histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Preken voor eigen parochie
Mensen oproepen om op jouw site te stemmen, stuit me eerlijk gezegd tegen de borst. Maar wat als de wedstijdorganisatie je nadrukkelijk oproept om dat wel te doen: 'Vanaf 15 december 2011 tot en met 10 februari 2012 kan je stemmen binnen halen voor de publieksprijs. Promoot dat je website meedingt naar de publieksprijs en roep bezoekers van jouw website op om te stemmen.' 

Stem nu op Histoforum 

Surfing the Past
Op 10 januari 2012 promoveert Olivier Nyirubugara op het proefschrift Surfing the Past. Digital Learners in the History Class. Op Histoforum vindt u een korte samenvatting in het Nederlands van zijn onderzoek.

De jongen in opvoedingsliteratuur
Begin twintigste eeuw werden jongens nog gezien als mannen-in-wording, op weg naar een belangrijke rol in de maatschappij. Dat ze in de tussentijd brutaal en baldadig waren, hoorde erbij. Tegenwoordig zijn diezelfde eigenschappen een probleem, vooral in de klas. Jongens zijn niet veranderd, wel hoe opvoeders naar hen kijken, concludeert historica Angela Crott. Zij promoveert op 21 december aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar opvoedingsliteratuur over jongens tussen 1882 en 2005. Lees meer over dit onderzoek in de zojuist verschenen onderzoeksnieuwsbrief van de Radboud Universiteit Nijmegen, http://www.ru.nl/wetenschapsagenda/@832494/hoop-des-vaderlands/

Het einde van de oorlog
Het einde van de oorlog is een PowerPoint met foto's, die een beeld geven van de situatie direct na de Tweede Wereldoorlog. Een serie die, gedachtig het gezegde dat één foto meer zegt dan 1000 woorden, de mogelijkheid biedt om in een klassengesprek met leerlingen te praten over persoonlijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Een serie ook die aanleiding kan zijn om met leerlingen te praten over de kracht van beelden. Deze foto's maken deel uit van een serie van twintig die u op internet kunt vinden.

Hoe kun je abstract begrip als rechtsstaat handen en voeten geven in de les?
Op donderdag 12 januari 2012 organiseert ProDemos in samenwerking met de lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijleer van de Universiteit Utrecht (COLUU) een studiemiddag over de rechtsstaat, speciaal voor VMBO-docenten.  
De dag zal plaatsvinden in de Raadszaal van de Universiteit Utrecht, in het centrum van de stad. Oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager zal een lezing verzorgen alsmede de heer Henk Kummeling, decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid. Daarnaast wordt er een didactische workshop verzorgd waarin u activerende werkvormen en lesmateriaal aangereikt krijgt.
De studiemiddag begint om 16.00 uur en eindigt rond 19.30 uur, er wordt voor een buffet gezorgd. Deelname aan de studiemiddag kost 45 euro. Meer informatie over het programma, de inschrijving, de sprekers en de workshops kunt u vinden op http://www.prodemos.nl/Nieuws/Studiemiddag-voor-VMBO-docenten.

De Deductie en het examenprogramma geschiedenis in 2012
De Deductie is het eerste Nederlandse staatsrechtelijke werk na de 80-jarige oorlog en daarmee van het onafhankelijke Nederland (de Republiek der Zeven Provinciën). Hierin biedt raadpensionaris Johan de Witt een alternatief voor de politieke systemen in de ons omringende landen, namelijk de republikeinse staatsvorm. Immers, de koning van Spanje is afgezworen. Een in die tijd unieke regering van burgers heeft zich in Nederland gevormd. Deze brengt ons land welvaart, vrede en cultuur (denk aan Rembrandt, Frans Hals en Vondel). Kortom, een bijzondere periode in onze vaderlandse geschiedenis, onlosmakelijk verbonden met Johan de Witt en zijn Deductie.
Op Histoforum staat  de digitale lesbrief over de Deductie, geschreven door een enthousiaste werkgroep, waaronder ook geschiedenisdocenten. Deze kan in de geschiedenisles worden gebruikt, en natuurlijk in het bijzonder binnen het examenthema van 2012: ‘De Republiek in een tijd van vorsten’. De docentenhandleiding vindt u hier.
Atlantische Onderwijsconferentie 2012
Op dinsdag 14 februari 2012 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit jaar is gekozen voor het thema:

Atlantische Onderwijsconferentie 2012
Op dinsdag 14 februari 2012 organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit jaar is gekozen voor het thema: De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965
Het thema van deze onderwijsdag is geïnspireerd op één van de twee nieuwe onderwerpen voor het Centraal Schriftelijk Examen Geschiedenis (HAVO/VWO) in 2013. De hoofdthema’s van dit eindexamenonderwerp worden tijdens het ochtendprogramma door verschillende sprekers behandeld. Daarnaast vinden er op 6 november 2012 weer presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten, waarbij het Amerikaanse volk beslist over de politieke toekomst van president Obama. Hier wordt vooral ’s middags tijdens de workshops aandacht aan besteed. Klik hier voor het volledige en actuele programma van de onderwijsdag en het digitale aanmeldingsformulier. U kunt zich tot uiterlijk 8 februari inschrijven.

