leermiddelendagen die op 17 en 18 november worden georganiseerd door  CLU-Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling in samenwerking met de Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA) de CLU-Leermiddelendagen. Vragen die aan de orde komen:
- Hoe maak ik effectief leermateriaal?
- Hoe beoordeel ik de kwaliteit van leermiddelen?
- Hoe benut ik de kracht van digitale leermiddelen?
Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die zelf leermiddelen maakt en/of beoordeelt. Er zijn afwisselend workshops, key-notes, presentaties en er is een forumdiscussie. Medewerking verlenen de SLO, Kennisnet, Wikiwijs, VO-content, het Ministerie van OCW en IVIO-Didactiek.
Klik hier voor meer informatie.

Uniek: webwinkel voor geschiedenisboeken geopend
Historici en geschiedenisliefhebbers kunnen voortaan terecht bij de webwinkel geschiedenisboeken-kopen.nl. Hier vinden zij uitsluitend geschiedenisboeken. Van prehistorie tot moderne tijd. Van politiek tot cultuur. Ter kennismaking geldt de hele maand oktober 2011: gratis verzending.
De nieuwe webwinkel heeft altijd het actuele aanbod in huis. Ook klassiekers ontbreken vanzelfsprekend niet. In totaal zijn er maar liefst ruim 4000 geschiedenisboeken op voorraad.
Geavanceerd zoeksysteem
De redactie van BottomUpBooks voorziet elk boek van informatie en koppelt er relevante trefwoorden aan. Dankzij het geavanceerd zoeksysteem van de webwinkel en de trefwoorden ontstaat een ultiem zoekresultaat. Wie bijvoorbeeld zoekt op 'Middeleeuwen' kan vervolgens zijn zoekopdracht verder specificeren. Bijvoorbeeld door het te combineren met een land of onderwerp naar keuze. Je vindt dus altijd een boek over een thema waarvoor je belangstelling hebt.
Social media
Geschiedenisboeken-kopen.nl is actief op Facebook en Twitter. In deze communities houden we onze volgers op de hoogte van de nieuwste geschiedenisboeken die verschijnen. Ook lees je hier het laatste historisch nieuws Of het nu om archeologische vondsten gaat, of om nieuwe wetenschappelijk inzichten. Bijblijven op het gebied van geschiedenis was nog nooit zo makkelijk.

Studiedag Commissie PA-BO
Op woensdag 16 november 2011 organiseert de VGN een studiedag voor PA=BO-docenten in het Onderwijsmuseum Rotterdam. Aanmelden kan via de website van de VGN of via r.j.stroo@kpnmail.nl

Tijdvaktoetsen
Van collega Willem Timmers ontving ik een nieuwe toets voor de rubriek tijdvaktoetsen. Toetsen voor deze rubriek blijven uiteraard welkom. Samen kunnen we een mooie collectie toetsvragen opbouwen.

 

Jaargang 10, nummer 163, oktober/november 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Klokhuis en de canon
In jeugdtelevisieprogramma Het Klokhuis wordt vanaf donderdag 27 oktober uitgebreid aandacht besteed aan de vaderlandse geschiedenis. Iedere donderdag wordt vanaf dat moment één van de vijftig vensters van de canon van Nederland behandeld.
De nieuwe serie, getiteld Het Klokhuis maakt Geschiedenis, is ontwikkeld door de NTR en het Nationaal Historisch Museum (NHM). Iedere donderdag wordt een nieuw venster behandeld. Tijdens de eerste serie komen zeventien van de in totaal vijftig canonvensters aan bod. De NTR: Wat is het geheim van de schilderkunst van Rembrandt? Wie waren de patriotten? Hoe ontsnapte Hugo de Groot? Wie was Willem van Oranje? Hoe is de grachtengordel ontstaan? Geschiedenis van lang geleden (hunebedden 5000 v. Chr.) maar ook van recentere datum (Annie M.G. Schmidt) komt in de serie aan bod.In de eerste aflevering gaat presentator Mustafa Marghadi op zoek naar het geheim achter de schilderkunst van Rembrandt. Hij legt de kijkers onder meer uit wat Rembrandt zo bijzonder maakte en daarnaast laat kunstschilder Wim Schot in deze eerste aflevering zien hoe de oude meester te werk ging.

Didactiekconferentie VGN
Op 11 en 12 november organiseert de VGN haar jaarlijkse didactiekconferentie VGN in Vught..

Tweets
Een kleine selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 november sturen naar kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl