home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De Vikingen
 

 
Wij noemen hen vikingen. Maar in hun eigen tijd werden zij Noren, Denen, Russen of simpelweg Noormannen genoemd.

Het woord vikingen komt of van het oud-Noorse vik wat baai betekent of van 'i viking' wat plunderen betekent.

Bij vikingen hebben de meeste mensen een beeld van woeste, nietsontziende rovers en plunderaars.  Maar klopt dat wel?