Nieuwsbrief van de geschiedeniscommunity

Nieuwsbrief

Jaargang 11, nummer 168, januari 2012.

Laatste aflevering vorige jaargang:

Nieuwsbrief 166 december 2011

Vorige nieuwsbrieven 2012

Historisch nieuws

Boek tip

Voor wie, bijvoorbeeld na het zien van de film Das Leben der Anderen, meer achtergrond informatie zoekt over het leven in de DDR en het werk van de Stasi Is het boek Stasiland van de Australische journaliste Anna Funder een aanrader. Eind 2011 verscheen van dit boek een hernieuwde uitgave in het Nederlands (15 euro).

Vodcast en ppt's voor tweetalig onderwijs

Op deze website vindt u een Engelstalige vodcast en een aantal PowerPoint presentaties over de Franse Revolutie.

Vodcast Bas van der Meijden

Windesheim docent Bas van der Meijden heeft een boeiende vodcast gemaakt als inleiding op de Vroegmoderne tijd aan de hand van het schilderij De gezanten van Hans Holbein.

Nieuws uit de syllabuscommissie 2015

De syllabuscommissie geschiedenis havo en vwo is, zo meldt het CvE, bezig clusters van kenmerkende aspecten in samenhang te specificeren. Deze specificaties (of verdikkingen) worden historische contexten genoemd. Voor havo gaat de syllabuscommissie uit van drie historische contexten, voor vwo van vier historische contexten. Op dit moment zijn in ontwikkeling:
  1. Een historische context met de Koude Oorlog als kern, gebaseerd op kenmerkende aspecten uit tijdvak 9 en 10;

  2. Een historische context die vooral gebaseerd is op kenmerkende aspecten uit de tweede helft van tijdvak 8 en op tijdvak 9;

  3. Een historische context in de Nederlandse geschiedenis vooral gebaseerd op kenmerkende aspecten uit tijdvak 5 en 6.

Bij elke specificatie wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen havo en vwo (met uitzondering van de specificatie die alleen voor vwo geldt). Over de vierde historische context is nog geen beslissing genomen. Ook is nog geen besluit genomen welke van de vier historische contexten alleen voor vwo geldt en niet voor havo.

Nieuwe website DeMijnen.nl

Maandagmiddag 23 januari lanceert Stichting DeMijnen.nl een volledig nieuwe website. Behalve de gebruikelijke informatie over de steenkoolmijnen van Nederland, beschikt de nieuwe site over extra multimedia en zijn de secties nieuws en agenda verbeterd. Nieuwe technieken maken het mogelijk om artikelen, foto’s en video’s aan elkaar te koppelen zodat de lezer kan kiezen uit meer informatie dan ooit tevoren. Sinds de start in 2005 is De Mijnen als erfgoedwebsite inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste digitale kennisbron over de steenkoolmijnbouw van Nederland. Naast eigen reportages leveren journalisten en historici artikelen over het mijnverleden en de sociaaleconomische ontwikkelingen na de mijnsluitingen. In video-interviews hebben leerlingen van middelbare scholen het leven en werken van oud-mijnwerkers zŔlf onderzocht en op de site beschikbaar gesteld.

Doe mee en win een bus wetenschappers!

wetenschappers op school
Wetenschap in de klas, verzorgd door topwetenschappers: dat is De Jonge Akademie on Wheels. Dit project, ge´nitieerd door De Jonge Akademie, brengt een groep van vijfentwintig jonge, vooraanstaande wetenschappers een hele dag naar school. In het voorjaar van 2012 rijdt de bus van De Jonge Akademie on Wheels acht keer uit naar middelbare scholen in Nederland.
enerverend dagprogramma
Wetenschappers uit alle vakgebieden dagen leerlingen van vmbo, havo en vwo uit om na te denken, vragen te stellen, te onderzoeken, samen te werken, te experimenteren en uit te leggen. Teams van leerlingen nemen het tegen elkaar op in workshops, quizzen en een plenair programma rondom het thema voeding. Het programma wordt gepresenteerd door BN-er Victoria Koblenko. Er kunnen zo’n honderd leerlingen uit de eerste en tweede klassen deelnemen.
prijsvraag
Klassen kunnen aan de wedstrijd meedoen door een nieuwe onderzoeksvraag te bedenken voor Expeditie Moendoes. Dit spel van een lesuur over de essentie van wetenschap is gratis te bestellen op de website www.dejongeakademieonwheels.nl. Van januari tot en met april 2012 kan de onderzoeksvraag geupload worden via diezelfde website. Iedere maand worden uit de inzendingen twee winnaars gekozen. Doe mee, win een bus! De Jonge Academie on wheels.

