home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen

 

 
Opdracht

Vikingen, boeren, handelaren, rovers of ontdekkingsreizigers?

 

Deze webquest over de vikingen bestaat uit verschillende opdrachten. Maak van de opdrachten een verslag en schrijf de titel van je verslag en je naam in het schrift van de vikingen, het Runenschrift.

N.B.

Voor zover mogelijk staan bij de bronnen eerst Nederlandstalige sites vermeld. Voor de antwoorden op sommige vragen zijn helaas geen sites in het Nederlands beschikbaar.
Toch denk ik dat je door goed op een Engelstalige site te kijken de antwoorden op deze vragen wel kunt vinden.

Sites

  1. Runenschrift
  2. Runenalfabet