histoforum      website community      vaklokaal      archief nieuwsbrieven      agenda    

Hernieuwde site van Geschiedenis in de klas geopend
De website van Geschiedenis in de klas is hernieuwd. Het oude site-adres www.geschiedenisindeklas.nl is vervangen door: www.geschiedenisindeklas.com
Geschiedenis in de klas is een digitaal magazine en documentatiecentrum voor het geschiedenisonderwijs.
De site is voor een groot deel gevuld met de inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de Klas, dat verscheen van 1978 tot 2000. Daarnaast wordt nieuw materiaal opgenomen.
De site heeft vooral een aanvulIende functie, d.w.z. op de site is vooral aandacht voor soorten bronnen, onderwerpen, vraagstellingen en standpunten die op andere sites voor het geschiedenisonderwijs minder of geen aandacht krijgen. De site beoogt ook het denken te stimuleren over de inhoud van het geschiedenisonderwijs zoals het is en zoals het zou kunnen zijn als ... .
Bijdragen van iedereen zijn welkom.

Voor wie de site bestemd is
De site is bestemd voor docenten geschiedenis en staatsinrichting en anderen die zich inzetten voor het schoolvak geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
Het materiaal op de site is vrij beschikbaar voor niet-commerciŽle doelen. De auteurs- en beeldrechten berusten bij de betrokkenen.
Publicaties in de door Geschiedenis in de klas uitgebrachte reeksen zijn voor iedereen in de webwinkel verkrijgbaar. Docent-abonnees hebben daarbij voordelen. Zij kunnen bovendien via de webwinkel gebruik maken van aanvullende artikelen.


Digitale publicaties Geschiedenis in de klas
In het verleden gaf Geschiedenis in de klas veel publicaties op papier uit. In de nieuwe opzet beperken we ons grotendeels tot digitale publicaties.
De publicaties kunnen worden aangeschaft als PDF-bestand,
naar keuze in A4- of A5-formaat. Een aantal publicaties is ook als
ePub-bestand te verkrijgen. Zowel het PDF-bestand op A5-formaat als
het ePub bestand is geschikt voor de iPad en andere eBookreaders.

Jaargang 10, nummer 151, maart 2011
 
Vorige afleveringen in deze jaargang

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011