Soldaat van Oranje, De Musical

Soldaat van Oranje - De Musical lanceert educatieproject voor het onderwijs
Vanaf vandaag start Soldaat van Oranje – De Musical een educatieproject voor het onderwijs. Vanuit de wens van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema om de collectieve herinnering aan de oorlogsperiode levend te houden biedt Soldaat van Oranje - De Musical onder meer een tentoonstelling, lespakketten en een speciale aanbieding exclusief voor het onderwijs. Scholen krijgen de mogelijkheid de voorstelling te bezoeken tijdens de eerste educatie matinee op woensdag 11 april om 14.00 uur, voor 15 euro per 1e rangs ticket.

Producent Fred Boot over dit initiatief:
“Met de voorstelling hopen we aan de huidige generaties een aanleiding te geven om persoonlijke verhalen over te leveren van (groot-)ouder op (klein-) kind. Wij willen met ons initiatief van het educatie project het voor leerlingen toegankelijk maken de musical te beleven. Zo kunnen we de collectieve herinnering levend houden: Vrijheid geef je door!”

Jongeren en oorlog
In november 2011 is het onderzoeksrapport uitgebracht ‘Jongeren over oorlog herdenken’ van het NJRpanel i.s.m. ComitÚ 4&5 mei, in opdracht van het Ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat jongeren het belangrijk vinden dat de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht en wordt de aanbeveling gedaan om bij jongeren vooral vanuit persoonlijke verhalen aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog, met inzet van hedendaagse middelen.

Soldaat van Oranje – De Musical biedt scholen die naar de voorstelling komen aan gratis de tentoonstelling ‘Morgen is vandaag. Kun jij kiezen in oorlogstijd?’te bezoeken. De tentoonstelling wordt aangevuld met een lesbrief en lessuggesties op de websites www.soldaatvanoranje.nl/educatie en www.soldaatvanoranje.nl/educatie. Dit biedt de mogelijkheid een project samen te stellen, ter voorbereiding op herdenkingsprojecten rond 4 en 5 mei. De gedeelde theaterervaring nodigt leerlingen uit in dialoog te gaan over oorlog, vrijheid, het maken van keuzes, moed, vriendschap en opoffering met als decor een waar gebeurd verhaal uit onze vaderlandse geschiedenis.

Reserveren voor de speciale educatie voorstelling op woensdag 11 april, kan via info@bookx.nl of bel direct 020 - 675 7474. Uiterlijke boekingsdatum: vrijdag 24 februari 2012.

Nieuw! Leswijs Geschiedenis T/H

Leswijs Geschiedenis is de nieuwste lesmethode geschiedenis voor de onderbouw mavo en havo. De methode introduceert op aansprekende wijze de tijdvakken en kenmerkende aspecten van het examenprogramma geschiedenis. Leswijs Geschiedenis blinkt uit door activerende werkvormen en een heldere structuur en er is veel aandacht voor verdieping en herhaling. De methode bevat daarnaast uitleg en oefenmateriaal gericht op de belangrijkste historische vaardigheden. Al het materiaal is zowel op papier als digitaal beschikbaar, ˇˇk voor de iPad! Bekijk hier een selectie van het materiaal!

Berichten voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 februari 2012 naar kaap@kpnmail.nl 

De nieuwste toevoegingen aan de website vindt u altijd in dit overzicht.
Actuele historische nieuwsberichten vindt u bij elkaar in de rubriek nieuws van Histoforum

Afmelden voor deze mailinglist? Stuur vanuit het emailadres waarop u deze mail ontvangt een leeg emailbericht naar: list-geschiedenis-unsubscribe@digischool.nl