Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Puntenlijst

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Online publiceren van cijfers van leerlingen

Als docent uw eigen SQL database schoolcijfer administratie met statistieken en histogrammen van deze schoolcijfers op http://www.puntenlijst.eu; inclusief monitoring systeem (u kunt de school prestaties van individuele leerlingen in het oog houden). Puntenlijst maakt het online administreren van schoolcijfers eenvoudig. In overleg met student / scholier, docent en de beheerder van de site kunnen schoolcijfers veilig en snel ingezien worden. Puntenlijst is een particulier initiatief en er zijn geen kosten aan verbonden. Student/leerling en docent hebben toegang tot statistische gegevens en histogrammen. Voor alle duidelijkheid: de site is bestemd om docenten vooral ook individueel de mogelijkheid te bieden schoolcijfers te publiceren. Onafhankelijk van een cijferadministratie. Ingeleverde access, excel of word bestandjes worden na inlevering, dezelfde dag nog aan de database toegevoegd.

Meer uitleg is te vinden op
http://www.puntenlijst.eu. Mag ik de achtergrond van Puntenlijst  in wat meer woorden nog even schetsen:

Als u zelf googelt met begrippen als cijfers filetype:txt, tentamen filetype:txt, cijfers filetype:xls, tentamen filetype:xls enz. ziet u hoeveel docenten schoolcijfer bestandjes, vaak met naam en toenaam van leerlingen of studenten, online zetten. Omdat veel HBO / universitaire docenten, docenten van middelbare scholen ondanks dat zij beschikken over een administratief systeem op hun instelling inderdaad toch nog schoolcijfers publiceren in access, excel en word documentjes op eigen homepages en om aan docenten die helemaal geen mogelijkheid hebben om schoolcijfers te publiceren (denk voornamelijk aan docenten op middelbare scholen), is deze site ontstaan. Ik geef u wat voorbeelden hoe dit nu door docenten gedaan wordt op hun eigen homepages:
http://www.vanmaanen.ondersteunt.nl 
http://www.haemstede-barger.nl/Cijfers/000911.HTM
http://www.haemstede-barger.nl/Cijfers/000904.HTM
http://www.personeel.glr.nl/Kouters
Docenten willen in dit opzicht hun studenten / scholieren tegemoet komen. Puntenlijst wil de mogelijkheid bieden om op een nette, veilige manier schoolcijfers te publiceren. En op een snelle manier. Cijfers worden op dezelfde dag van aanleveren toegevoegd aan de database. Bovendien biedt Puntenlijst extra functionaliteit vergeleken met de door docenten zelf gepubliceerde cijfers of door hun onderwijs instelling gepubliceerde cijfers. Door de extra functionaliteit die geboden wordt kan gezien worden of de groep waarin een scholier / student zit over het algemeen goed of slecht scoorde. Waardoor de scholier / student in één oogopslag ziet of hij of zij de enige was die afwijkend scoorde in positieve of negatieve zin. De database van de site is een SQL database. Dus geen Access database (een Access database kan 10 gebruikers tegelijkertijd aan).

Sinds het online gaan van de tool ( juli 2006 ) hebben 79 docenten zich ingeschreven.Vrijdag, 27 juli 2007.

Auteur: Ad. Verschuren

http://www.puntenlijst.eu
 06 133 04 02 6

Email:
contact@puntenlijst.eu
     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl