home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Mystery of the Nile

 

Beoordeling
 
Opdracht 1 Maximaal aantal punten scores
Reden een met toelichting 30  
Reden twee met toelichting 30  
Reden drie met toelichting 30  
Bonus voor meer redenen en/of een zeer goede toelichting 10  
Totaal 100  
Opdracht 2 Maximaal aantal punten scores
Wat waren negatieve gevolgen van de Aswan dam voor de landbouw en het milieu in Egypte? 40  
Wat waren positieve gevolgen voor Egypte? 30  
Door de aanleg van de dam dreigden de tempel van Ramses II en de tempels op het eiland Philae onder water te verdwijnen. Beschrijf hoe deze tempels werden gered. 30  
Totaal 100  
Opdracht 3 Maximaal aantal punten scores
Hoe heet het Egyptische schrift? 5  
Wat heeft Napoleon met het ontcijferen van dit schrift te maken? 30  
Wie heeft het Egyptische schrift ontcijferd en welke rol speelde de steen van Rosette hierbij? 30  
Op Egyptische inscripties staat de naam van de farao meestal in een ovaal, een zogenaamde cartouche. Maak zo'n cartouche van je eigen naam in de taal van de oude Egyptenaren. 15  
Ontcijfer de teksten in het hiëroglyfenschrift op deze site 20  
Totaal 100  
Opdracht 4 Maximaal aantal punten scores
Kopieer onderstaand kaartje naar een word document en geef op het kaartje aan waar deze graven liggen. 10  
In welke periodes werden beide graftypen  gebouwd? 10  
Welke rol speelde de Nijl bij de bouw van de piramides. 40  
Eén farao (koning) is niet door zijn daden, maar alleen door zijn graf bekend geworden. Om welke farao gaat het, wanneer leefde hij en door wie en wanneer is zijn graf gevonden? Waarom was dit graf zo bijzonder?  40  
Totaal 100  
Opdracht 5 Maximaal aantal punten scores
De Egyptenaren kenden, net als de Joden en de Christenen, een eigen scheppingsverhaal. Beschrijf hoe volgens de Egyptenaren de aarde is ontstaan. 10  
De Egyptenaren kenden talrijke goden. Noem de namen en de taken (functies) van zes goden.  20  
Veel goden hadden op de een of andere manier te maken met de Nijl. Dat was geen toeval. Noem minstens drie goden die met de Nijl te maken hadden en leg uit wat hun relatie met de Nijl was. 20  
Waarom is het geen toeval dat zoveel goden met de Nijl te maken hebben.   15  
De dode lichamen van rijke Egyptenaren werden gemummificeerd. Waarom was het mummificeren voor de Egyptenaren  belangrijk was. 15  
Beschrijf  hoe het mummificeren in zijn werk ging. 10  
Het ritueel op onderstaand plaatje sluit het mummificeren af. Beschrijf wat er gebeurt. 10  
Totaal 100  
Toets Maximaal aantal punten scores
Stel je wilt onderzoek doen naar de manier waarop de mensen zo'n 30.000 jaar geleden met hun doden omgingen. Werden zij verbrand, begraven of ....?
Schrijf de nummers van de hierboven (bij B) genoemde bronnen op die je dan niet zou kunnen gebruiken.
2  
Stel je wilt onderzoek doen naar de manier waarop mensen in de 17e eeuw zich kleedden. Schrijf de nummers van de hierboven (bij B) genoemde bronnen op die je dan niet zou kunnen gebruiken. 2  
Stel je wilt onderzoek doen naar de manier van leven van één van je grootouders. Welke van de hierboven (bij B) genoemde bronnen zou je dan wel en welke niet kunnen gebruiken?
Geef van de bron of bronnen die je niet kunt gebruiken aan waarom je die niet kunt gebruiken.
Schrijf je antwoord als volgt op: (let op, dit is alleen een voorbeeld)
1 wel
2 niet, omdat enz.
3  
Stel je wilt een onderzoek doen naar het eerste huis waar je grootouders hebben gewoond. Als onderdeel van je onderzoek stel je vragen aan je moeder. Zij vertelt je van alles over dat huis hoe het eruit zag, hoeveel kamers het had enz.. Zij vertelt je ook dat zij er niet is geboren en dat zij het huis zelf nooit heeft gezien.
Is je moeder in jouw onderzoek een primaire of een secundaire bron? Leg je antwoord uit.
2  
Als je onderzoek wilt doen naar de geschiedenis van Egypte zou je de volgende bronnen kunnen gebruiken
a je schoolboek over Egypte
b een beschrijving van de rotsgraven in Egypte uit de 18e eeuw
c een drieduizend jaar oud, in Egypte gevonden, dodenboek
d een reconstructietekening van het binnenste van een piramide
e een mummie uit het oude Egypte
f een verfilming van de mythe van Isis en Osiris
g een stuk papyrus waarop een handelscontract staat tussen twee kooplieden uit het oude Egypte

Welke van deze bronnen zijn primaire en welke secundaire bronnen? Schrijf je antwoord als volgt op:
1 primaire (of secundaire) bron
2 secundaire (of primaire) bron
3 enz.

 

3  
Totaal 10