Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Ten oorlog!

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Kanttekeningen bij het examenkatern Memo over Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919

J.H.J. Andriessen, Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Hij publiceerde een achttal boeken over de Eerste Wereldoorlog.

Word-versie

Tekst: Blz 8
In 1870 begon het koninkrijk Pruisen  een oorlog tegen Frankrijk,

Kanttekening:
ONJUIST. De tekst moet luiden: Ďn 1870 begon het keizerrijk Frankrijk een oorlog tegen Pruisen. (Het was Frankrijk dat Pruisen de oorlog verklaarde en niet andersom)

Tekst: Blz 8
Onder de indruk van de economische en politieke groei van het buurland zocht Frankrijk een bondgenoot in Oost Europa en sloten in 1894 een verbond met de Russen.

Kanttekening:
Doordat verzuimd werd om eerst nog het niet verlengen van het drie keizersverbond van 1872 te noemen wordt de werkelijke reden van het bondgenootschap tussen Frankrijk en Rusland totaal gemist. (herverzekeringsverdrag van Bismarck) Hierdoor wordt de zaak wel zeer simpel voorgesteld!

Tekst Blz 9
Nooit tevoren onderhielden de grote Europese mogendheden zulke grote legers als in het begin van de 20e eeuw.

Kanttekening:
Het Britse leger was ook nog in augustus 1914 verhoudingsgewijs zeer klein.

Tekst; Blz 9
Elk land kende wel een dienstplicht van 1 tot 3 jaar.

Kanttekening:
Engeland kende geen dienstplicht en ging daartoe pas over in 1916.

Tekst: Blz;10
Vanwege de snelle Russische opmars stond Berlijn nu echter voor de keus om of eerst de aandacht op Frankrijk te richten of troepen van het westfront over te brengen naar Oost-Pruisen. Er werd voor het laatste gekozen. 

Kanttekening:
Volstrekt onjuist. Er werd gekozen voor het von Schlieffenplan. Daaarin werd ook rekening gehouden met een tijdelijk opgeven van stukken van Oost-Pruisen aan de Russen. Weliswaar veranderde von Moltke wat in het von Schlieffenplan door twee korpsen naar Oost-Pruisen te zenden. Niet alleen hielp dat niet want de korpsen kwamen te laat en de Russen waren toen al teruggeslagen, maar het wegnemen van deze twee korpsen had geen directe invloed op de slag aan de Marne die veroorzaakt werd doordat de bevelvoerende generaals van het Duitse 1e en 2e leger zich niet aan het plan hielden en niet west- maar oost van Parijs trokken. Toen er ook nog  een enorm gat ontstond tussen deze twee legers gaf dit de Fransen de gelegenheid om de aldus geboden Duitse flank aan te vallen en in het gat door te breken, waarop de Duitsers zich moesten terugtrekken.

Tekst:Blz 10
De legers waaierden uit over een breed front dat uiteindelijk van de Elzas tot in Z.Vlaanderen liep.

Kanttekening:
De frontlijn liep uiteindelijk van de Zwitserse grens tot aan de Noordzeekust.

Tekst Blz 11
Dit stukje tekst begin met 1916 en gaat dan onderaan de blz verder met : De Britten zetten nu hun machtige oorlogsvloot in om de Duitse havens te blokkeren”.

Kanttekening:
De Britse blokkade begon niet pas in 1916 maar was het officiële oorlogsplan van Gr.Brittannie dat al vanaf 1909 was gepland en direct bij de aanvang van de oorlog in 1914 werd uitgevoerd. De blokkade was echter geen blokkade van de Duitse havens omdat dit technisch onmogelijk was. Het was een blokkade op afstand ( ‘índirecte blokkade’)  van de Duitse economie door het afsluiten van alle toevoer naar Duitsland dmv het instellen van een volledige lijst van contrabande inclusief voedsel en door het daarop aanhouden van alle schepen, ook neutrale, die lading aan boord hadden die ,direct of via neutrle havens, voor Duitsland was bestemd. Deze blokkade was in strijd met het Internationale Zeerecht.

Tekst blz 12
Duitsland was vernietigend verslagen.

Kanttekening:
Dit is onjuist. Duitsland werd militair niet op het slagveld verslagen. Duitse troepen stonden nog op Frans en Belgisch gebied. Op 11 november 1918 werd een wapenstilstand gesloten gebaseerd op de 14 punten van het plan van de Amerikaanse president Wilson.

Duitsland had zich niet overgegeven en een wapenstiltstand is geen overgave. Na het sluiten van de wapenstilstand hielden de geallieerden zich echter niet aan de afgesproken 14 punten.

Tekst Blz 14
De Duitse delegatie mocht er even (naar het vredesverdrag) naar kijken  en moest onmiddellijk daarna tekenen.

Kanttekening:
Onjuist, men kreeg 14 dagen de tijd.

Tekst blz 14
Niemand in Duitsland kon de bepalingen accepteren. Duitsland moest wel, men had zich overgegeven en stond alleen in de internationale politiek.

Kanttekening:
Onjuist, Duitsland had zich niet overgegeven maar een wapenstilstand gesloten met het doel betere vredesvoorwaarden te realiseren. De geallieerden hielden zich daarna niet aan de afspraken nadat Duitsland eerst de harde wapenstilstandsvoorwaarden had aanvaard en uitgevoerd.

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl