home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


Mystery of the Nile

 
 

Reflectie

Egypte was volgens Herodotus een geschenk van de Nijl.

Kun je - na het maken van de opdrachten - een spreekbeurt houden waarin je aan medeleerlingen uitlegt waarom Egypte voor de oude Egyptenaren van levensbelang was?