home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen

 

 
Reflectie

De titel van deze webquest luidt:
Vikingen, boeren, handelaren, rovers of ontdekkingsreizigers?

Welke typering vind je, nu je de opdrachten hebt gemaakt, het meest op de vikingen van toepassing?

Wil je jezelf testen. Maak dan eens deze meerkeuzetoets over de vikingen (de vragen en antwoorden zijn wel Engelstalig)