home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen
 

 
Docentenhandleiding

Deze webquest bestaat uit een aantal opdrachten ontwikkeld bij de film De Vikingen, die te zien is in het Omniversum in Den Haag.

Deze versie is bestemd voor vmbo leerlingen.

Klik hier voor de havo/vwo versie