home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen

 

Beoordeling
 
Opdracht 1 Maximaal aantal punten scores
In welke landen woonden de Vikingen? 25  
In welke periode waren de vikingen actief als plunderaars en ontdekkingsreizigers? 20  
Noem drie gebieden/landen in Europa waar de Vikingen actief waren. 25  
Noem een stad in Nederland die door de Vikingen werd geplunderd. 10  
Waarom gingen de Vikingen eigenlijk roven en plunderen? 20  
Totaal 100  
Opdracht 2 Maximaal aantal punten scores
De Vikingen geloofden in een groot aantal goden. De (Nederlandse) namen van twee dagen zijn afgeleid van Noorse goden. Welke dagen en van welke goden? 60  
In het Engels is nog een andere naam van een dag afgeleid van een Noorse god. Welke? en van welke god(in) 40  
Totaal 100  
Opdracht 3 Maximaal aantal punten scores
Verklaar de bijnaam van Erik de Noorman. 10  
Welk land wordt bedoeld met Gunnbjarnarsker? 10  
Welke andere namen kun je vinden voor:

- Helluland
- Markland
- Vinland

30  
Op school wordt meestal gezegd dat Amerika is ontdekt door Columbus. Toch is dat werelddeel niet naar hem genoemd. Maar naar wie wel? Probeer via google het antwoord te vinden. 20  
Wie verdient volgens jou de titel 'ontdekker van Amerika', Columbus, Bjarni Herjulfsson of Leiv Eriksson? Waarom? 20  
Bedenk zelf een nieuwe naam voor Amerika. 10  
Totaal 100  
Opdracht 4 Maximaal aantal punten scores
De Vikingen kenden twee soorten schepen: de Drakkar (longship) en de Knarr. Waarom werd de Drakkar gebruikt langs de kust en de Knarr op open zee? 40  
Waarom konden vikingen in hun schepen zo gemakkelijk reageren op verrassingsaanvallen? 20  
Welk groot misverstand is er over de kleding van de Vikingen op zee? 20  
Totaal 100  
Opdracht 5 Maximaal aantal punten scores
Voor elk fout antwoord worden 10 punten afgetrokken 100  
Totaal 100