Dossier Geschiedenis: Nederland en de Slavernij
Dossier Geschiedenis: Nederland en de Slavernij is een schooltv-project dat goed aansluit bij de eindtermen voor het vak geschiedenis voor havo en vwo bovenbouw. De twee tv-afleveringen van elk 15 minuten werden achter elkaar uitgezonden op donderdag 15 december 2011 om 5.30 uur (Ned. 3). Na uitzending zijn de afleveringen ook te zien via: schooltv.nl/schooltvgemist.
Het project is vooral inhoudgericht en kan worden ingezet ter verduidelijking van de stof of samenvattend na het behandelen van het onderwerp. De twee tv-afleveringen schetsen een beeld van de periode van de slavernij. Deskundigen komen aan het woord en vertellen over deze periode uit onze geschiedenis. De inhoud is gebaseerd op op de succesvolle serie De Slavernij die de NTR dit najaar heeft uitgezonden.
Bij deze reeks is ook een lespakket met werkbladen en een handleiding met lessuggesties verkrijgbaar. Deze zijn samen met de twee tv-afleveringen te vinden op een dvdPLUS. Hierop staan ook extra Schooltv-beeldbank clips en als extraatje de laatste tv-aflevering van de oorspronkelijke serie De Slavernij getiteld ‘Ketens van de geest’.
De dvdPLUS Dossier Geschiedenis: Nederland en de Slavernij is voor € 37,50 verkrijgbaar via: schooltv.nl/webwinkel
De dvdPLUS is vanaf half februari 2012 uit voorraad leverbaar.

Wedstrijd Profielmeesterstuk
Op 24 april 2012 organiseert SLO voor de vijfde keer haar wedstrijd voor profielwerkstukken in alle profielen. Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding. In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de kwaliteiten te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit. 
Op de site www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u een goede indruk krijgen van het enthousiasme van de deelnemers aan eerdere wedstrijden. 
Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar.  
Op www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u lezen hoe u uw leerlingen voor de wedstrijd kunt aanmelden of hoe zij zichzelf kunnen aanmelden

Daar werd wat groots verricht
In Daar Werd Wat Groots Verricht vertelt Diederik van Vleuten over de opzienbarende belevenissen van zijn Oud-oom Jan in het voormalig Nederlands-Indië. De voorstelling gaat van 3 januari t/m 3 maart in reprise in theaters in heel Nederland en is uitermate geschikt voor docenten geschiedenis en hun leerlingen. “Virtuoos is de manier waarop Van Vleuten de belevenissen van zijn oom verweeft met de geschiedenis van Nederland en van de wereld. (Parool) Van Vleuten is deze avond zowel een bevlogen geschiedenisleraar, een trotse bewaker van het familie-erfgoed als een kritische cabaretier, en dat is een spannende combinatie. (Volkskrant ****) “Diederik van Vleuten heeft daadwerkelijk iets groots verricht: een solodebuut dat informeert  als een documentaire, amuseert als cabaret op topniveau en indruk maakt als theater dat zich niet in één genre laat onderbrengen.” (NRC *****) Een piano, een wandkaart en een kist.  Foto's en memoires. Een tropenhelm. Een cabaretier en een verloren kolonie. Een uur en drie kwartier. Met een ouderwetse pauze. Dat is Daar Werd Wat Groots Verricht. En de rest is geschiedenis. Meer informatie

Jaargang 10, nummer 166, december 2011  
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Khan Academy
Historische instructiefilmpjes van ongeveer 15 minuten over verschillende onderwerpen van de Khan Academy, uiteraard wel Engelstalig:

·         Communisme

·       Amerikaanse buitenlandse politiek W.O.II-Vietnam

·       Korea Oorlog

·       Vietnam Oorlog

·       Cuba crisis

·       Franse revolutie 1

·       Franse revolutie 2

·       Franse revolutie 3

·       Franse revolutie 4

Instructiefilmpjes van het Sint-Joriscollege
Het Sint-Joriscollege heeft een eigen YouTube-kanaal met instructie filmpjes bij diverse tijdvakken.

Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong is nu compleet online beschikbaar.

Kaarten
Wordology bevat een aantal interessante interactieve kaarten van de wereldgeschiedenis. Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Londen is dit een aardige kaaart.

YouTube filmpjes bewerken
Gebruikt u weleens YouTube filmpjes in de klas, maar zou u die eigenlijk het liefst willen bewerken, bijvoorbeeld inkorten, gebruik dan embed-plus (gratis).

Vrede van Utrecht 1713-2013
De stad Utrecht wil de 300 jarige herdenking van de Vrede van Utrecht groots vieren. Zij wil het ook het onderwijs hierin betrekken. Alle informatie vindt u op dez speciale website.

Nationale Docentencongres Geschiedenis
Op 27 januari 2012  organiseert Malmberg het 1e Nationale Docentencongres Geschiedenis.

Tweets
Een kleine selectie uit recente tweets op Histoforum:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor  8 januari 2012 naar kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl