histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Oproep aan docenten geschiedenis havo

In samenwerking met de Onderwijsinspectie en de VO-raad voert het Cito op dit moment een onderzoek uit naar de correctievoorschriften bij het centraal examen. Het doel is gegevens te verzamelen over het functioneren van de correctievoorschriften om deze zo nodig aan te passen. In dat kader zijn wij op zoek naar docenten geschiedenis havo. Het gaat hierbij om docenten met ruime ervaring in het nakijken van de examens geschiedenis havo als eerste en tweede corrector.

Wat vragen wij?
De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan zes panelbijeenkomsten. Daarvoor zoeken wij docenten met de volgende kwalificaties:
• brede inhoudelijk-didactische kennis van het vak geschiedenis;
• ruime ervaring met het nakijken van de centrale examens geschiedenis havo als eerste en tweede corrector.

Wat bieden wij?
• De werkzaamheden worden vergoed tegen een passende vergoeding (waarbij reistijd als werktijd wordt gerekend);
• De mogelijkheid om de correctievoorschriften met collega’s te bespreken.

Hoe verlopen de panelbijeenkomsten?
Het panel bestaat uit vijf docenten en een Cito-toetsdeskundige die nauw betrokken is bij de constructie van de examens geschiedenis havo. De leiding van de bijeenkomsten is in handen van een onderzoeker die ondersteund wordt door een onderzoeksassistent. Tijdens de bijeenkomst wordt een selectie van examenmateriaal door het panel opnieuw gecorrigeerd en vervolgens besproken. Het doel is te komen tot suggesties voor de aanpassing van het correctievoorschrift.
De panelbijeenkomsten volgen een vaste procedure. Wilt u daarover meer weten, klik dan hier

Hoeveel bijeenkomsten zijn er en hoe lang duren ze?
Er zijn zes panelbijeenkomsten die duren van 10.00 tot circa 16.00 uur.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
De eerste drie bijeenkomsten worden gehouden op drie nader te bepalen dagen in de meivakantie (van 30 april t/m 8 mei 2011).
De andere drie bijeenkomsten vinden plaats op drie zaterdagen in de zes weken daarna. Ook deze bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld.

Waar vinden de bijeenkomsten plaats?
De drie bijeenkomsten in de meivakantie worden gehouden in het nieuwe gebouw van Cito (gelegen pal naast het centraal station Arnhem). De andere drie bijeenkomsten vinden waarschijnlijk plaats in een hotel in het midden van het land.

Als u interesse heeft, vragen wij u een mailtje te sturen naar onderzoekcorrectie@cito.nl
U ontvangt dan van ons nadere informatie en een aanmeldingsformulier waarop u kunt aangeven welke dagen u beschikbaar bent.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek kunt u zich richten tot onderzoekcorrectie@cito.nl dan wel telefonisch contact opnemen met de heer dr. Hans Kuhlemeier (doorkiesnummer 026-3521536).

procedure panelbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten wordt het concrete examenwerk van een aantal kandidaten opnieuw gecorrigeerd en vervolgens in het panel besproken. De bespreking vindt plaats volgens een vaste procedure. We lichten deze procedure toe voor de bespreking van de eerste examenvraag van uit het werk van de eerste kandidaat:
A. De toetsdeskundige geeft een toelichting op de examenvraag en het bijbehorende correctievoorschrift;
B. De onderzoeksassistent presenteert het antwoord van de eerst kandidaat via een beamer/scherm;
C. De toetsdeskundige en de vijf docenten kennen onafhankelijk van elkaar een score toe (volgens het correctievoorschrift);
D. De panelleider inventariseert de scores en confronteert de leden van het panel met elkaars scores; daarbij wordt de panelleden gevraagd uit te leggen hoe zij tot hun score gekomen zijn;
E. Gezamenlijk wordt via discussie de zogeheten ‘ware’ score bepaald, dit wil zeggen de score die het oordeel van het panel als geheel het beste benadert;
F. De onderzoeksassistent contrasteert de via overleg tot stand gekomen ‘ware’ score met de scores van enkele correctoren die het examenwerk reeds eerder hebben nagekeken;
G. Onder leiding van de panelleider wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen:
a. In hoeverre geeft het correctievoorschrift bij de desbetreffende vraag aanleiding tot fouten of werkt het fouten in de hand?
b. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
c. Hoe zou het correctievoorschrift desgewenst verbeterd kunnen worden?
H. De panelleider registreert de gevonden verklaringen en aanpassingssuggesties op een speciaal daartoe ontwikkelde registratieformulier (checklist).

Herhaling stap A tot en met H voor de tweede en volgende kandidaat.

Jaargang 10, nummer 152, maart 2011
 
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor eind maart sturen aan kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.

Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl