Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Grieken in oorlog

laatste wijziging: 26-04-2007

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Symposium Geschiedenis en Evolutie

De Historische Studentenvererniging Leiden organiseert een internationaal en zeer interdiscipinair Symposium, mogelijk gemaakt door een samenwerking van Instituut Geschiedenis, Faculteit der Archeologie, Factulteit der Letteren, Leids Universiteir Fonds, Naturalis - Nationale Natuurhistorisch Museum, Historische StudentenVereniging Leiden en Commissie Subsidiering Maatschappelijke Vorming:

Vanuit de biologie bekeken is de mensheid een onderdeel van het leven, dat als geheel via evolutionaire stappen groeit. In een symposium dat op 9 juni 2007 in het Groot Auditorium van Naturalis zal plaatsvinden zal de vraag centraal staan of en hoe Geschiedenis van de mensheid als evolutionair proces bestudeerd kan worden, waarbij het dichterbij de biologie komt te liggen. Wanneer we de grote lijnen van de ontwikkelingen van de mensheid onderzoeken op een evolutionaire logica, kunnen we dan stellen dat de menselijke geschiedenis natuurlijk en cultureel als onderdeel beschouwd kan worden van de evolutietheorie?

Symposia bieden het publiek de kans om bepaalde onderwerpen eens van meerdere kanten te belichten zonder te vervallen in een polemisch debat. Kom voor een verfrissende en wetenschappelijke uitkijk op een onderwerp logica van de menselijke geschiedenis dat vaak bediscussieerd, maar te weinig bestudeerd wordt. Hier hopen wij verandering in aan te brengen.

Wij hebben vijf zeer bekwame deskundigen van verschillende disciplines uitgenodigd om te spreken en te debatteren op dit symposium. Prof. J.R. McNeill uit Washington (V.S.), Prof. D. Christian uit San Diego (V.S.), Prof. J. de Vos uit Leiden (Conservator Naturalis) en Prof. F. Spier uit Amsterdam (UvA). Prof. K. Hakami uit Wenen en Dr. P.H.H. Vries van het Instituut Geschiedenis te Leiden zal het debat dat na de vijf lezingen zal volgen, leiden.

Samengevat:
  1. Symposium "Does History Evolve? Different Perspectives on how to apply Evolution Theory to Human History". Meer op www.evolutionhistory.nl
  2. Gerenomeerde onderzoekers van Filosofie, Cosmologie, Palaeonthology, Geschiedenis, Mileu en Anthropologie
  3. Zaterdag 9 Juni 2007, 10u-18u, borrel na afloop
  4. Naturalis, Leiden
  5. E.20 / E.10 voor Studenten en LUF-Leden (inclusief lunch en koffie/thee)
We hopen u te zien op zaterdag de 9e juni, en moedigen u aan dit bericht zo wijd mogelijk te verspreiden, dan wel aan te kondigen.

Vriendelijke Groet,


Jonathan Even-Zohar en Steven Stegers
Symposium-Commissie, HSVL
     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl