inleiding opdracht werkwijze opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 opdracht 4 opdracht 5 bronnen beoordeling reflectie


Mystery of the Nile

 
 
Deze webquest bestaat uit verschillende opdrachten (zie de menu balk).

Je leraar vertelt je welke opdracht(en) je moet maken.