home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen

 

 
Inleiding

We kennen hen als vikingen. Maar deze naam dragen zij nog maar een goede tweehonderd jaar. In hun eigen tijd werden zij Noren, Denen, Russen of simpelweg Noormannen genoemd.

Het woord vikingen komt van het oud-Noorse vik wat baai betekent of van 'i viking' wat plunderen betekent.

Bij vikingen hebben de meeste mensen een beeld van woeste, nietsontziende rovers en plunderaars.

Is dat beeld juist? Dat ga je onderzoeken in deze webquest.