Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Ten oorlog!

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Kanttekeningen bij de examenkatern van Thieme-Meulenhoff en NijfgVersluys over Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919

J.H.J. Andriessen, Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Hij publiceerde een achttal boeken over de Eerste Wereldoorlog.

Word-versie

Naast de kritiek die eerder werd gegeven op de examenkaterns ‘Memo’(uitgeverij Malmberg) en ‘Studiegids’(uitgeverij Thieme-Meulenhof) en op de ‘Stofomschrijving’(CEVO) kregen wij nog twee examenkaterns onder ogen

De eerste, een uitgave van Nijgh Versluys, is in een aantal gevallen het best te beschrijven met; “men heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt’.

Ook hier een aantal vage en soms onjuiste verhalen, met name over de zogenaamde bondgenootschappen die gesloten (zouden) zijn (blz 61), onjuiste mededelingen over de reden van de Amerikaanse oorlogsverklaring aan Duitsland, over de reden van de Britse toenadering tot het Europese vasteland, over de reden van het mislukken van het von Schlieffenplan, over de resultaten van de onbeperkte duikbootoorlog en de invloed daarvan op de bevoorrading van Engeland (blz 73)

Het katern is wel uitgebreid en behandelt een breed vlak van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. 

Het tweede katern, van de uitgever Wolters-Noordhoff,  komt in onze optiek nog met de meest aanvaardbare versie. Ook hier worden echter een aantal onjuistheden geponeerd, bijvoorbeeld het onderwerp bondgenootschappen (blz 63).  Ook de bewering  dat- en waarom- Duitsland steun zocht bij Engeland slaat de plank volledig mis en ook op andere onderwerpen is  kritiek mogelijk. Zo hield men wel degelijk rekening met interventie van de Britten toen de oorlog eenmaal was uitgebroken,  hielden de Duitsers in eerste instantie in Elzas Lotharingen niet gemakkelijk stand zoals wordt beweerd maar moesten ze zich terugtrekken (De Fransen bezetten een deel van de provincie in eerste instantie) en was de reden dat de Britten de Duitse opmars niet konden afremmen niet, zoals ook volstrekt onjuist wordt beweerd, het gevolg van het feit dat de Fransen ‘niet meededen’,   

Algemeen:

Wij vragen ons in alle gemoede af hoe het mogelijk is dat in het geschiedenisonderwijs voor havo en vwo  in ons land kennelijk wordt uitgegaan van dit soort halfslachtige en zelfs onjuiste leerstof.

Als de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op deze wijze aan de leerlingen wordt doorgegeven, wat moeten we dan denken van de kennis van de docenten over dit onderwerp en vooral van kennis bij de vakspecialisten die de leerstof voor deze examens samenstellen?  Het lijkt ons een reden tot grote zorg!

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl