opdracht werkwijze opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 opdracht 4 opdracht 5


De Vikingen
 

 
Werkwijze

Deze webquest bestaat uit verschillende opdrachten (zie de menu balk).

Je leraar vertelt je welke opdracht(en) je moet maken.